English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада
Агрометеорологічне моделювання
     

Про окремі випуски


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ, що подаються до збірника "Наукові праці УкрНДГМІ"

Обсяг – не більше 20 сторінок.
Параметри сторінки: розмір А4, верхнє поле – 25 мм, нижнє поле 25 мм, ліве поле – 30 мм, праве поле – 11 мм.
Текст набирається у текстовому редакторі Word (*.doc) без переносу частин слів, шрифтом Times New Roman.

Структура рукопису.

УДК – лівий відступ 1,2 см, по лівому краю, розмір шрифту 15.
Автор(и) – через один інтервал від УДК, лівий відступ 1,2 см, по лівому краю, розмір шрифту 19.
Назва статті – через один інтервал від авторів, лівий відступ 1,2 см, по лівому краю, великими жирними літерами, між словами два відступи ("пробіли"), розмір шрифту 15.
Анотація – через один інтервал від назви, лівий відступ 1,2 см, по ширині, між рядками 18 пт., розмір шрифту 14,5.
Основний зміст – через один інтервал від анотації, по ширині, між рядками 18,5 пт., абзац 1,25 мм, розмір шрифту 15.

У колонтитулі першої сторінки вміщується текст:

Наук. праці УкрНДГМІ. –2006. –Вип. 255 – по лівому краю, жирний шрифт, розмір шрифту 14.
Після основного тексту – від тексту через 15 пт., абзац 1,25, дві зірочки (*) через два пробіли, розмір шрифту 15.
Анотація російською (українською) мовою – від зірочок через 1 інтервал, по ширині, курсивом, абзац 1,25 мм, між рядками 18 пт., розмір шрифту 14,5.
Після анотації – від анотації через 15 пт., абзац 1,25, дві зірочки (*) через два пробіли, розмір шрифту 15.
Література – від зірочок через 1 інтервал, прізвища авторів курсивом, по ширині, між рядками 18,0 пт., розмір шрифту 14.
Таблиці та рисунки – вставлені об’єкти, через один інтервал після тексту і до підписів. Слово "Таблиця" вирівнюють по правому краю, назву таблиці під ним по центру, над таблицею. Підпис рисунків поміщують під ним з вирівнюванням по ширині.

На окремому аркуші навести:

* дані про авторів (місце роботи, адреса, телефони);
* резюме українською, російською і англійською мовами.

Стаття подається в паперовому та електронному вигляді на адресу редколегії.

© УкрГМІ 2022вгору