English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Прогноз погоди |  Агрометеорологічне моделювання |  Супутникові зображення |  Система грозопеленгації
     

Про окремі випускиТел. 525-12-50; 525-86-53;
Тел/факс 525-53-63
E-mail: uhmi@uhmi.org.ua 
mostova@nas.gov.ua

"НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОГО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ"
випуск 268

зміст стор. читати

ФІЗИКА АТМОСФЕРИ, МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ
Хотяїнцев В.М., Бардаков Р.В., Краковська С.В., Шпиг В.М. Еволюція змішаної хмари: ріст частинок льоду 3 Читати
Мартазинова В.Ф., Иванова Е.К., Щеглов А.А. Тенденция современного температурно-влажностного режима Украины к аномальности за счет атмосферных процессов в летний сезон 15 Читати
Заболоцька Т.М., Кривобок О.А., Скриник О.Я., Шпиг В.М. Верифікація супутникової інформації щодо мікрофізичних характеристик та верхньої межі хмар 24 Читати
Краковська С.В., Гнатюк Н.В., Шпиталь Т.М., Паламарчук Л.В. Проекції змін приземної температури повітря за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей у регіонах України в ХХІ столітті 33 Читати
Базалєєва Ю.О., Балабух В.О. Повторюваність, тривалість та інтенсивність блокувальних процесів, що зумовлюють аномальні погодні умови в Україні 44 Читати
Клок С.В., Красюкова Я.В. Просторово - часові зміни мінімальної температури повітря на території України на сучасному етапі 51 Читати

ГІДРОХІМІЯ, ЯКІСТЬ ВОДИ
Осадчая Н.Н., Клебанов Д.А. Оценка выноса биогенных элементов с водосборной площади Дуная в современный период (1989-2012 гг.), основные факторы его формирования и пути регулирования 58 Читати
Осипов В.В., Осадчая Н.Н. Выбор имитационной компьютерной модели для анализа выноса соединений азота и фосфора и ее апробация на малом речном водосборе 66 Читати

ГІДРОЛОГІЯ, ВОДНІ РЕСУРСИ
Горбачова Л.О. Місце та роль гідролого-генетичного аналізу серед сучасних методів дослідження водного стоку річок 73 Читати

МОНІТОРИНГ І СТАН ДОВКІЛЛЯ
Шевченко О.Л. Визначення бар’єрної стійкості водозбірних басейнів на основі статистичного аналізу ландшафтних чинників 82 Читати

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
Манукало В.О., Бойко В.М., Гальперіна Т.О., Петренко Л.В. До питання оцінювання якості методики та точності гідрологічних прогнозів 93 Читати

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Іванов Б.О., Осіс В.Б. Система слідкування за диском Сонця 99 Читати

ПОВІДОМЛЕННЯ
Максимов В.С., Манукало В.О., Швень Н.І., Ковальська Л.Г., Митник Т.Г. Про розроблення національних нормативних документів України у сфері гідрометеорологічної діяльності 103 Читати
Осадчий В.І., Манукало В.О. Міжвідомча комісія з питань участі в Міжнародній гідрологічній програмі ЮНЕСКО та Програмі з гідрології та водних ресурсів Всесвітньої метеорологічної організації розпочала роботу 108 Читати
Нові дослідження екологічного стану водойм урбанізованих територій: Рецензія на монографію: О.В. Романенко, О.М. Арсан, Л.С. Кіпніс, Ю.М. Ситник “Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій” 110 Читати
Пам’яті В.М. Бабіченко 112 Читати
© УкрГМІ 2022вгору