English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Агрометеорологічне моделювання
     

Про окремі випускиТел. 525-12-50; 525-86-53;
Тел/факс 525-53-63
E-mail: uhmi@uhmi.org.ua 
mostova@nas.gov.ua

"НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ"
випуск 257

зміст стор. читати

ФІЗИКА АТМОСФЕРИ, МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ
Мартазинова В.Ф., Иванова Е.К. Использование синоптической информации методов плавающего и традиционного аналогов в представлении текущих синоптических процессов 5 Читати
Пірнач Г. М. Моделювання еволюції надпотужних конвективних утворень над Кримом під час проходження смерчів 16 Читати
Белый Т.А. Физическое значение производной тензора деформации макромасштабной турбулентности и его роль в уравнении баланса энтропии 32 Читати
Краковська С.В., Паламарчук Л.В., Шедеменко І.П., Дюкель Г.О., Гнатюк Н.В. Верифікація даних Світового кліматичного центру (CRU) та регіональної моделі клімату (REMO) щодо прогнозу приземної температури повітря за контрольний період 1961-1990 рр. 42 Читати
Балабух В.О. Мінливість дуже сильних дощів і сильних злив в Україні 61 Читати
Заболоцька Т.М., Підгурська В.М., Шпиталь Т.М. Просторовий розподіл хмарності на атмосферних фронтах різного типу в Україні 73 Читати
Репетин Л.Н., Белокопытов В.Н. Режим ветра над побережьем и шельфом северо-восточной части Черного моря 84 Читати
Кравченко В.О., Євтушевський О.М. Міжрічні варіації загального вмісту озону над Антарктикою у весняні місяці 106 Читати
Орещенко А.В. Моделювання хмарного покриву для тривимірних реалістичних картографічних моделейні 119 Читати

МОНІТОРИНГ І СТАН ДОВКІЛЛЯ
Осадчий В.І., Мостова Н.М., Чернишова Л.О. Закономірності розподілу важких металів у донних відкладах водойми-охолоджувача Запорізької АЕС 126 Читати
Осадча Н.М., Клебанова Н.С., Осадчий В.І., Набиванець Ю.Б. Адаптація системи моніторингу поверхневих вод Державної гідрометеорологічної служби МНС України до положень Водної Рамкової Директиви ЄС 146 Читати
Ковальчук Л.А. Осадчая Н.Н., Осадчий В.И. Вероятностно-статистическое оценивание качества поверхностных вод по категориям 162 Читати
Осипенко В.П., Васильчук Т.О. Деякі особливості обміну білковоподібних речовин і вуглеводів у системі "донні відклади-вода" за умов різної мінералізації 176 Читати
Морозова А.А. Оценка стока растворенного и взвешенного железа из Днепровско-Бугской устьевой области в Черное море 181 Читати
Тищенко А.С. Классификация фракционного состава грунтов и донных отложений при оценке сорбционной емкости исследуемых сред 191 Читати

ГІДРОЛОГІЯ, ВОДНІ РЕСУРСИ
Розлач З.В., Ободовський О.Г., Самойленко В.М. Унормування поздовжніх профілів водотоків басейну верхнього та середнього Дністра для завдань районування 199 Читати

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Іванов Б.О, Іванченко Л.В., Осіс В.Б., Товстенко Л.М. Діючий макет комплексного нефелометричного вимірювача метеорологічних параметрів 207 Читати

ДИСКУСІЇ
Пазинич В.Г. Водно-снігові та селеві потоки завершальної стадії вюрмського зледеніння гірських країн 217 Читати
Пазинич В.Г. Приклади комплексної інтерпретації геолого-геоморфологічних та археологічних матеріалів для реконструкції палеогідрологічних і палеокліматичних умов деяких ділянок басейну середнього Дніпра в післявюрмський період 235 Читати
© УкрГМІ 2022вгору