English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Агрометеорологічне моделювання
     

Про окремі випускиТел. 525-12-50; 525-86-53;
Тел/факс 525-53-63
E-mail: uhmi@uhmi.org.ua 
mostova@nas.gov.ua

"НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ"
випуск 256

ЗМІСТ стор. читати

ФІЗИКА АТМОСФЕРИ, МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ

Мартазинова В. Ф., Савчук С. В., Витвицкая И. В. Состояние средней суточной температуры воздуха и суточного количества осадков зимнего сезона в ХХ столетии по Киеву 7 Читати
Пірнач Г. М. Моделювання еволюції мезомасштабних хмарних утворень на Карпатами 19 Читати
Волощук В. М., Скриник О. Я. Коефіцієнт захвату пластини, нормальної до потоку 44 Читати
Краковська С. В., Пірнач Г. М., Дюкель Г. О. Дослідження процесів льодоутворення у змішаних хмарах холодного півріччя над Україною 53 Читати
Лєсков Б. Н., Пірнач Г. М., Сирота М. В., Шпиг В. М. Смерчі у Криму 22 липня 2002 року 75 Читати
Заболоцька Т. М., Підгурська В. М., Шпиталь Т. М. Грозова діяльність на території України 92 Читати
Рибченко Л. С., Ревера Т. О. Сумарна сонячна радіація та альбедо підстильної поверхні в Україні 99 Читати
Тимофеев В.Е. Динамика современного потепления в районе Антарктического полуострова 112 Читати
Дмитренко Л. В., Барандіч С. Л. Оцінка кліматичних ресурсів сонячної енергії в Україні 121 Читати
Ефимов В. А., Пшеничный В. Н. Модель влагооборота между влагозапасом почвенного слоя и атмосферой 130 Читати
Татарчук О. Г., Барабаш М. Б. Дослідження просторово-часового розподілу суховіїв на території України в умовах сучасного клімату 140 Читати
Ефимов В. А., Ивус Г. П., Хаджи-Страти Е. Д. Кумулятивные процессы и атмосферная телеконнекция на территории Украины 155 Читати
Дмитренко Л. В., Барандіч С. Л. Вітроенергетичні ресурси в Україні 166 Читати
Барабаш М. Б., Гребенюк Н. П., Татарчук О. Г. Особливості зміни ресурсів тепла та вологи в Україні при сучасному потеплінні клімату 174 Читати
Баханова Р. А., Иванченко Л. В, Олейник Р. В. Энергетическое состояние фотоиндуцированных центров, стимулирующих фазовый переход воды (1 -> 3) в дисперсных гетерогенных системах иодида серебра 187 Читати

ГІДРОЛОГІЯ, ВОДНІ РЕСУРСИ

Гопченко Є. Д., Овчарук В. А. Практическая реализация операторной модели максимального стока на примере рек Предкарпатья 197 Читати
Лук’янець О. І., Сусідко М. М. Визначення характерних рівнів води при нестабільних умовах переміщення водних мас по русловій мережі 207 Читати
Щербак А. В., Зеленська М. В., Гайдай Ю. М. Льодовий режим річок України (льодоутворення та його характеристики) 214 Читати
Гопченко Є. Д., Діденко Г. В., Довгич М. І. Особливості багаторічної мінливості річного стоку деяких річок України 223 Читати
Маслова Т. В., Сусідко М. М. Оцінювання зволоженості гірських водозборів при математичному моделюванні дощових паводків 233 Читати
Грищенко В. Ф. Характеристика оледенения Берега Грейама (Антарктический полуостров) и островов Аргентинского архипелага 239 Читати
Білокриницька Л. М., Клок С. В., Крученицький Г. М., Скоробагатий Т. В. Періодична та довготермінова мінливість солоності Південної Атлантики за даними вимірів на антарктичній станції "Академік Вернадський" 251 Читати
Кутовий С. С. Вплив сонячної активності на водність річки Прип’ять 259 Читати

МОНІТОРИНГ І СТАН ДОВКІЛЛЯ

Осадчий В. І., Осадча Н. М. Кисневий режим поверхневих вод України 265 Читати
Фесюк В. О., Панькевич С. Г. Екологічні наслідки впливу осадів стічних вод очисних споруд міста Луцька на навколишнє середовище та шляхи їх мінімізації 286 Читати
Дубняк С. С. Еколого-гідроморфологічний аналіз проблем підтоплення земель у зоні впливу дніпровських водосховищ 293 Читати
Ковальчук Л. А. Погрешности интеграла вероятностей статистического распределения отличного от нормального, но вычисленного по модели Гаусса 308 Читати
Кіптенко Є. М., Козленко Т. В. Розроблення схеми короткотермінового прогнозу забруднення повітря для міста Луцька 318 Читати
Дмитренко Л. В., Березницкая М. В., Барандич С. Л. Результаты инвентаризации парниковых газов в секторе "Отходы" для Национального кадастра парниковых газов 331 Читати
Киптенко Е. Н., Козленко Т. В. Оценка выбросов и поглощения парниковых газов в Украине в секторе "Изменение землепользования и лесное хозяйство" 346 Читати
Ільїн Л. В. Особливості озерних комплексів Західноукраїнського Полісся 359 Читати
Ільїна О. В. Болота Волині: особливості поширення й антропогенні зміни 367 Читати

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кривобок А. А. Определение температуры верхней границы облачности по данным геостационарного спутника MSG. Часть II: Практическая реализация и результаты определения температуры верхней границы облачности, размеры которой меньше единичного элемента изображения 373 Читати
Аксюк О. М. Пристрій "СПРУТ" для концентрування розчиненого Cs137 з використанням целюлозно-неорганічних сорбентів типу "БІФЕЖ" 388 Читати
Іванов Б. О., Осіс В. Б., Товстенко Л. М. Літакова апаратура для вимірювання параметрів хмар 400 Читати
Іванченко Л. В., Осіс В. Б., Силаєв А. В., Товстенко Л. М. Потоковий спектрометр атмосферного аерозолю 408 Читати
Иванов Б. А., Осис В. Б. Установка для поверки актинометрических приборов 422 Читати
© УкрГМІ 2022вгору