English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Агрометеорологічне моделювання
     

Про окремі випускиТел. 525-12-50; 525-86-53;
Тел/факс 525-53-63
E-mail: uhmi@uhmi.org.ua 
mostova@nas.gov.ua

"НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ"
випуск 255

ЗМІСТ стор. читати

ФІЗИКА АТМОСФЕРИ, МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ

Пірнач Г. М., Дудар С. М., Шпиг В. М. Чисельне моделювання фронтальних хмарних систем, які супроводжували сильний паводок у Карпатах у листопаді 1998 року 5 Читати
Заболоцька Т. М., Підгурська В. М., Шпиталь Т. М. Небезпечно сильні опади в Україні та можливі причини їх утворення 25 Читати
Скриник О. А., Скриник О. Я. До проблеми визначення дати стійкого переходу середньої добової температури повітря через фіксоване значення 42 Читати
Белый Т. А. Локальное уравнение баланса энтропии и трансформация энергии внутри термодинамического континуума на примере скорости перестройки тензора деформации 57 Читати
Паламарчук Л. В., Краковська С. В., Пірнач Г. М., Шпиг В. М. Чисельне дослідження бароклинної та гідродинамічної нестійкості на різних стадіях розвитку фронтальних хмар 70 Читати
Кривобок А. А. К вопросу о точности определения балла облачности и температуры на верхней границе облака по спутниковым данным 81 Читати
Швень Н. І. Про приведення швидкості вітру до умов відкритого рівного місця 97 Читати

МОНІТОРИНГ І СТАН ДОВКІЛЛЯ

Линник П. М., Ігнатенко І. І. Десорбція молібдену з донних відкладів за впливу різних концентрацій фульвокислот та розчиненого у воді кисню 104 Читати
Зубенко И. Б. Десорбция хрома из донных отложений в зависимости от содержания фульвокислот в условиях эксперимента 113 Читати
Мостова Н. М. Особливості температурного і кисневого режимів водойм в умовах теплового навантаження 117 Читати
Мольчак Я. О., Фесюк В. О. Оцінка впливу господарської діяльності в межах зон санітарної охорони підземних водозаборів міст Північно-Західної України 127 Читати
Шевчук Ю. Ф. Якість питної води джерел водопостачання міста Чернівці 135 Читати
Самойленко В. М., Верес К. О. Модельна оцінка водно-якісної параметрично-інтегральної стійкості малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів 140 Читати
Ильин Ю. П., Рябинин А. И., Шибаева С. А., Клименко Н. П., Мезенцева И. В., Мальченко Ю. А., Салтыкова Л. В. Результаты мониторинга гидрохимического состояния и загрязнения Азовского и Черного морей в 2001-2005 гг. 152 Читати
Ильин Ю. П., Рябинин А. И., Мальченко Ю. А., Боброва С. А., Клименко Н. П., Чайкина А. В., Катунина Е. В., Салтыкова Л. В., Данилова Е. А., Сеничева М. И., Артеменко О. В. Состояние загрязнения атмосферных осадков г. Севастополя в 1997 – 2006 гг. 166 Читати
Іванова В. М. Особливості динаміки гідрологічних, гідрохімічних та гідроекологічних показників Молочного лиману на сучасному етапі 185 Читати
Діброва О. І. Аналіз геоекологічних умов макрогеотону берегової зони Київського водосховища на прикладі його південно-західної частини 193 Читати

ГІДРОЛОГІЯ, ВОДНІ РЕСУРСИ

Гопченко Є. Д. Сучасна нормативна база в галузі максимального стоку та шляхи її удосконалення 201 Читати
Шерешевський А. І., Синицька Л. К. Сучасна оцінка розрахункового випаровування з водної поверхні дніпровських водосховищ з метою його врахування при розробці режимів роботи ГЕС 213 Читати
Гопченко Є. Д., Шакірзанова Ж. Р., Андрієвська Г. М. Довгострокове просторове прогнозування максимального весняного стоку з використанням автоматизованого комп’ютерного комплексу 229 Читати
Ильин Ю. П. Гидрологический режим распространения речных вод в северо-западной части Черного моря 242 Читати
Сусідко М. М., Лук’янець О. І. Ймовірнісне прогнозування сельових явищ у Карпатах: технологічні рішення 252 Читати
Ромась М. І., Чунарьов О. В., Шевчук І. О. До питання водозабезпечення атомних електростанцій України при введенні на них нових потужностей 257 Читати
Смирнова В. Г., Ющенко Ю. С. Порівняльний гідроморфологічний аналіз умов формування розгалужених русел річок Алтаю та Українських Карпат 266 Читати
Бойко В. М., Петренко Л. В. Стихійні гідрологічні явища на річках України в останні 10-15 років та проблеми їхнього оперативного попередження 272 Читати
Сусідко М. М. Надзвичайно високі повені в басейні Прип’яті 279 Читати
Горбачова Л. О. Особливості створення тематичних блоків цифрових баз даних розрахункової гідрологічної інформації 283 Читати
Приймаченко Н. В. Значущість процесів формування дощового стоку на гірських водозборах 291 Читати
Сусідко М.М., Полякова С.О., Щербак А.В. Каталог характеристик дощових і сніго-дощових паводків на річках Карпатського регіону за 1989–2002 роки 299 Читати
Киндюк Б. В., Овчарук В. А. Исследование гидрографических и топологических характеристик реки Серет 311 Читати
Грищенко В. Ф., Соколов С. Б., Тавров Ю. С. Особливості лавиноутворення та прогнозування сходження лавин у багатосніжну зиму 2005-2006 рр. 322 Читати
© УкрГМІ 2022вгору