English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Агрометеорологічне моделювання
     

Про окремі випускиТел. 525-12-50; 525-86-53;
Тел/факс 525-53-63
E-mail: uhmi@uhmi.org.ua 
mostova@nas.gov.ua

"НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ"
випуск 252

ЗМІСТ читати
ГІДРОЛОГІЯ, ВОДНІ РЕСУРСИ
Лобода Н.С., Гопченко Є.Д. Нормування характеристик природного річкового стоку України
Читати
Шерешевський А.І., Синицька Л.К. Розрахункове випаровування з водної поверхні на території України Читати
Ромась М.І., Чунарьов О.В. Про вплив Південно-Українського енергокомплексу на водний стік р. Південний Буг Читати
Соловей Т.В. Умови формування та розрахунки мінімального стоку води річок басейну Пруту (у межах України) Читати
ГІДРОХІМІЯ, ЯКІСТЬ ВОДИ
Осадча Н.М., Осадчий В.І. Дослідження умов формування величини рН водних екосистем Дніпра, Дунаю, Західного Бугу
Читати
Закревський Д.В., Шевчук І.О. Іонні потенціали хімічних елементів як фактор формування гідрохімічного режиму Читати
Ромась М.І., Хільчевський В.К., Сілевич С.О., Шевчук І.О. Оцінка умов формування концентрацій важких металів із використанням кореляційного аналізу (на прикладі річок басейну Дніпра) Читати
Ильин Ю.П., Рябинин А.И., Мальченко Ю.А., Боброва С.А., Салтыкова Л.В. Содержание и изменчивость тяжелых металлов и других микроэлементов в поверхностных и подземных водах Крыма Читати
Шибаева С.А., Рябинин А.И., Ломакин П.Д. Гидрохимические условия прибрежных вод Азовского моря в 2001-2002 гг. Читати
Волошин П.К. Моніторингові дослідження підземних вод урбосистеми Львова Читати
Минченко Е.М. Определение взаимосвязей между гидрохимическими показателями как элемент контроля данных о качестве вод Читати
Дубенок С.А. Верификация данных о сбросах сточных вод (на примере Днепра) Читати
Дубенок С.А., Колобаев А.Н., Минченко Е.М. Методы контроля гидрохимических показателей сточных и природных поверхностных вод Читати
ГІДРОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лаврова Т.В., Дворецкий А.И. Накопление урана в абиотических и биотических компонентах Днепровского водохранилища
Читати
Гірій В.А., Закорчевний В.О., Косовець О.О., Лєбо Ю.Г. Динаміка радіоактивного забруднення вод Дніпровського каскаду Читати
Шевченко О.Л., Козицький О.М. Заростання та замулення русел як вихідний параметр у прогностичній моделі радіоактивного забруднення меліоративних каналів Читати
Корогода Н.П. Використання ГІС для вирішення проблем збереження біорізноманіття (на прикладі транскордонного басейну Дніпра) Читати
Задніпровський В.В., Максименко Н.В. Проблеми і динаміка екологічного стану басейну р. Сіверський Донець на Харківщині Читати
Цепенда М.В. Деякі методичні підходи до встановлення екологічної напруги в річкових басейнах за допомогою методу водогосподарського балансу (на прикладі гірських і подільських приток Дністра) Читати
ПОВІДОМЛЕННЯ
Ліпінський В.М., Манукало В.О. Міжнародне співробітництво в галузі гідрології та водного господарства в басейні річки Дунай
Читати
Бойко В.М., Петренко Л.В. Стан і проблеми оперативної гідрології в Україні Читати
© УкрГМІ 2022вгору