English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Агрометеорологічне моделювання
     

Про окремі випускиТел. 525-12-50; 525-86-53;
Тел/факс 525-53-63
E-mail: uhmi@uhmi.org.ua 
mostova@nas.gov.ua

"НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ"
випуск 250

ЗМІСТ читати
ФІЗИКА АТМОСФЕРИ, МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ
Волощук В.М., Скриник О.Я. Параметризация турбулентной диффузии газо-аэрозольной примеси в атмосфере на основе уравнения Фоккера-Планка
Читати
Мартазінова В.Ф., Іванова О.К., Сологуб Т.А. Сучасний стан вітроенергетичних зон на території України у 1990-х роках
Хохлов В.М. Запаси різних видів енергії в атмосфері північної півкулі Читати
Пірнач Г.М., Заболоцька Т.М., Підгурська В.М., Шпиталь Т.М. Чисельні та експериментальні дослідження фронтальних хмарних систем, які зумовили небезпечні явища в Україні Читати
Блюм О.Б., Будак І.В., Дячук В.А., Сосонкін М.Г., Шавріна А.В. Приземний озон у Києві, умови його утворення і стоку
Ефимов В.А., Ивус Г.П. О физике антициклогенеза современной климатической эпохи Читати
Баханова Р.А., Лєсков Б.Н. Натурні випробування нового холодореагенту для впливу на переохолоджені хмари Читати
Заболоцька Т.М., Підгурська В.М., Шпиталь Т.М. Просторово-часові зміни кількості хмар над територією України
Русов В.Д., Глушков А.В., Ващенко В.Н., Михалусь О.Т., Хохлов А.В. О возможном генезисе фрактальных размерностей в системе турбулентные пульсации космической плазмы – спектр ГКЛ – турбулентные пульсации в атмосфере Читати
Мартазинова В.Ф., Чайка Д.Ю. Влияние геофизических факторов на атмосферные процессы Читати
Бойченко С.Г. Динаміка вмісту закису азоту в земній атмосфері Читати
Дмитренко Л.В. Регіональні зміни прямої сонячної радіації Читати
Крученицкий Г.М., Галкина И.Л., Белявский А.В., Скоробогатый Т.В. О принципиальных ограничениях в моделировании атмосферных процессов Читати
ГІДРОЛОГІЯ СУШІ
Светличный А.А., Швебс Г.И., Плотницкий С.В., Кугут В.Ф., Степовая О.И. Проблемы оценки и пространственного моделирования характеристик противоэрозионных свойств почв лесостепи
Сусідко М.М., Щербак А.В. Система безперервного прогнозування десятиденних витрат і рівнів води на річкових ділянках Дунаю із завчасністю 10 – 30 діб Читати
Вишневський В.І. Вплив кліматичних змін і господарської діяльності на термічний та льодовий режими річок
Лук’янець О.І. Довготермінове прогнозування весняного стоку з гірського водозбору в просторовому поданні Читати
Киндюк Б.В. Построение модели формирования паводочного стока в бассейне реки на базе генетической формулы Читати
Шерешевский А.И., Дмитренко А.А. Упрощенная модель расчета загрязняющих веществ в воде водотока в створах рек ниже аварийного сброса Читати
Самойленко В.М. Тримірне районування геосистем великих водосховищ Читати
Грищенко В.Ф. Умови формування снігових лавин і характеристика їх режиму у гірських районах Криму Читати
МОНІТОРИНГ І СТАН ДОВКІЛЛЯ
Осадчий В.І., Осадча Н.М., Мостова Н.М. Вплив урбанізованих територій на хімічний склад поверхневих вод басейну Дніпра
Читати
Ухань О.О., Осадчий В.И., Осадча Н.М., Манченко А.П. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець Читати
Войцехович О.В., Горбачева Л.В. Ефективні коефіцієнти змиву цезію-137 для басейну річки Прип’ять Читати
Кіптенко Є.М., Козленко Т.В. Прогнозування рівнів високого забруднення атмосферного повітря у містах України Читати
Дзюба Н.Н., Тодосиенко С.В. Валидация математических моделей миграции радиоцезия в экосистеме Киевского водохранилища Читати
МОРСЬКА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ
Рябинин А.И., Мальченко Ю.А., Боброва С.А. Климатическая изменчивость режима растворенного кислорода и неорганических форм азота в северо-западной части Черного моря
Читати
Войцехович О.В., Лаптев Г.В., Костеж О.Б., Канівець В.В. Оцінка швидкості седиментації у Чорному морі методом ізотопного датування
Дьяков Н.Н., Фомин В.В. Синоптические условия возникновения аномальных колебаний уровня Азовского моря Читати
Горячкин Ю.Н., Иванов В.А., Репетин Л.Н., Хмара Т.В. Сейши в Севастопольской бухте Читати
Кравец В.Н. Многолетняя изменчивость и оценка баланса сероводорода в Черном море Читати
Ковальчук Л.А. Оценка запасов гидробионтов по результатам сетевых наблюдений как вопрос биометрии Читати
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ
Скорупський Б.В. Застосування агрометеорологічної моделі урожайності для оптимізації розміщення сільськогосподарських культур в Україні
Читати
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Иванов Б.А., Осис В.Б. Радиоэлектронный снегомер
Читати
© УкрГМІ 2022вгору