Клімат України За редакцією В.М. Ліпінського, канд. фіз.-мат. наук В.А. Дячука, 
канд. геогр. наук В.М. Бабіченко Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, 2003.– 344 стор.

Клімат України За редакцією В.М. Ліпінського, канд. фіз.-мат. наук В.А. Дячука, канд. геогр. наук В.М. Бабіченко Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, 2003.– 344 стор.

Викладено теоретичне обгрунтування кліматичної системи, особливості формування клімату та кліматоутворювальних факторів (радіаційних, циркуляційних та впливу підстильної поверхні). На основі кліматологічної інформації, що включає найповніші дані за останні 30 років XX ст., використання сучасних технологій, апарату математичної статистики, докладно проаналізовано просторово-часовий розподіл метеорологічних величин та атмосферних, у тому числі стихійних явищ. Обгрунтовано доцільність використання кліматичних ресурсів для вирішення прикладних задач. Висвітлено проблему регіонального та локального масштабів фактичних змін і коливання клімату, що призводять до його потепління у результаті антропогенного внеску до посилення природного парникового ефекту. Розроблено декілька сценаріїв зміни регіонального клімату. Визначено місце клімату України у системі основних загальнокліматичних класифікацій.

Розрахована на кліматологів, метеорологів, синоптиків, гідрологів а також інших фахівців, які займаються гідрометеорологічним забезпеченням різних галузей економіки та життєдіяльності населення.