Настанова гідрометеорологічним станціям і постам. Випуск 3. 
Частина 1. Метеорологічні спостереження на станціях. К.: Ніка-Центр, 2011,  280 с. Настанова гідрометеорологічним станціям і постам.
Випуск 3.
Частина 1. Метеорологічні спостереження на станціях.
К.: Ніка-Центр, 2011, 280 с.

Розроблено: Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Центральна геофізична обсерваторія

Цей Керівний документ визначає основні положення щодо організації та проведення наземних метеорологічних спостережень на метеостанціях гідрометеорологічної мережі України.