Дмитренко В.П. Погода, клімат і урожай польових культур 
- Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К: Ніка-Центр, 2010. - 620 с. Дмитренко В.П.

Погода, клімат і урожай польових культур
- Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К: Ніка-Центр, 2010. - 620 с.

У монографії викладено результати досліджень закономірностей впливу агрометеорологічних факторів та клімату на формування урожайності польових культур, виконаних в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті за останні 50 років. Розглянуті концептуальні положення становлення теорії урожаю, визначені особливості системного підходу та методологічні засади дослідження проблеми "погода і урожай".

Аналізуються складові теорії урожаю та їх значення і зміст в опрацюванні базової моделі "погода і урожай" та її відгалужень для прогнозу та оцінки урожайності польових культур. Наведені уявлення про агрометеорологічні стратегії адаптації землеробства і виконана їх типізація на засадах базової моделі "погода і урожай". Книга призначена для фахівців, що займаються розробкою теорії і методів використання інформації за змістом проблеми "погода і урожай" в галузях агрометеорології, землеробства і рослинництва, екології, ґрунтознавства, а також для студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.