Настанова гідрометеорологічним станціям і постам. Випуск 12. 
Спостереження за радіоактивним забрудненням навколишнього середовища. 
Частина 2. Спостереження за радіоактивним забрудненням поверхневих вод суші і морських вод. Настанова гідрометеорологічним станціям і постам.
Випуск 12.
Спостереження за радіоактивним забрудненням навколишнього середовища.
Частина 2. Спостереження за радіоактивним забрудненням поверхневих вод суші і морських вод.
- К.: Ніка-Центр, 2010, 144 с.

Розроблено: Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС України та НАН України

Цей керівний документ установлює порядок відбирання та готування до радіоактивного аналізу проб річкової та морської води, завислих наносів, донних відкладів, прибережно-морських піщаних відкладів, вищої водної рослинності (макролітів), молюсків, риби організаціями гідрометслужби, які здійснюють моніторинг радіоактивного забруднення вод.