М.М.Сусідко, О.І.Лук'янець Карпати - паводконебезпечний регіон України. Комплексна басейнова система прогнозування 
паводків у Закарпатті: методична та технологічна база її складових 
 - Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К: Ніка-Центр, Наукова думка, 2009. - 88 с. (укр., англ., нім.) М.М. Сусідко, О.І. Лук'янець

Карпати - паводконебезпечний регіон України. Комплексна басейнова система прогнозування паводків у Закарпатті: методична та технологічна база її складових
- Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К: Ніка-Центр, Наукова думка, 2009. - 88 с. (укр., англ., нім.)

Розглянуто науково-методичні засади створення басейнових прогностичних систем. На прикладі басейну р. Тиси показано застосування математичних моделей формування стоку води як основи методичної бази системи та її функціональних складових. Неоднорідність ландшафтних і гідрометеорологічних умов ураховується в системі через просторову структуру, яка складається із об'єктів трьох рівнів. Прийняті технологічні рішення дозволяють отримувати прогнозну продукцію з детальним просторово-часовим поданням. Викладені пропозиції щодо підвищення рівня ефективної реалізації можливостей прогностичної системи.