Ю.П. Ильин, В.В. Фомин, Н.Н. Дьяков, С.Б. Горбач.Гидрометеорологические условия морей Украины. Том 1: Азовское море 
 - Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. - Севастополь, 2009. -  401 с. Ю.П. Ильин, В.В. Фомин, Н.Н. Дьяков, С.Б. Горбач.

Гидрометеорологические условия морей Украины. Том 1: Азовское море
- Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. - Севастополь, 2009. - 401 с.

У монографії викладено останні результати узагальнення і розрахунків параметрів гідрометеорологічного режиму і динаміки вод Азовського моря.

На основі матеріалів спостережень берегової мережі станцій гідрометслужби і морських експедицій, зібраних за весь багаторічний період досліджень, визначені статистичні характеристики метеорологічних і гідрологічних умов прибережної смуги і відкритого моря. Описані закономірності формування і мінливості термохалинної структури вод у взаємозв'язку з зовнішніми впливами, включаючи антропогенні. З'ясовані тенденції багаторічних змін основних метеорологічних і гідрологічних показників в умовах сучасного глобального потепління.

За допомогою розробленого у МВ УкрНДГМІ комплексу чисельних моделей розраховані поля хвилювання, течій і рівня моря при типових і реальних вітрових умовах. Описані особливості циркуляції вод Азовського моря. Досліджено розвиток відгінно-нагінних коливань рівня моря і побудовані номограми для їх оперативного розрахунку і прогнозу.

Монографія призначена для використання як довідниковий посібник адміністративними органами, проектними і будівельними організаціями, підприємствами морського транспорту, рибного господарства, нафто-газодобування, екологічного моніторингу, гідрометеорологічної та рятувальної служб, науково-дослідними інститутами, а також вищими навчальними закладами відповідного профілю.