В.П. Дмитренко, Л.В. Щербак, В.В. Бібік Сільськогосподарська метеорологія: Термінологічний довідник 
 - Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К: Ніка-Центр, Наукова думка, 2009. - 272 с. В.П. Дмитренко, Л.В. Щербак, В.В. Бібік

Сільськогосподарська метеорологія: Термінологічний довідник
- Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К: Ніка-Центр, Наукова думка, 2009. - 272 с.

Довідник містить тлумачення близько 1000 найуживаніших термінів і понять. Зміст тлумачення сформований з урахуванням історичних етапів розвитку сільськогосподарської метеорології, термінологічних досліджень, виконаних в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті. У кінці довідника вміщено відомості про установи та підрозділи, що досліджували і розвивали сільськогосподарську метеорологію, а також про провідних науковців і фахівців, які сприяли активному розвитку її наукових та виробничих напрямів в Україні.

Для науковців, керівних працівників державного управління, підприємців, діяльність яких пов'язана із сільськогосподарською метеорологією, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів.