Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту 
:  зб. наук. пр. / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС України 
та НАН України. - 2005-2010. - Вип. 254-259 Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту : зб. наук. пр. / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС України та НАН України. - 2005 - 2010. - Вип. 254 - 259

Збірник "Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту" атестований Вищою атестаційною комісією України як наукове фахове видання у галузі географічних та фізико-математичних (геофізика) наук.

У збірнику друкуються наукові статті з актуальних питань сучасної метеорології, кліматології, фізики атмосфери, гідрології, гідрохімії, моніторингу і стану довкілля. Розглядаються закономірності фізичних процесів, що відбуваються в атмосфері і гідросфері, питання гідрологічного режиму водних об'єктів та забруднення навколишнього природного середовища. Наводяться відомості про нові методи і засоби гідрометеорологічних досліджень.