Осадчий В.І., Набиванець Б.Й., Осадча Н.М., Набиванець Ю.Б. 
Гідрохімічний довідник. Поверхневі води України. Гідрохімічні розрахунки. Методи аналізу. 
 -  Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К.: Ніка-Центр, 2008, 656 c. Осадчий В.І., Набиванець Б.Й., Осадча Н.М., Набиванець Ю.Б.

Гідрохімічний довідник. Поверхневі води України. Гідрохімічні розрахунки. Методи аналізу.
- Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К.: Ніка-Центр, 2008, 656 c.

Узагальнено результати багаторічного моніторингу (1995-2006 рр.) за хімічним складом поверхневих вод, атмосферних опадів, що здійснюється Державною гідрометеорологічною службою МНС України. Наведені середні, максимальні та мінімальні концентрації основних хімічних інгредієнтів та найбільш поширених забруднювальних речовин у річках, водосховищах та озерах України. Представлені індекси якості води та їх динаміка протягом 1995-2006 рр. Сформовано масив вихідних даних для виконання гідрохімічних розрахунків. Наведена характеристика класичних та сучасних методів аналізу вод.

Розраховано на спеціалістів, які працюють в галузі охорони навколишнього природного середовища, гідрохімії, гідрології, гідробіології, санітарної токсикології та аналітичної хімії довкілля, а також на викладачів, аспірантів і студентів вищих учбових закладів відповідних спеціальностей.