Пірнач Г.М. Чисельне моделювання хмар та опадів у системах атмосферних фронтів. 
 -  Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - Київ: Ніка-Центр, 2008,  295 c. Пірнач Г.М.

Чисельне моделювання хмар та опадів у системах атмосферних фронтів.
- Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - Київ: Ніка-Центр, 2008, 295 c.

Книга підводить підсумки багаторічної наукової роботи автора та її колег у галузі фізики хмар та опадів. Описано низку теоретичних досліджень з використанням розробленого автором комплексу різноманітних чисельних моделей - одновимірних, двовимірних, тривимірних, діагностичних та прогностичних, моделей, що описували окремі процеси, а також базових моделей із залученням максимально можливого числа процесів. Наведено приклади чисельних експериментів з теоретичної інтерпретації натурних експериментів над хмарами та опадами з метою дослідження їх внутрішньої структури.

Книга розрахована на фахівців у галузі чисельного моделювання при наявності в ній систем фронтальних хмар різної природи.