Гідрологогія, гідрохімія, гідроекологія.  
Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції,  15-17 листопада 2006. - К.: Ніка-Центр. - 212 c. Гідрологогія, гідрохімія, гідроекологія.
Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції, 15-17 листопада 2006. - К.: Ніка-Центр. - 212 c.

У книзі вміщено матеріали з актуальних питань гідрології, гідрохімії і гідроекології, які представлені на Третю Всеукраїнську наукову конференцію "Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія"