Друге національне повідомлення України з питань зміни клімату. 
- Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут/. - К.: Інтерпрес ЛТД, 2007. - 80 c. (укр., англ.). Друге національне повідомлення України з питань зміни клімату.

- Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут/. - К.: Інтерпрес ЛТД, 2007. - 80 c. (укр., англ.).

Друге національне повідомлення підготовлене відповідно до зобов'язання України надавати інформацію Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, як передбачено статтями 4.2 і 12 Конвенції.

Формування і реалізація національної політики в напрямку забезпечення зобов'язань України в рамках Конвенції і Кіотського протоколу до нього є пріоритетним завданням уряду України. Друге національне повідомлення містить відомості, що характеризують особливості соціально-економічної ситуації в країні, пов'язані з вирішенням проблеми глобального потепління, а також інформацію про заходи, які запроваджуються у даному контексті і перспективній динаміці викидів парникових газів.