Забокрицька М.Р., Хільчевський В.К., Манченко А.П. 
Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України.  
 - Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка. -  К.: Ніка-Центр, 2006. - 184 с. Забокрицька М.Р., Хільчевський В.К., Манченко А.П.

Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України.
- Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К.: Ніка-Центр, 2006. - 184 с.

У монографії розглядається комплекс питань, присвячених вивченню закономірностей формування хімічного складу води, гідрохімічного режиму та стоку хімічних речовин річок басейну Західного Бугу. Подано результати розрахунку іонного стоку з української та польської частин басейну. Висвітлено особливості часової та просторової динаміки якості річкових вод басейну. Охарактеризовано стан ведення національного та транскордонного моніторингу.