Yasuo Onishi, Oleg V. Voitsekhovich, Mark J. Zheleznyak. 
Chernobyl - What Have We Learned? The Successes and Failures to Mitigate Water Contamination Over 20 Years. 
- Вашингтонський університет, Річланд, США. Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Київ, Україна. 
Український центр екологічних і водних проектів Київ, Україна. - Дордрехт, Нідерланди. Springer, 2006. - 289 c. (англ.). Yasuo Onishi, Oleg V. Voitsekhovich, Mark J. Zheleznyak.

Chernobyl - What Have We Learned? The Successes and Failures to Mitigate Water Contamination Over 20 Years.
- Вашингтонський університет, Річланд, США. Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Київ, Україна. Український центр екологічних і водних проектів Київ, Україна. - Дордрехт, Нідерланди. Springer, 2006. - 289 c. (англ.).

У книзі наведено огляд комплексних досліджень стану природних водних об'єктів, що виконувались у зоні впливу аварії на ЧАЕС 1986 р. за останні 20 років. Монографія надає поглиблений аналіз водоохоронних заходів, що були реалізовані із використанням сучасних наукових знань, математичного моделювання і дозволяє зрозуміти, чому деякі заходи були ефективними, а інші ні. Розділ книги із назвою "Що робити далі ?" включає всебічне обговорення наслідків нового безпечного укриття (НБУ), що проектується над зруйнованим реактором ЧАЕС. Змістовність книги разом із передмовою і висновками проведеного аналізу є цінним джерелом інформації для можливого використання у майбутньому отриманого досвіду. Книга представляє інтерес для інженерів, вчених, керівників, тих, хто працює у сфері радіаційного захисту і радіоекології, захисту природного середовища, оцінок ризику, обґрунтування водоохоронних заходів і поводження із радіоактивними відходами. Крім того, наведений у книзі в деталях хронологічний аналіз дій, що були виконані з метою захистити природні води від забруднення після аварії на ЧАЕС може бути корисним для тих, хто розробляє аварійні плани заходів (у тому числі анти-терористичні), що можуть привести до забруднення водних об'єктів радіоактивними, хімічними і біологічними токсичними речовинами.