Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.). 
За редакцією В.М. Ліпінського, В.І. Осадчого, В.М. Бабіченко. -  Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. 
Державна гідрометеорологічна служба.  - К.: Ніка-Центр, 2006. - 312 с. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.).

За редакцією В.М. Ліпінського, В.І. Осадчого, В.М. Бабіченко. - Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. Державна гідрометеорологічна служба. - К.: Ніка-Центр, 2006. - 312 с.

У монографії на основі використання сучасних технологій, апарату математичної статистики докладно проаналізовано просторово-часовий розподіл стихійних метеорологічних явищ погоди за останні двадцять років на території України. Кліматологічна інформація приведена за адміністративним розподілом на області й у цілому для України у вигляді таблиць, діаграм, карт. Велика увага приділяється ймовірнісним характеристикам.

Розглянуто синоптичні процеси, що спричинюють виникнення стихійних метеорологічних явищ, зміну циркуляції та її вплив на збільшення стихійних метеорологічних явищ.

Викладено фізичні та математичні аспекти моделювання регіональних процесів і явищ в атмосфері. Запропоновано новий нестандартний чисельний метод ефективного вирішення задачі регіонального прогнозу метеорологічних величин.

Розраховано на синоптиків, метеорологів, кліматологів і гідрологів, які цікавляться режимом стихійних метеорологічних явищ; на спеціалістів, зайнятих гідрометеорологічним забезпеченням різних галузей економіки, а також інших споживачів інформації.