Лук'янець О.І. Математичне моделювання в гідрометеорології як фактор наукового пізнання. 
- Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К.: Ніка-Центр, 2005. - 40 с. Лук'янець О.І.

Математичне моделювання в гідрометеорології як фактор наукового пізнання. - Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К.: Ніка-Центр, 2005. - 40 с.

На основі визначення процесів формування паводків і створення басейнових прогностичних систем розглядаються завдання математичного моделювання стоку води, системний підхід до його застосування в гідрометеорологічній практиці та розвиток пізнання при цьому. Викладено значення математичного моделювання як загальнонаукового методу сучасного дослідження та пізнання. Для гідрометеорологів, географів, екологів, широкого кола науковців, аспірантів і студентів.