English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада
Агрометеорологічне моделювання
     


УкрГМІ надає платні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 28.07.2003 № 1180 [1] "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1180-2003-%D0%BF

Наказ ДСНС України № 494 від 30 Серпня 2019р.https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/98474.html Про деякі питання надання платних послуг

Коди платних послуг, що можуть надаватися територіальними органами, організаціями, закладами освіти та науковими установами посилання на файл...

Шифр територіальних органів, організацій, закладів освіти та наукових установ, що належать до сфери управління ДСНС посилання на файл...

УВАГА З 01.10.2019 ЗМІНЕНО ФОРМУВАННЯ КОДУ ПЛАТЕЖУ В РЕКВІЗИТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ (ПРИКЛАДИ ФОРМУВАННЯ КОДУ ПЛАТЕЖУ В РЕКВІЗИТІ "ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ") посилання на файл...

ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ / ДОГОВІРНИХ РОБІТ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ УКРАЇНСЬКИМ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМ ІНСТИТУТОМ ДСНС УКРАЇНИ ТА НАН УКРАЇНИ

ВІДДІЛ КЛІМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОГНОЗІВ ПОГОДИ

 1. Розроблення методів короткострокового прогнозу окремих метеорологічних величин та явищ на основі чисельної мезомасштабної моделі, впровадження розробок в органи прийняття рішень в період попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища.
 2. Розроблення статистичних моделей короткострокового прогнозу небезпечних явищ, розробка програмних продуктів та рекомендацій до їх використання у оперативній роботі.
 3. Розроблення методів довгострокових прогнозів погоди завчасністю місяць-сезон з деталізацією погодних умов протягом першого місяця, на основі класифікації атмосферної циркуляції, вивчення закономірностей її перетворення та встановлених періодичностей.
 4. Дослідження сучасного клімату та його майбутніх змін на основі моделей загальної циркуляції атмосфери, з оцінкою минулої, сучасної та майбутньої зміни циркуляції та визначенням найбільш ймовірних типів атмосферної циркуляції в глобальному та регіональному масштабі для України, встановленням ступеню аномальності основних кліматичних параметрів, таких як температура повітря та атмосферні опади, а також сильні зливи, посуха, екстремальні температури, штормові вітри.
 5. Виявлення кліматично-вразливих регіонів України за даними про окремі метеорологічні величини і явища та їх комплекси для забезпечення сталого розвитку галузей економіки.
 6. Розроблення статистичних моделей зв’язків параметрів екстремальності з метеорологічними величинами та індексами.
 7. Оцінка фактичного та майбутнього ступеню кліматовразливості районів України у найближчі десятиріччя; вивчення екстремальності окремих метеорологічних величин та явищ з метою забезпечення сталого розвитку національної економіки, енергетичного та житлово-комунального комплексу, сільськогосподарського виробництва, автотранспорту, охорони здоров’я тощо, тобто для покращення рівня життя та розвитку суспільства.
 8. Дослідження стану кліматичних систем у спряжених (кліматично важливих) районах Північної і Південної півкулі, з виявленням далеких зв’язків (телеконекцій) для вдосконалення довгострокових прогнозів погоди. Зокрема, для Південної півкулі - дослідження довготривалих змін атмосферної циркуляції у Південній півкулі та в районі Антарктичного півострову з деталізацією сучасного стану та майбутньої зміни клімату району української антарктичної станції, а також розроблення та вдосконалення фізико – статистичних методів довгострокового прогнозу погодних умов для станції Академік Вернадський.

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРИ

Лабораторія супутникових досліджень

 1. Метеорологічні інформаційні послуги (дані з метеорологічних станцій, супутникові дані, дані чисельних моделей прогнозу погоди, радіолокаційного спостереження), що передбачають цілодобову технічну підтримку та адміністрування програмних засобів сервера підготовки і гарантованого надання метеорологічної інформації, необхідної для функціонування систем централізованого метеорологічного забезпечення аеронавігації (СЦМЗА).
 2. Передавання оперативних даних грозопеленгаторів, що розташовані на території України, та аналіз архівних даних.
 3. Передавання попереджень про небезпечні погодні явища за допомогою СМС повідомлень, електронних листів або по API (програмному інтерфейсу).
 4. Розрахунок метеорологічних характеристик та їх інтерполяція у вузли регулярної сітки по території України. Розрахунок біофізичних характеристик та прогноз врожайності основних сільськогосподарських посівів.

Лабораторія моніторингу атмосферного повітря

 1. Оцінка ризиків та умов настання високих рівнів забруднення території (будь-яка територія України з площею не менше 200 км2 або лінійними розмірами кожної із сторін не менше 10 км).
 2. Визначення території, вразливої до впливу забруднення від великих міст та промислових районів.
 3. Надання рекомендацій щодо проектування об’єктів з мінімізацією ризиків від забруднення атмосферного повітря (наприклад, проектування велосипедних доріжок, скверів, окремих будівель, об’єктів масового скупчення людей, тощо).
 4. Надання рекомендацій щодо оптимізації руху автотранспорту окремих ділянок для мінімізації забруднення атмосферного повітря.
 5. Визначення відстані небезпечного впливу від окремих промислових об’єктів.

ВІДДІЛ ГІДРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 1. Виконання комплексу інженерно-гідрометеорологічних робіт: складання кліматичної характеристики району вишукування та гідрологічної записки.
 2. Визначення норми стоку, максимальних та мінімальних витрат води різної ймовірності перевищення.
 3. Визначення рівнів води різної ймовірності перевищення.
 4. Визначення характеристик твердого стоку.
 5. Визначення характеристик термічного та льодового режиму водних об’єктів.
 6. Визначення зон затоплення на основі лінійної гідродинамічної моделі програмного комплексу Mike11.

ВІДДІЛ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Лабораторія автоматизації метеорологічних спостережень

 1. Доопрацювання програмного забезпечення комплексу АМАС Авіа-1 згідно нових вимог (код згідно ДК-015:2015 - 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії)(ДК016:2010 – 74.90.2)
 2. Удосконалення існуючих технічних засобів комплексу АМАС Авіа-1 на діючій АМСЦ (код згідно ДК-015:2015 - 71356000-8 - Технічні послуги)
 3. Оновлення АРМ спостерігача комплексу АМАС Авіа-1 на діючій АМСЦ (код згідно ДК-015:2015 - 71356000-8 - Технічні послуги)
 4. Оновлення АРМ синоптика комплексу АМАС Авіа-1 на діючій АМСЦ (код згідно ДК-015:2015 - 71356000-8 - Технічні послуги)
 5. Встановлення АРМ комплексу АМАС Авіа-1 на діючій АМСЦ (код згідно ДК-015:2015 - 71356000-8 - Технічні послуги)
 6. Оновлення АРМ ПД комплексу АМАС Авіа-1 на діючій АМСЦ (код згідно ДК-015:2015 - 71356000-8 - Технічні послуги)
 7. Технічне обслуговування автоматизованих робочих місць Автоматизованої метеорологічної аеродромної станції АМАС Авіа-1 (код згідно ДК-015:2015 - 71356000-8 - Технічні послуги)
 8. Доопрацювання програмного забезпечення комплексу АМС МЕТЕО згідно нових вимог (код згідно ДК-015:2015 - 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії)(ДК016:2010 – 74.90.2)
 9. Доопрацювання програмного забезпечення комплексу АМС МЕТЕО для забезпечення підключення нових типів датчиків (код згідно ДК-015:2015 - 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії)(ДК016:2010 – 74.90.2)
 10. Встановлення АРМ комплексу АМС МЕТЕО (код згідно ДК-015:2015 - 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії)(ДК016:2010 – 74.90.2) 11. Підключення АРМ комплексу АМС МЕТЕО до комплексу АМАС Авіа 1 (код згідно ДК-015:2015 - 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії)(ДК016:2010 – 74.90.2)
© УкрГМІ 2022вгору