English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Агрометеорологічне моделювання
     

TETHYS


Коротка інформація про проєкт

Проект спрямований на вирішення титанічного завдання щодо ефективного подолання забруднення води небезпечними речовинами (НР) у контексті нових зовнішніх викликів і проблем, серед яких зміна клімату, енергетична криза і ризики забруднення. У зв’язку з цим він носить ім'я давньогрецької богині прісних вод із сімейства титанів- ТЕТІС.

Транснаціональне перенесення забруднення НР набуває ще ширших і складніших екологічних, соціальних, політичних і правових вимірів, ніж раніше; таким чином, у проєкті паралельно розглядаються два масштаби - національний для окремих країн басейну річки Дунай (БРД) і транснаціональний, що стосується БРД в цілому.

Спираючись на результати проекту DTP Danube Hazard m3c та інших проектів і ініціатив, ТЕТІС має на меті вирішити проблему забруднення води НР за допомогою цілісного набору заходів, які будуть розроблені, протестовані та надані національним організаціям та Міжнародній комісії із захисту басейну Дунаю (МКЗД) відповідні, цілеспрямовані та економічно ефективні процедури, робочі процеси та інструменти. Розроблені рішення будуть гармонізовані в масштабі БРД і водночас адаптовані до національної специфіки дунайських країн, з особливим акцентом на узгодженні ноу-хау, методів та інструментів між територіями ЄС і країнами поза його межами. Запланований підхід охоплюватиме всі необхідні кроки від моніторингу та хімічного аналізу, управління даними та їх обробки до моделювання викидів та оцінки ризиків.

До кінця проекту країни, що входять до складу БРД, спільно розроблять відповідні стратегії для визначення пріоритетності ресурсів, що виділяються на моніторинг, та вибору найбільш підходящих методів і процедур для створення надійної бази даних для інвентаризації викидів НР, включаючи конкретні шляхи, які поки що недостатньо представлені. Це виходить далеко за межі оптимізації поточних програм моніторингу, що виконуються країнами, які зосереджені на оцінці стану забруднення води. Виявлення та усвідомлення нових речовин, що викликають занепокоєння, а також регуляторні зміни щодо їх гранично допустимих рівнів у водних ресурсах створюють нові методологічні проблеми, оскільки дуже низькі порогові рівні вимагають надзвичайно чутливого хімічного аналізу, включаючи сполуки, які раніше не були охоплені обов'язковими програмами моніторингу (наприклад, PFAS та фармацевтичні препарати), і для яких ще не існує усталених аналітичних процедур.

Щоб відповісти на цей виклик, ТЕТІС об'єднає і передасть наявні ноу-хау, розроблені в інших наукових проектах та інституційних ініціативах, проведе міжлабораторні порівняння і спільно розробить детальні протоколи на основі отриманих уроків. Це негайно покращить хімічні аналізи та інституційну спроможність обраних установ протягом періоду реалізації проекту і буде дуже цінним для всіх інших лабораторій у БРД, які стикаються з тими самими проблемами.

Нові бази даних з НР разом з пакетами обробки даних та оцінки забруднення, а також комплексні моделі викидів НР, які вкрай необхідні для створення кадастрів викидів НР та належної оцінки, планування і визначення пріоритетів дій та заходів, будуть повністю впроваджені в якості оперативних інструментів на національному рівні. Національні рішення адаптуються до кожної країни на основі територіальних та інституційних потреб, зберігаючи при цьому високий рівень сумісності, щоб полегшити звітування, координоване впровадження та оцінку заходів у транскордонному вимірі. Застосовуючи принцип "навчання на практиці", основна увага приділяється спільній демонстрації та поетапному впровадженню цих складних інструментів, щоб до кінця проекту партнери впровадили їх у повному обсязі і стабільно підвищили свою інституційну спроможність.

Таким чином, проект ТЕТІС заповнює значні прогалини в знаннях, спроможності та наявності діючих інструментів між країнами ЄС та країнами, що не входять до ЄС. Впровадження таких інструментів стане проривом для оцифрування, сталого управління, страхування якості та повного використання екологічних даних, а також для можливості проведення вперше нових складних видів аналізу ризиків, що вимагаються новими політичними пропозиціями ЄС у сфері якості води. Паралельно з цим, до кінця проекту МКЗД матиме повністю оперативну і придатну для використання транснаціональну базу даних з НР у поєднанні з пакетом обробки даних і оцінки забруднення, а також транснаціональну модель викидів НР для підтримки регулярної транснаціональної оцінки стану, ризиків і сценаріїв на основі моделювання для підтримки політики в умовах нових складних викликів і тиску. Нарешті, ТЕТІС розробить спільну скоординовану стратегію, яка буде прийнята і включена в ПУРБ до 2027 року, з визначенням пріоритетних заходів для ефективного, орієнтованого на майбутнє контролю за НР в басейні річки Дунай, розроблену на основі надійної доказової бази та нових підходів до оцінки ризиків, що дозволить правильно відповісти на нові виклики.© УкрГМІ 2022вгору