English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Агрометеорологічне моделювання
     


Український гідрометеорологічний інститут (УкрГМІ) ДСНС України та НАН України
ОГОЛОШУЄ конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

Відділ моніторингу атмосфери
Завідувач лабораторії моніторингу атмосферного повітря - 1

Відділ гідрохімії
Завідувач лабораторії експериментальної гідрохімії - 1

Відділ системних гідрометеорологічних досліджень
Старший науковий співробітник - 1

Для участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад претендент подає такі документи:
  • письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнену особову картку встановленого зразка у письмовому вигляді;
  • автобіографію;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, підписаний кандидатом;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
*Наукові співробітники УкрГМІ подають лише заяву (написану власноруч) на ім’я директора про участь у конкурсі.
Строк прийняття заяв та документів – до 24 грудня 2022 р.

Документи надсилаються поштою або подаються особисто до відділу кадрів за адресою: кім. № 10, проспект Науки, 37 м. Київ, 03028
тел. (044) 525-88-20.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі.


© УкрГМІ 2022вгору