English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Агрометеорологічне моделювання
     


14 жовтня - Всесвітній день стандартів

Щорічно 14 жовтня за ініціативою Міжнародної організації із стандартизації відмічається Всесвітній день стандартів. Саме 14 жовтня 1946 р. в Лондоні відкрилась конференція національних організацій із стандартизації, у роботі якої взяли участь 65 представників з 25 країн світу. Серед головних здобутків цієї конференції було створення Міжнародної організації із стандартизації (International Standardization Organization або ISO), яка зараз об’єднує представників більш ніж 160 країн світу, у тому числі, України.

Відзначення Всесвітнього дня стандартів надає можливість ознайомитись різним верствам суспільства з перевагами, які стандарти вносять в повсякденне життя, підвищення ефективності роботи галузей економіки, розвиток ринкових відносин та міжнародну кооперацію.

Кожного року Всесвітній день стандартів присвячується певній тематиці. Темою 2017 року є «Стандарти роблять міста розумнішими». Тим самим звертається увага на ключове значення стандартів у розвиток економіки, системи управління та інфраструктуру міст. Метою стандартів «розумних міст» є перетворення мегаполісів в «інтелектуальний простір» з принципово новими можливостями управління всіма його процесами.

Ефективне та безпечне функціонування інфраструктури великих міст може бути забезпечено впровадженням стандартів, що спираються на інноваційні рішення в галузі енергетики, транспорту, телекомунікацій, житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я та охорони довкілля. Значною мірою ефективній роботі міської інфраструктури сприяють своєчасна та якісна інформація, прогнози та інша продукція гідрометеорологічних служб.

Стандартизація займає чільне місце у діяльності національних гідрометеорологічних служб та Всесвітньої метеорологічної організації. Так, в Конвенції ВМО відмічається, що ціллю цієї організації є: «.... сприяння стандартизації метеорологічних і пов’язаних з ними спостережень, та забезпечення уніфікації публікації даних спостережень...».

Необхідність запровадження стандартів випливає із самої природи гідрометеорології як науки, так і системи отримування даних шляхом проведення регулярних та скоординованих у часі спостережень із застосуванням засобів вимірювання. Це спонукало гідрометеорологів різних країн об’єднувати зусилля з метою розроблення стандартизованих вимог до процедур проведення спостережень та вимірювань, і представлення їх результатів з наступним використанням у наукових і прикладних цілях.

До одного з перших міжнародних стандартів з метеорології, а можливо, взагалі одного з найперших міжнародних стандартів, слід віднести стандартизований за структурою та формою «Метеорологічний корабельний журнал», вимоги до оформлення та ведення якого були прийняті в 1853 році Брюсельською конвенцією з морської метеорології.

Основною публікацією ВМО з питань стандартизації у сфері метеорології та деяких пов’язаних з метеорологією питань є Керівництво з метеорологічних приладів і методів спостережень (WMO Guide). Метою Керівництва є «...надання всебічних рекомендацій щодо застосування найбільш ефективної практики у проведенні спостережень і вимірювань метеорологічних параметрів...».

ВМО співпрацює у сфері стандартизації з Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO) та Міжнародною організацією із стандартизації (ISO). Принципи співпраці цих організацій визначені у відповідних робочих угодах ВМО з ICAO та ISO.

На гідрометеорологічну діяльність, як і на інші види діяльності в Україні, розповсюджується дія законодавства України, яке врегульовує питання розроблення та впровадження стандартів, технічних регламентів, інших нормативних документів у відповідній сфері.

В Україні головним розробником стандартів, інших нормативних документів у сфері гідрометеорологічної діяльності є Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України. Протягом 1994 - 2014 рр. в інституті розроблено близько шістдесяти державних та галузевих стандартів, інших нормативних документів у сфері гідрометеорологічної діяльності, які впроваджено в гідрометеорологічних організаціях.

Результати напрацювань науковців УкрГМІ у поточному році було прийнято для публікації в провідному українському науковому виданні з питань стандартизації та технічного регулювання «Стандартизація, сертифікація, якість». Вони були представлені на міжнародній конференції Дунайських країн з гідрологічного прогнозування та гідрологічних основ водного господарства (26-28 вересня 2017р., м. Золоті Піски, Болгарія). Першому Всеукраїнському гідрометеорологічному з’їзді (м. Одеса, 22-23 березня 2017 р.).

За активною участю представників УкрГМІ було розроблено, а заступником ДСНС України Білошицьким Р.М. затверджено, «Перспективний план перероблення галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які використовуються гідрометеорологічними організаціями, підприємствами та установами ДСНС, на 2018-2020р». Зазначеним планом передбачено розроблення лише безпосередньо в УкрГМІ семи стандартів, які стосуються питань: вимоги до розміщення пунктів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища; визначення термінів та основних понять в метеорології (національний стандарт); аерологічні спостереження; методичні рекомендації із класифікації хмар, інспектування актинометричних спостережень та просторово-часового контролю даних метеорологічних спостережень станцій; гідрологічні спостереження на постах.

13 жовтня 2017 р. в Державному підприємстві «Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», на який покладено функції Національного органу стандартизації України, відбулась конференція з нагоди Всесвітнього дня стандартів. В конференції взяли участь більш ніж 50 представників з технічних комітетів із стандартизації та окремих організацій. Зокрема, від УкрГМІ в конференції взяв участь завідуючий сектору стандартизації Манукало В.О., який проінформував учасників конференції про стан національної та міжнародної стандартизації у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Відзначення Всесвітнього дня стандартів дозволяє акцентувати увагу всіх причетних до формування та реалізації державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності на важливість цього напрямку робіт і досліджень для забезпечення ефективного функціонування всіх технологічних ланок гідрометеорологічної служби - спостережень, передачі та оброблювання даних, прогнозування та обслуговування споживачів.

© УкрГМІ 2022вгору