English
Про Інститут | Наші розробки | Конференції | Проекти | Супутникові зображення | Агрометеорологічне моделювання
ЗМІ про нас | Відділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Прогноз погоди | Система грозопеленгації
     

Основні напрямки досліджень
Основні результати досліджень за 2000-2012 роки
Фундаментальні дослідження Прикладні дослідження Міжнародна діяльність
Основні публікації 2000-2012 рр

Основні публікації 2000-2012 рр

1. Балабух В.О. Оцінка опадонебезпечності на території України//Пр.УкрНДГМІ, Вип.248, 2000.

2. Прусов В.А. До питання прогнозування надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру з різною завчасністю//Екологія і ресурси, 2001.

3. Балабух В.О., Лавриненко О.М. Аналіз екстремальних явищ теплого періоду 2000 р. – Методичний лист, 2002.

4. Балабух В.О., Гусак Ж.К., Лавриненко О.М. Опасные осадки в Украине в конце 20 века и их прогноз//Перша міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи", Київ, 2002.

5. Шошин В.М., Васько Л.І., Возняк Н.О., Миронченко Г.В. Сильні снігопади в Україні і можливості їх прогнозування. Перша міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи", Київ, 2002.

6. Балабух В.О. Регіональні особливості розподілу небезпечних і стихійних конвективних явищ погоди при переміщенні на Україну циклонів і фронтів з північною складовою наприкінці ХХ ст//Міжнародна наукова конференція "Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища - 2002" – Одеса, 2002.

7. Лавриненко О.М. Зміна розподілу небезпечних і стихійних конвективних явищ погоди наприкінці ХХ ст. при переміщенні на Україну циклонів і фронтів з південною складовою//Міжнародна наукова конференція "Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища -2002" – Одеса, 2002.

8. Балабух В.О., Лавриненко О.М. Особливості мезомасштабної циркуляції, що обумовлює небезпечні і стихійні конвективні явища погоди та її зміна наприкінці ХХ ст//Міжнародна наукова конференція "Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища -2002" – Одеса, 2002.

9. Васько Л.І., Гусак Ж.К., Шошин В.М. Умови виникнення шквалів в Україні та рекомендації до їх прогнозу//Міжнародна наукова конференція "Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища -2002" – Одеса, 2002.

10. Балабух В.О., Лавриненко О.М. Розподіл небезпечних і стихійних конвективних явищ погоди наприкінці ХХ ст при переміщенні в Україну циклонів і фронтів з південною складовою//Пр. УкрНДГМІ, Вип.250, 2002.

11. Балабух В.О., Лавриненко О.М., Шошин В.М. Опис екстремальних явищ 2001 року//Національна доповідь, 2002.

12. Кобзистий П.І. Особливості синоптичних процесів в Україні/Навчальний посібник. Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2002.

13. Балабух В.О., Прусов В.А. Дослідження небезпечних і стихійних опадів теплого періоду//Екологія і ресурси, 2003.

14. Балабух В.О., Гусак Ж.К., Лавриненко О.М. Вплив кліматичних умов на виробничо-господарську діяльність транспорту України//ІІ міжнародна науково-практична конференція "Географічна освіта і наука в Україні", Київ, 2003.

15. Кобзистий П.І., Балабух В.О., Лащенко В.В. Барико-циркуляційні процеси формування зими 2002-2003 рр.//ІІ міжнародна науково-практична конференція "Географічна освіта і наука в Україні", Київ, 2003.

16. Шошин В.М., Васько Л.І. Перебіг синоптичних процесів в Україні в холодний період року//ІІ міжнародна науково-практична конференція "Географічна освіта і наука в Україні", Київ, 2003.

17. Балабух В.О. Райони циклогенезу, траєкторії переміщення та повторюваність циклонів в Україні у теплий період//Україна: географічні проблеми сталого розвитку//Зб.наук.праць в 4-х т.-К.:ВГЛ Обрії, 2004.-Т.3.-С.304-306.

18. Прусов В.А., Сніжко С.І. Математичне моделювання атмосферних процесів/Підручник, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2005.

19. Балабух В.О. Об’єктивна ідентифікація баричних систем синоптичного масштабу//Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка. Сер.Географія-№51, 2005.

20. Швень Н.И., Клок С.В. О некоторых особенностях ветрового режима в районе Антарктического полуострова//Український антарктичний журнал. № 3, Київ, 2005.

21. Белокриницкая Л.М., Грищенко В.Ф., Ивченко В.Н., Клок С.В., Крученицкий Г.М. Сезонная и долговременная изменчивость толщины снежного покрова на леднике Галиндез//Український антарктичний журнал, № 4–5, Київ, 2006.

22. Швень Н. І., Петренко К., Клок С. В. Деякі особливості циркуляції атмосфери в районі Антарктиди. Український антарктичний журнал, № 4–5, Київ, 2006.

23. Грищенко В.Ф., Клок С.В., Тимофеев В.Е. Особенности режима и характеристики снежного покрова острова Галиндез//ІІІ Міжнародна Конференція «Наукові дослідження в Антарктиці», Київ, 2006.

24. Білокриницька Л.М., Клок С.В., Крученицький Г.М., Скоробагатий Т.В. Періодична та довготермінова мінливість солоності Південної Атлантики за даними вимірів на антарктичній станції «Академік Вернадський»//Наукові праці УкрНДГМІ, Вип.256, 2007.

25. Балабух В.О. Періодичність та міжрічна мінливість інтенсивності синоптичних процесів, що зумовлюють стихійну кількість опадів у теплий період//НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології – інтеграція освіти і науки: Тези ІІ міжнародної науково-технічної конференціії - Одеса, 2007.

26. Балабух В.О., Ягодинець С.М. Інформаційно-довідкова система „Стихійні метеорологічні явища в Україні”//НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології – інтеграція освіти і науки: Тези ІІ міжнародної науково-технічної конференції - Одеса, 2007.

27. Balabukh V. Development of new approaches to monitoring of dangerous precipitations and processes which cause them// XXIVth CONFERENCE OF THE DANUBIAN COUNTRIES, 2-4.6.2008, Bled, Slovenia

28. Sosedko M., Luk’yanets О, Balabukh V. Forecast’s assessment of water content in Ukraine in the first half of XXI-th century// XXIVth CONFERENCE OF THE DANUBIAN COUNTRIES, 2-4.6.2008, Bled, Slovenia

29. Балабух В.О. Інтенсивність синоптичних процесів, що зумовлюють стихійну кількість опадів у теплий період, та її мінливість наприкінці ХХ – початку ХХІ ст// Міжвідомчий науковий збірник України. Метеорологія, кліматологія та гідрологія - Вип.50, 2008.

30. Балабух В.О. Мінливість дуже сильних дощів та сильних злив в Україні//Наукові праці УкрНДГМІ.- Вип.257, 2008.

31. Клок С.В., Крученицкий Г.М. Периодическая и долговременная изменчивость термобарических параметров атмосферы в Антарктическом регионе//Физика атмосферы и океана ? М., №12, 2008.

32. Белокриницкая Л.М., Клок С.В., Крученицкий Г.М., Скоробагатый Т.В. Исследование спектра приливных колебаний по данным измерений на станции «Академик Вернадский»//Український антарктичний журнал, № 7-8, Київ, 2008.

33. Третье, четвертое и пятое национальные сообщения Украины по вопросам изменения климата, 2009

34. Балабух В.О., Сотник Т.Л., Талерко Н.Д. Особливості синоптичних процесів, що зумовлюють дуже сильні дощі у східних областях України на початку ХХІ століття//Тези IV Всеукраїнської наукової конференції „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія", Луганськ, 29.09-2.10.2009 р.

35. Балабух В.О. Кінетична енергія атмосфери як кількісний показник інтенсивності синоптичних процесів// Міжвідомчий науковий збірник. Фізична географія та геоморфологія.-2009.-Вип.57.-С.54-62

36. Балабух В.О. Кінетична енергія атмосфери як кількісний показник інтенсивності синоптичних процесів//Тези міжнародної науково-практичної конференції «Природничо-географічна наука і освіта: стан, перспективи та шляхи розвитку», 15-16 жовтня 2009, Київ

37. Заболоцька Т.М., Скриник О.А. Прогнозування дат стійкого переходу середньої добової температури повітря через зазначені межі//Наукові праці УкрНДГМІ, Вип. 258, 2009.

38. Балабух В.О. Біокліматична характеристика міста/Клімат Києва, 2010.

39. Luk’yanets О, Balabukh V. Sosedko M. The water volumes from precipitations) during catastrophic floods in July 2008 on the rivers of Ukrainian Carpathians//The Fourth International Scientific Conference BALWOIS 2010, 25-29 May 2010, Ohrid, Republic of Macedonia

40. Скриник О.А. Кліматологічний метод визначення дат стійкого переходу середньої добової температури повітря через певні межі (розділ монографії “Кліматологічна характеристика дат стійкого переходу середньої добової температури повітря через визначені межі в Україні за сучасних умов клімату”) [ред. Осадчий В.М., Бабіченко В.М.]. – Київ: Ніка-Центр, 2010.

41. Клок С.В. Особливості вимірювання атмосферних опадів на українській антарктичній станції академік Вернадський//Український антарктичний журнал-№9, 2010.

42. Балабух В.О., Лавриненко О.М., Сотник Т.Л., Талерко Н.Д. 42. Балабух В.О., Лавриненко О.М., Сотник Т.Л., Талерко Н.Д. Особливості синоптичних процесів, що зумовлюють дуже сильні дощі на сході України//Фізична географія та геоморфологія. Міжвідомчий науковий збірник.- Вип.2(59), 2010.

43. Балабух В.А. Интегрированная информационная система о стихийных метеорологических явлениях и процессах, которые их обусловливают//Глобальные и региональные изменения климата; под ред. Осадчего В.И. / В.А. Балабух, С.Н. Ягодинець, Е.Н. Лавриненко, Т.Л. Сотник, Н.Д. Талерко, 2011.

44. Балабух В.А. Межгодовая изменчивость интенсивности конвекции в Украине / Глобальные и региональные изменения климата; под ред. Осадчего В.И. / В.А. Балабух. – Киев: Ника-Центр, 2011.

45. Balabukh V., Lukуanets O. Regional features of change of atmospheric processes in the river basins of overhead Prut-Siret and their influence on water regime of the rivers//Тези доповідей XXV конференція придунайських країн з гідрологічних прогнозів та водного менеджменту, Будапешт, 16-17 червня 2011 р., Угорщина

46. Балабух В.О., Гребень В.В., Краковська С.В Оценка и прогноз последствий изменения климата и проблемы адаптации к ним заповедных территорий Украинского Полесья//Тези доповідей міжнародної конференції «Проблемы адаптации к изменению климата», Москва, 7-10.11.2011, Российская Федерация

47. Балабух В.О., Ягодинец С.Н., Скульбиденко Н.А. Региональные особенности количественных критериев интенсивности конвекции//Тези доповідей міжнародного наукового семінару «Проблемы и достижения долгосрочного метеорологического прогнозирования», Київ, 5-7.10.2011 р., Україна

48. Балабух В.О., Лук’янець О.І. Характер багаторічних змін атмосферних процесів та стоку в басейнах річок Верхнього Пруту та Сірету//Тези доповідей П’ята всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», Чернівці, 22-24 вересня 2011 р., Україна

49. Клок С.В., Крученицкий Г.М. Потоки стихийных жидких и твердых осадков на станции Фарадей-Вернадский//V Міжнародна Антарктична Конференція. Київ, 2011.

50. Пірнач Г.М., Балабух В.О., Ромаш Т.А. Моделювання термодинамічних умов формування сильних снігопадів//Наукові праці УкрНДГМІ. – Вип. 260, 2011.

51. Дворецкая И.В., Клок С.В., Крученицкий Г.М. Астрономические факторы в долговременной эволюции климата Земли//Тези доповідей міжнародної наукової конференції присвяченій памяті А.В. Маеджоса «Астрономія та фізика космосу в Київському університеті», Київ, 23-25.05 2012.

52. Krakovska S, Balabukh V., Palamarchuk L., Djukel G., Gnatiuk N. Analysis and projections of climate change impacts on flood risks in the Dniester river basin based on the ENSEMBLES RCM data//Geophysical Research Abstracts,Vol. 14, EGU2012-863-2, 2012, EGU General Assembly 2012.

53. Balabukh V., Greben V., Krakovska S. Extreme events in the Ukrainian Polesie protected areas: regional featuresof global climate change, their assessment, projections and problems of adaptation//Geophysical Research Abstracts,Vol. 14, EGU2012-586, 2012, EGU General Assembly 2012.

54. Балабух В.А., Клок С.В., Лавриненко Е.Н., Сотник Т.Л. Cтихийные явления погоды холодного периода в Украине и их особенности в начале ХХI века//Международная научная конференция по региональным проблемам гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Казань, РФ, 2-4.10 2012.

55. Балабух В.А., Краковская С.В., Набиванец Ю. Б. Оценка и проекции изменения опасных метеорологических явлений и экстремальных погодных условий в бассейне р. Днестр//Международная научная конференция по региональным проблемам гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Казань, РФ, 2-4.10 2012.


Дизайн MEDuza Studioвгору