English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада
Агрометеорологічне моделювання
     

Лабораторія спектрометрії та радіохімії


Тел. 525-11-30E-mail: rm@uhmi.org.ua

ПРО ЛАБОРАТОРІЮ

Створена після аварії на ЧАЕС в 1986 р., лабораторія була задіяна в виконанні науково-дослідних робіт, безпосередньо пов'язаних з ліквідацією цієї масштабної аварії, на національному і міжнародному рівні. Десятки проектів за участю фахівців лабораторії вважаються як найсуттєвий здобуток за ті часи. Різноманіття наукових напрямків досліджень охоплює вивчення поведінки радіоактивних речовин в водних об'єктах та ґрунтових комплексах зони впливу ЧАЕС, оцінка радіоекологічного стану водоймища-охолоджувача ЧАЕС та трансформації фізико-хімічних форм радіонуклідів, питання фітореабілітації та моделювання змиву з природних водозборів із застосуванням ГІС технологій тощо.

Наприкінці 90-х років починається активне співробітництво лабораторії з МАГАТЕ по морських тематиках, що на наступні 10 років визначило лабораторію як одного з надійних партнерів МАГАТЕ в Україні. По програмі технічного співробітництва МАГАТЕ починає допомагати в переоснащенні лабораторії новою сучасною технікою гамма-спектрометричного аналізу, рідинно-сцинтилляційної спектрометрії і різноманітного польового експериментального устаткування. Лабораторія запрошується для участі в дослідженнях радіоекологічного стану Чорного і Каспійського морів за програмами МАГАТЕ та ГЕФ/БСЕРП.

Нова галузь інтересів лабораторії сьогодні пов'язана з підприємствами класу NORM в Україні та незалежних країнах колишнього СРСР, де головна екологічна проблема є підвищений вміст радіонуклідів природного походження. Значний прогрес в розвитку лабораторії був досягнений в 2005 р. завдяки проекту технічної допомоги МАГАТЕ по модернізації системи радіаційного моніторингу України. Лабораторія одержала статус члена мережі аналітичних лабораторії МАГАТЕ ALMERA, провела корінну реконструкцію і розширення лабораторних приміщень, отримала та ввела в дію найсучасніше радіометричне обладнання. Нові лабораторні приміщення лабораторії сплановані з урахуванням оптимізації логістики руху проб в процесі аналізу та раціонального використання робочих площин.

Значна увага в сучасній лабораторії приділяється питання QAQC та організації всіх процесів у відповідності до міжнародних стандартів, що в кінцевому результаті дозволить вийти на рівень акредитації лабораторії до рівня ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

Серед сучасних завдань лабораторії слід зазначити:

методичний супровід спостережень за радіоактивністю навколишнього середовища на мережі радіаційного моніторингу
освоєння і адаптація сучасних методів контролю вмісту радіоактивних речовин у навколишньому середовищі
участь у комплексних обєктно-орієнтованих моніторингових програмах на підприємствах класу NORM
участь у програмах вивчення геофізичних процесів і зміни клімату з використанням ізотопних маркерів

Поряд зі стандартними методами пробопідготовки і аналізу, у лабораторії освоєні спеціалізовані методи дослідження:

прямий гамма-спектрометричний аналіз проб навколишнього середовища (ґрунт, донні осади, вода, атмосферні аерозолі, рослинність) по широкому переліку радіонуклідів штучного й природного походження
радіохімічний аналіз радіонуклідів уран-торієвих рядів, стронцію-90 і тритію
рідино-сцинтилляційна спектрометрія
альфа-спектрометрія
авторадіографічний аналіз об'єктів підвищеної радіоактивності, у т.ч. "гарячих часток"


© УкрГМІ 2022вгору