English
Про Інститут | Наші розробки | Конференції | Проекти | Супутникові зображення | Агрометеорологічне моделювання
ЗМІ про нас | Відділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Прогноз погоди | Система грозопеленгації
     

ВІДДІЛИ


Тел. 525-93-89E-mail: metrolog@uhmi.org.ua

ВІДДІЛ ЗАСОБІВ ВІМІРЮВАНЬ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Завідувач відділу к.техн.н. Іванов Борис Олександрович.

Дослідно–конструкторські роботи в УкрНДГМІ було розпочато на початку 1960 р. у зв’язку з необхідністю забезпечення досліджень з активних впливів на хмари, з метою регулювання опадів. Основною метою цих робіт було створення літаків-метеолабораторій, а також спеціальної наземної та літакової апаратури, необхідної для дослідження атмосфери і виконання робіт по активному впливу на хмари і тумани.

У 1962 р. в УкрНДГМІ був створений конструкторський відділ. У 1986 р. на базі конструкторського відділу і лабораторії радіолокаційних досліджень організований відділ засобів вимірювань, що надалі реорганізований у відділ засобів вимірювань, метрології та стандартизації.

Основними задачами відділу є:
розробка технічних засобів по проблемі активних впливів на гідрометеорологічні процеси;
розробка засобів вимірювань для забезпечення досліджень по фізиці хмар і активних впливів;
розробка нових засобів вимірювань для переоснащення мережі гідрометслужби;
розробка НД і КД для потреб гідрометслужби.

По технічним завданням, розробленим у відділі, чотири літаки Іл-14, два літаки Як-40 і літак Ан-30 були переобладнані у літаки-лабораторії, які успішно використовувалися при проведенні робіт з фізики хмар і активних впливів на хмари і тумани. Літаки обладнані комплексом апаратури і засобами впливів, що дозволяють виконувати дослідження з фізики атмосфери хмар, а також роботи з регулювання опадів і розсіюванню туманів.

З метою проведення робіт з активних впливів у відділі розроблені:
автоматична дозуюча установка АДГ;
диспергуюча установка ДУ;
літаковий аерозольний генератор САГ;
комплекс впливу аерозолем АКВА;
комплекс впливу пиропатронами з йодистим сріблом на базі АСО-2І;
наземна установка по розсіюванню теплих туманів НУРТ.

Відділом розроблені засоби вимірювань для досліджень з фізики хмар і активних впливів, такі як:
апаратура для визначення концентрації крапель «Фаза» і кристалів «Кристал» у хмарах;
апаратура для визначення спектра хмарних частинок САІКФ;
апаратура для визначення концентрації ядер льодоутворення «Іній».

У відділі також розроблена спеціальна апаратура для визначення водності і середнього розміру крапель у хмарах СІВО і вимірювач вологості М-32, що використовуються АНТК «Антонов» при сертифікації літаків Ан-38, Ан-140 і Ан-70.

Відділом розроблена апаратура «Ескімо» для визначення типу підстилаючої поверхні, з борта метеорологічного супутника землі.

З метою переоснащення мережі гідрометслужби відділом розроблені:
метеорологічна щогла;
рейка морська;
рейки снігомірні і снігольодомірні, переносні і стаціонарні;
ваговий та радіоелектронний снігоміри;
прилади для виміру сонячного випромінювання (актинометр, піранометр, балансомір);
автоматизований актинометричний комплекс;
установка для повірки актинометричних приладів.

Виконані спільно з фахівцями промисловості у 1960-1970 рр. роботи, дозволили створити на базі літаків Ил-14 літаки-метеолабораторії, обладнані науковою апаратурою для проведення вимірювань характеристик атмосфери та хмар, а також спеціальним обладнанням для штучного впливу на хмари і тумани.

У цей період було розроблено ряд диспергуючих установок різних типів, а також оригінальних приладів для вимірювання у хмарах (літаковий прилад для вимірювання водності хмар, електронний пульсаційний термометр з каплезахистом, апаратура вимірювання вертикальних рухів в атмосфері, прилад “Кристалл” для вимірювання кристалів льоду в хмарах та ін. ) У подальшому досвід створення літаків-метеолабораторій Ил-14 було успішно використано при створенні сумісно с КБ А.Яковлєва та О.Антонова літаків-метеолабораторій Як-40 “Метео” Ан-26Б “Погода” та авіаційного комплексу впливу аерозолем на хмари “АКВА”, унікальної на той час розробки. Літаки-метеолабораторії були успішно використані в Україні в експериментальних та виробничих роботах по активним впливам на хмари, а також у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у яких УкрНДГМІ приймав активну участь.

В останнє десятиріччя напрямками робіт в УкрНДГМІ в галузі технічних розробок стала модернізація гідрометеорологічної мережі спостережень та автоматизація гідрометеорологічних вимірювань. В цей період в УкрНДГМІ було розроблено автоматизований актинометричний комплекс (ААК), ваговий та електронний снігоміри, метеорологічна щогла, морська вимірювальна рейка, снігомірні рейки.

У відділі також розроблена спеціальна апаратура для визначення водності і середнього розміру крапель у хмарах СІВО і вимірювач вологості М-32, що використовуються АНТК «Антонов» при сертифікації літаків Ан-38, Ан-140 і Ан-70.

Розвиток дослідно – конструкторських робіт УкрНДГМІ на перспективу передбачає, в подальшому, створення автоматизованих систем гідрометеорологічних вимірювань та їх впровадження у практику на мережі спостережень.

РОБОТИ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Роботи із стандартизації та метрологічного забезпечення було почато в УкрНДГМІ у 1996 році в зв’язку з законом України “Про державну мову”, яким регламентовано необхідність створення в Україні національних та галузевих фондів нормативних документів (НД). Раніше розроблення НД в галузі гідрометеорології було прерогативою союзних НДІ Держкомгідромету СРСР.

За минулий період УкрНДГМІ сумісно з фахівцями оперативно-виробничих організацій Департаменту ГМСіМ було створено більше 20 державних та галузевих стандартів, організаційно-методичних та науково-методичних керівних документів, методик вимірювання та повірки гідрометеорологічних приладів, які увійшли у фонд НД Департаменту ГМСіМ. В подальшому, робота у цьому напрямку буде подовжена маючи на меті удосконалення та перероблення усіх НД колишнього СРСР.Дизайн MEDuza Studioвгору