English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада | Репозиторій даних
Агрометеорологічне моделювання
     

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

Тел. 525-93-89E-mail: metrolog@uhmi.org.ua

ВІДДІЛ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Завідувач відділу к.техн.н. Іванов Борис Олександрович.


Teл: +38 044 525-93-89,
E-mail: ivanov@uhmi.org.ua


автоматична система відділу натисніть тут

До складу відділу входять:

- лабораторія засобів вимірювання, метрології та стандартизації (при завідувачі відділу)
- лабораторія автоматизації метеорологічних спостережень
- сектор стандартизації

Завідувач лабораторії автоматизації метеорологічних спостережень - к.т.н., ст.н.с. Латенко Володимир Ігоревич

Teл: +38 044 525-87-33,
E-mail: latenko@uhmi.org.uaЗавідувач сектора стандартизації (заслужений природоохоронець - к.т.н., ст.н.с.) Манукало В’ячеслав Олександрович

Teл: +38 044 525-87-43,
E-mail: Manukalo@uhmi.org.ua


Чисельність відділу складає 18 наукових та інженерних посад. У відділі працюють 6 кандидатів наук:

П.І.Б.ПосадаНауковий ступінь;
вчене звання
Науково-дослідний профіль
Іванов Б.О.Завідуючий відділук.т.н.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TpMEG5EAAAAJ
Латенко В.І.Завідуючий лаб.к.т.н.https://scholar.google.com.ua/citations?user=3XHelE8AAAAJ&hl=uk
Манукало В.О.Завідувач секторак.т.н.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=K_SL0McAAAAJ
Скрипник І.Ю.Старш. наук. співроб.к.т.н.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=g7NfFOoAAAAJ
Орнатський І.А.Старш. наук. співроб.к.т.н.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4LdTxSsAAAAJ
Швень Н.І.Старш. наук. співроб.к.т.н.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-A669cgAAAAJ
Митник Т.Г.Науковий співроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rsCSRFkAAAAJ
Ковальська Л.Г.Науковий співроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=SwT81zQAAAAJ
Осіс В.Б.Науковий співроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uSKaB5IAAAAJ
Мельхер А.М.Науковий співроб.к.т.н.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TwE6HY8AAAAJ
Товстенко Л.М.Науковий співроб-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ISPXjlQAAAAJ
Логвиненко І.В.Молодший наук. спвроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CamGMtoAAAAJ
Філь С.О.Молодший наук. спвроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=P0tX-pcAAAAJ
Герасименко І.В.Молодший наук. спвроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DF82-5kAAAAJ
Гальперіна Т.О.Молодший наук. спвроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=FCe4XtsAAAAJ
Миронов Р.Д.Провідний інженер-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gNSq6OUAAAAJ
Пархісенко Л.В.Провідний інженер--
Лазутін О.О.Провідний інженер--

Основні напрямки діяльності:

Дослідно–конструкторські роботи в УкрНДГМІ було розпочато на початку 1960 р. у зв’язку з необхідністю забезпечення досліджень з активних впливів на хмари, з метою регулювання опадів. Основною метою цих робіт було створення літаків-метеолабораторій, а також спеціальної наземної та літакової апаратури, необхідної для дослідження атмосфери і виконання робіт по активному впливу на хмари і тумани.

У 1962 р. в УкрНДГМІ був створений конструкторський відділ. У 1986 р. на базі конструкторського відділу і лабораторії радіолокаційних досліджень організований відділ засобів вимірювань, що надалі реорганізований у відділ засобів вимірювань, метрології та стандартизації.

Основними задачами відділу є:
розробка автоматизованих метеорологічних комплексів і систем відповідно до нових тенденцій IT технологій та вимог ВМО;
розробка нових засобів вимірювань для переоснащення мережі гідрометслужби;
розробка технічних засобів по проблемі впливів на гідрометеорологічні процеси;
розробка засобів вимірювань для забезпечення досліджень по фізиці хмар;
розробка НД і КД для потреб гідрометслужби.

По технічним завданням, розробленим у відділі, чотири літаки Іл-14, два літаки Як-40 і літак Ан-30 були переобладнані у літаки-лабораторії, які успішно використовувалися при проведенні робіт з фізики хмар і активних впливів на хмари і тумани. Літаки обладнані комплексом апаратури і засобами впливів, що дозволяють виконувати дослідження з фізики атмосфери хмар, а також роботи з регулювання опадів і розсіюванню туманів.

З метою проведення робіт з активних впливів у відділі розроблені:
автоматична дозуюча установка АДГ;
диспергуюча установка ДУ;
літаковий аерозольний генератор САГ;
комплекс впливу аерозолем АКВА;
комплекс впливу пиропатронами з йодистим сріблом на базі АСО-2І;
наземна установка по розсіюванню теплих туманів НУРТ.

Відділом розроблені засоби вимірювань для досліджень з фізики хмар і активних впливів, такі як:
апаратура для визначення концентрації крапель «Фаза» і кристалів «Кристал» у хмарах;
апаратура для визначення спектра хмарних частинок САІКФ;
апаратура для визначення концентрації ядер льодоутворення «Іній».

У відділі також розроблена спеціальна апаратура для визначення водності і середнього розміру крапель у хмарах СІВО і вимірювач вологості М-32, що використовуються АНТК «Антонов» при сертифікації літаків Ан-38, Ан-140 і Ан-70.

Відділом розроблена апаратура «Ескімо» для визначення типу підстилаючої поверхні, з борта метеорологічного супутника землі.

З метою переоснащення мережі гідрометслужби відділом розроблені:
ваговий та радіоелектронний снігоміри;
прилади для виміру сонячного випромінювання (актинометр, піранометр, балансомір);
автоматизований актинометричний комплекс;
установка для повірки актинометричних приладів

Виконані спільно з фахівцями промисловості у 1960-1970 рр. роботи, дозволили створити на базі літаків Ил-14 літаки-метеолабораторії, обладнані науковою апаратурою для проведення вимірювань характеристик атмосфери та хмар, а також спеціальним обладнанням для штучного впливу на хмари і тумани.

У цей період було розроблено ряд диспергуючих установок різних типів, а також оригінальних приладів для вимірювання у хмарах (літаковий прилад для вимірювання водності хмар, електронний пульсаційний термометр з каплезахистом, апаратура вимірювання вертикальних рухів в атмосфері, прилад “Кристалл” для вимірювання кристалів льоду в хмарах та ін. ) У подальшому досвід створення літаків-метеолабораторій Ил-14 було успішно використано при створенні сумісно с КБ А.Яковлєва та О.Антонова літаків-метеолабораторій Як-40 “Метео” Ан-26Б “Погода” та авіаційного комплексу впливу аерозолем на хмари “АКВА”, унікальної на той час розробки. Літаки-метеолабораторії були успішно використані в Україні в експериментальних та виробничих роботах по активним впливам на хмари, а також у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у яких УкрНДГМІ приймав активну участь.

В останнє десятиріччя напрямками робіт в УкрНДГМІ в галузі технічних розробок стала модернізація гідрометеорологічної мережі спостережень та автоматизація гідрометеорологічних вимірювань. В цей період в УкрНДГМІ було розроблено автоматизований актинометричний комплекс (ААК), ваговий та електронний снігоміри.

У відділі також розроблена спеціальна апаратура для визначення водності і середнього розміру крапель у хмарах СІВО і вимірювач вологості М-32, що використовуються АНТК «Антонов» при сертифікації літаків Ан-38, Ан-140 і Ан-70.

Розвиток дослідно – конструкторських робіт УкрНДГМІ на перспективу передбачає, в подальшому, створення автоматизованих систем гідрометеорологічних вимірювань та їх впровадження у практику на мережі спостережень.

СЕКТОР СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Основними завданнями Сектору є:

Визначення основних напрямків досліджень в УкрГМІ з наукового та науково-методичного забезпечення здійснення гідрометеорологічної діяльності, проведення науково-дослідних робіт за відповідними напрямками.Забезпечення розроблення стандартів, інших нормативних документів, регламентуючих організацію гідрометеорологічної діяльності. Забезпечення функцій УкрГМІ як головної організації із стандартизації у сфері гідрометеорологічної діяльності. Науково-методичне керівництво гідрометеорологічними організаціями ДСНС України з питань стандартизації. Популяризація на національному і міжнародному рівнях результатів досліджень, які виконують в Секторі стандартизації.

Коротка історична довідка та напрацювання колективу сектору

На гідрометеорологічну діяльність, як і на інші види діяльності в Україні, розповсюджується дія законодавства України, яке врегульовує питання розроблення та впровадження стандартів, технічних регламентів, інших нормативних документів у відповідній сфері. Це зумовило започаткування в середині 1990-х років в УкрГМІ наукового напрямку із розроблення стандартів та інших нормативних документів, які врегульовують роботу всіх ланок діяльності організацій гідрометеорологічної служби, від проведення первинних спостережень, до надання гідрометеорологічної продукції та послуг кінцевим користувачам. З цією метою в структурі УкрГМІ було створено окремий підрозділ, який в окремі часові проміжки мав різний статус (лабораторія, група, сектор) та назву. Майже 20 років очолював цей підрозділ доктор технічних наук, професор Максимов В.С. За цей період колектив підрозділу розробив більш ніж 60 національних та галузевих стандартів, настанов, керівництв, методичних посібників, інших нормативних документів, які є основою національного фонду нормативних документів у сфері гідрометеорологічної діяльності та використовують в оперативно-виробничій роботі гідрометеорологічних організацій, а також в роботі інших наукових та навчальних установ України. Фахівців сектору беруть участь в роботі технічних комісій Всесвітньої метеорологічної організації, в проектах, які виконуються під егідою цієї міжнародної установи із створення нормативних документів із технічного регулювання в галузі метеорології та гідрології. Завідувач сектору є радником з питань гідрології Постійного представника України при ВМО. Протягом останніх 5 років фахівці сектору взяли участь в більш ніж 15 міжнародних конференціях, інших міжнародних заходах в галузі метеорології та гідрології, на яких презентували результати напрацювань колективу сектору.

Майбутні пріоритети

Продовжити дослідження із створення національної бази нормативних документів у сфері гідрометеорологічної діяльності з врахуванням потреб гідрометеорологічних організацій ДСНС України, вимог законодавства України у сфері технічного регулювання та стандартизації, а також вимог Міжнародної організації стандартизації (ISO) та Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО). Розробити та впровадити в роботу гідрометеорологічних організацій ДСНС України до 2025 року не менш ніж 15 національних стандартів, стандартів підприємств, інших нормативних документів. Забезпечити участь фахівців сектору в діяльності технічних комісій, експертних/робочих груп ВМО з питань розроблення стандартів з метеорології, кліматології та гідрології. Забезпечити координацію робіт, що здійснюють в організаціях та установах України із розроблення та прийняття стандартів, інших нормативних документів у сфері гідрометеорологічної діяльності. Вийти з ініціативою до національного органу стандартизації та провести відповідну підготовчу роботу щодо створення на базі Українського гідрометеорологічного інституту технічного комітету із стандартизації з питань метеорології, кліматології та гідрології суші.

профілі UHMI

© УкрГМІ 2022вгору