English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада | Репозиторій даних
Агрометеорологічне моделювання
     

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

Тел. 044-525-86-73E-mail: nosad@uhmi.org.ua

Відділ гідрохімії

Відділ гідрохімії був створений у 1998 р. з метою забезпечення громадськості та органів державної влади науково обґрунтованою інформацією, експертними знаннями щодо хімії поверхневих вод України для підвищення безпеки водокористування, суспільного благополуччя, сталого розвитку, а також для прийняття управлінських рішень.

Завідувач відділу гідрохімії – Осадча Наталія Миколаївна, доктор географічних наук, старший науковий співробітник. Основні напрямки науково-дослідних робіт відділу гідрохімії:
 • Дослідження закономірностей формування геохімічних потоків компонентів хімічного складу води у межах річкових водозборів, міграційної здатності окремих елементів у гетерогенних середовищах водних екосистем, буферної ємності та стійкості водних екосистем по відношенню до впливу різноманітних чинників.
 • Розроблення методів та проведення оцінки антропогенного впливу на поверхневі води окремих річкових басейнів.
 • Впровадження сучасних моделюючих комплексів для прогнозування емісії окремих компонентів хімічного складу вод у межах водозбірних територій.
 • Розроблення наукових засад інтегрованого управління якістю поверхневих вод.
 • Дослідження впливу кліматичних змін на хімічний склад поверхневих вод.
 • Розроблення автоматизованих систем аналізу хімічного складу поверхневих вод, аналіз багаторічних тенденцій зміни хімічного складу поверхневих вод.
 • Науково-методичне забезпечення мережі спостереження державного моніторингу вод, впровадження сучасних методик та методів здійснення спостережень за елементами хімічного складу поверхневих вод.
Структурно відділ гідрохімії поділяється на 2 лабораторії (при зав. відділу):

- експериментальної гідрохімії - зав. лабораторією (вакансія)
- регіональних гідрохімічних досліджень - зав. лабораторією (вакансія)

У штаті відділу гідрохімії працюють 15 співробітників.

ПІППосадаНауковий ступінь,
вчене звання
Особистий профіль науковця в Google Scholar
Осадча Наталія МиколаївнаЗавід. відділуДоктор геогр. наук, ст. наук. співр.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=I-nBeM8AAAAJ
Осадчий Володимир ІвановичГоловн. Наук. співр. (за сумісн.)Доктор геогр. наук, ст. наук. співр.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2OUM-usAAAAJ
Ковальчук Леонід АдамовичСт. наук. співроб.Кандидат географічних наукhttps://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=lU-bROcAAAAJ
Ухань Ольга ОлександрівнаСт. наук. співроб.Кандидат географічних наукhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=rWnB6fIAAAAJ&hl=ru
Клебанов Денис ОлександровичСт. наук. співроб.Кандидат географічних наукhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=01Py9PYAAAAJ&hl=ru
Лузовіцька Юлія АнатоліївнаСт. наук. співроб.Кандидат географічних наукhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_4dKCFYAAAAJ
Осипов Валерій ВалерійовичСт. наук. співроб.Кандидат географічних наукhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=wApnNh4AAAAJ&hl=uk
Артеменко В’ячеслав АндрійовичНаук. співроб.--
Чернишова Лідія ОлекскандрівнаНаук. співроб.--
Шумов Сергій МиколайовичНаук. співроб.--
Білецька Світлана ВолодимирівнаНаук. співроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=dWoCzk4AAAAJ
Шевчук Ірина ОлександрівнаМол. наук. співроб.--
Верхулевська Тетяна ОлександрівнаПровідн. інженер--
Рогожина Алла СавівнаІнженер I катег.--
Мельниченко Юрій ВасильовичІнженер I катег.--

За період існування відділу гідрохімії підготовлено та захищено 7 дисертаційних досліджень за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія:

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук:

 • Осадчий В.І. Методологічні основи дослідження чинників та процесів формування хімічного складу поверхневих вод України.- 2008.
 • Осадча Н.М. Закономірності міграції гумусових речовин у поверхневих водах України.- 2011.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук :

 • Забокрицька М.Р. Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України.-2005.
 • Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець.-2007.
 • Лузовіцька Ю.А. Стік розчинених речовин р. Десна та розроблення методів його моделювання.-2017.
 • Осипов В.В. Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня).-2017.
 • Клебанов Д.О. Стік розчинених речовин у басейні р. Дунай у межах України в сучасний період.-2018.

У даний час у відділі навчається 2 аспіранти.

Основні наукові видання відділу гідрохімії:Видання, у яких співробітники відділу гідрохімії підготували окремі розділи:
Відділ гідрохімії бере активну участь у міжнародному співробітництві.

 1. Міжнародна Комісія із захисту басейну р. Дунай, ICPDR - Осадча Н.М. є офіційним експертом України групи з питань оцінки забруднення і розроблення заходів, а також цільової групи щодо біогенного забруднення.
 2. Міждержавна комісія із змін клімату, IPCC (ООН, ВМО) - Осадчий В.І., відповідальна особа від України групи (WG-III)/IPCC.
 3. Міжнародна гідрологічна програма (UNESCO, WMO) - Осадчий В.І., відповідальна особа від України.
 4. Потсдамський інститут вивчення кліматичних змін (PIK, Німеччина) – Осипов В.В. , навчальний курс використання моделі SWIM, 2018 р.
 5. Проект Водної ініціативи Європейського Союзу для країн Східного партнерства (проект EUWI+) - Осадча Н.М., відповідальна особа з питань моніторингу поверхневих вод.
 6. Проект EU Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management (SIMONA) - УкрГМІ є асоційованим стратегічним партнером, відповідальна особа Осадча Н.М.

Співпраця з центральними органами виконавчої влади України:

 1. Робоча групи Мінприроди з питань якості води і управління водними ресурсами - член групи Осадча Н.М.
 2. Робоча група Держводагенства з питань управління водними ресурсами - член групи Осадча Н.М.

В інтересах центральних органів влади (ЦОВ) розроблено 4 документи для реалізації Плану заходів «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»:

 1. В інтересах Мінприроди для виконання завдання 1720 Постанови КМУ №1106 від 25.10.2017 р розроблено Методику визначення зон, уразливих до (накопичення) нітратів, яка буде використана для визначення зон, уразливих до забруднення нітратів у ході імплементації Нітратної директиви ЄС.
 2. В інтересах Мінприроди для виконання завдання 1721 Постанови КМУ №1106 від 25.10.2017 р щодо проведення оцінки вразливості підземних і поверхневих вод до забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел виконано аналіз зон, чутливих до забруднення нітратами та підготовлено перелік чутливих зон у поверхневих і підземних водах. Встановлено відповідність критеріальній базі та підготовлено перелік точок моніторингу поверхневих вод у системі Гідрометслужби та Держводагенства, за якими буде виділятися чутлива зона. Підготовлено перелік точок моніторингу підземних вод у системі Держгеонадра, за якими буде виділятися чутлива зона.
 3. В інтересах МінАПК для виконання завдання 1721 Постанови КМУ №1106 від 25.10.2017 р щодо проведення оцінки вразливості підземних і поверхневих вод до забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел розроблено проект Кодексу кращих методів ведення сільськогосподарських робіт. Вказаний Кодекс є одним із основних інструментів впровадження Нітратної директиви і направлений на зменшення забруднення нітратними сполуками від дифузних джерел.
 4. В інтересах Мінприроди для виконання завдання 1721 Постанови КМУ №1106 від 25.10.2017 р щодо проведення оцінки вразливості підземних і поверхневих вод до забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел розроблено План заходів щодо поетапного зменшення рівня забруднення поверхневих та підземних вод нітратами із сільськогосподарських джерел.
 5. В інтересах Мінприроди та Держводагенства розроблено 5 інфографік на тему забруднення Дніпра біогенними елементами:Відділ гідрохімії впевнено дивиться у майбутнє і планує свій розвиток відповідно до розробленої стратегії, яка ґрунтується на основних викликах сьогодення: вплив діяльності людини та кліматичних змін на стан поверхневих вод.

Метою стратегії є забезпечення високого рівня фундаментальних робіт, підвищення значимості прикладних робіт та інтеграція у міжнародний науковий простір з метою забезпечення довготермінової конкурентної спроможності відділу.

Напрям I Забезпечення науково-методичного супроводу державного моніторингу вод:

1.1. Розроблення (коригування) програми державного моніторингу вод відповідно до сучасної нормативної бази
 • Рекомендації щодо мережі спостереження вод у межах основних гідрографічних одиниць з метою встановлення екологічного стану
 • Рекомендації щодо мережі спостереження вод у межах основних гідрографічних одиниць з метою дослідження впливу кліматичних змін
1.2. Розроблення Настанови з обробки та аналізу інформації
1.3. Встановлення фонових концентрацій показників хімічного складу, що забезпечують референційні умови біологічних показників
1.4. Розроблення типоспецифічних класифікацій показників хімічного складу у межах основних гідрографічних одиниць
1.5. Розроблення методології оцінки довгострокових змін, викликаних антропогенними чинниками
1.6. Проведення оцінки довгострокових змін, викликаних антропогенними чинниками.
1.7. Науково-методичне забезпечення системи оцінки якості вимірювань на мережі ДСНС відповідно до стандарту ISO 17025

Напрям II. Автоматизація оброблення та візуалізації інформації про хімічний склад поверхневих вод:

2.1. Розроблення web-базованої інформаційно-аналітичної системи «Гідрохімія» з прикладними модулями оброблення та візуалізації інформації
2.2. Розроблення цифрового депозиторію ВГ щодо первинної гідрометеорологічної інформації

Напрям III. Дослідження геохімічних циклу біогенних елементів (БЕ), органічних речовин (ОР) та важких металів (ВМ) у межах річкових водозборів:

3.1. Забезпечення здатності наукової лабораторії до аналітичних вимірювань свинцю, ртуті та миш’яку
3.2. Експериментальні роботи щодо закономірностей та форм міграції ОР, БЕ, ВМ у межах річкових водозборів
3.3. Застосування хімічних та інших трасерів для дослідження закономірностей формування стоку ОР, БЕ, ВМ у межах основних класів землекористування
3.4. Дослідження впливу землекористування та урбанізації на геохімічний цикл ОР, БЕ, ВМ
3.5. Дослідження процесів внутріводоймового утримання ОР, БЕ, ВМ
3.6. Дослідження впливу донних відкладів на утримання/ремобілізацію БЕ, ОР, ВМ
3.7. Розроблення концептуальної моделі для розрахунку емісійного потоку органічних речовин, біогенних елементів у межах річкового водозбору
3.8. Впровадження відомих моделей для прогнозування емісійного потоку біогенних елементів
3.9. Дослідження окремих заходів для зменшення надходження біогенних елементів у річкову мережу
3.10. Дослідження впливу ерозійних процесів на міграцію БЕ, ОР, ВМ

Напрям IV. Автоматизація проектування заходів мінімізації впливу забруднюючих речовин та прийняття управлінських рішень

4.1. Автоматизація введення вхідної інформації у моделюючу систему прогнозування ступеню забруднення поверхневих вод сполуками азоту та фосфору
4.2. Автоматизація системи побудови землекористування із застосуванням систем машинного навчання
4.3. Впровадження даних по землекористуванню не більше 5-20 добової давності
4.4. Автоматизація візуалізації вихідної інформації
4.5. Автоматизація оцінки ймовірності евтрофікації

Напрям V. Дослідження геохімічного циклу небезпечних речовин (пестицидів) у межах річкового басейну

5.1. Налагодження аналітичної бази для визначення вмісту пестицидів
5.2. Розширення переліку визначуваних небезпечних показників до повного списку із 45 показників
5.3. Експериментальні дослідження форм міграції пестицидів у наземних та водних екосистемах
5.4. Експериментальні роботи щодо закономірностей міграції пестицидів у межах річкових водозборів
5.5. Розроблення розрахункових схем для прогнозування емісійного потоку небезпечних речовин у річному та місячному розділенні

Напрям VI. Дослідження впливу кліматичних змін на показники хімічного складу поверхневих вод України

6.1. Розроблення методології дослідження кліматичних змін
6.2. Отримання кількісних характеристик впливу кліматичних змін у межах основних гідрографічних одиниць
6.3. Впровадження кліматичних проекцій у моделюючі комплекси
6.4. Розроблення заходів для пом’якшення впливу кліматичних змін у межах основних гідрографічних одиниць
6.5. Розроблення автоматизованої системи проектування заходів для пом’якшення впливу кліматичних змін у межах основних гідрографічних одиниць

Напрям VII. Узагальнення особливостей геохімічного обігу компонентів хімічного складу води у межах основних гідрографічних одиниць України

7.1. Підготовка монографій для кожного з основних річкових басейнів України та штучної системи каскаду Дніпровських водосховищ Монографії щодо басейнів Дніпра, Дністра, Дунаю, Південного Бугу, Вісли, Дону, Приазов’я та Причорномор’я
7.2. Каскад Дніпровських водосховищ

Напрям VIII. Підготовка наукових кадрів

8.1. Підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру.

© УкрГМІ 2022вгору