English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада | Репозиторій даних
Агрометеорологічне моделювання
     

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

ВІДДІЛ ГІДРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завідувач відділом – д-р. геогр. наук, старш. наук. співроб. Горбачова Людмила Олександрівна

Teл: +38 044 525-86-70,
Fax: +38 044 525-53-63
E-mail: gorbachova@uhmi.org.ua

Закінчила у 1992 році Харківський гідрометеорологічний технікум з відзнакою за спеціальністю «технік-метеоролог», потім у 1998 році Одеський гідрометеорологічний інститут (ОГМІ) також з відзнакою за спеціальністю «прикладна екологія» та здобула кваліфікацію магістра-еколога. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Чинники, структура і динаміка виносу розчиненого цезію-137 з водним стоком у басейні Прип’яті» за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

У 2014 році отримала звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз» за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

В УкрГМІ працює з 2001 року на посадах інженера ІІ та І категорії, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. З 2008 року очолює відділ гідрологічних досліджень. Основні напрямки наукової та професійної діяльності: розроблення методологічних підходів щодо сучасного просторового представлення гідрологічної інформації з застосуванням географічних інформаційних систем; адаптація програмних моделюючих комплексів для гідрологічного прогнозування в басейнах річок; поглиблення знань про просторовий розподіл зв’язків між кліматичними факторами (опади, випаровування) та водним стоком річок України; розроблення методичних засад оцінювання сучасних, а також можливих майбутніх тенденцій водного стоку річок, які дозволяють отримувати більш достовірні результати тощо.

До складу відділу входять:

- лабораторія гідрологічних прогнозів (при зав. відділом)
- лабораторія гідрологічних розрахунків (канд. геогр. наук Христюк Б.Ф.)

Завідувач лабораторії гідрологічних розрахунків – канд. геогр. наук Христюк Борис Федорович

Teл: +38 044 525-86-34,
Fax: +38 044 525-53-63
E-mail: khryst@uhmi.org.ua

Закінчив у 1981 році з відзнакою Одеський гідрометеорологічний інститут (ОГМІ) за спеціальністю «гідрологія суші» та здобув кваліфікацію інженера-гідролога. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування» за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. В УкрГМІ працює з 1993 року на посадах інженера І категорії, провідного інженера, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. З 2012 року очолює лабораторію гідрологічних розрахунків. Основні напрямки наукової та професійної діяльності: вивчення стану радіоактивного забруднення каскаду Дніпровських водосховищ; статистична обробка рядів максимальних витрат води весняної повені та дощових паводків річок України; розробка методик прогнозування рівнів та витрат води річок України.

Чисельність відділу складає 25 наукових та інженерних посад. У відділі працюють 1 доктор наук та 4 кандидати наук:

П.І.Б.ПосадаНауковий ступінь;
вчене звання
Науково-дослідний профіль
Горбачова Л.Озавідуючий відділуд-р. геогр. наук, старш. наук. співроб.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yG0y7eMAAAAJ
Христюк Б.Ф.завідуючий лабораторієюканд. геогр. наукhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=DZ4682MAAAAJ
Заболотня Т.О.старш. наук. співроб.канд. геогр.наукhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=WHVeUuEAAAAJ
Кошкіна О.В.старш. наук. співроб.канд. геогр. наукhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=PJqYqhUAAAAJ
Розлач В.О.старш. наук. співроб.канд. геогр. наук-
Маслова Т.В.наук. співроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=2&user=jlqcBIcAAAAJ
Аксюк О.М.наук. співроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=OuLaYYYAAAAJ
Липкань О.А.мол. наук. співроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=z--TEfwAAAAJ
Афтенюк О.О.мол. наук. співроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=JJTUOo8AAAAJ
Приходькіна В.С.мол. наук. співроб.-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=evLuwnYAAAAJ
Ланшин В.П.провідний інженер-https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=zlpi-qIAAAAJ
Барандіч С.Л.інженер І кат.--
Бобровська М.М.інженер І кат.--
Вальчук Л.М.інженер І кат.--
Гончаренко Г.А.інженер І кат.--

В аспірантурі навчається Приходькіна Вікторія Сергіївна. Афтенюк Олександр Олександрович працює над кандидатською дисертацією в якості здобувача.

Основні напрямки діяльності:

- Дослідження гідрологічних явищ і процесів, розробка та удосконалення методів розрахунку характеристик водного режиму.
- Вивчення закономірностей та процесів формування водного режиму річок і водосховищ, їхнього льодового та термічного режимів.
- Дослідження небезпечних гідрологічних явищ (селів, снігових лавин тощо) та розробляння нових підходів щодо їхнього моделювання, прогнозування та попередження.
- Розробка нових та удосконалення існуючих методів прогнозування характеристик водного режиму річок та водосховищ.
- Гідрологічне обґрунтування будівництва водогосподарських об'єктів.
- Вивчення умов формування і розрахунок водних ресурсів та водного балансу річкових басейнів, економічних районів і адміністративних областей України; ведення водного кадастру.
- Вивчення гідрологічних явищ і процесів, розробка і удосконалення методів розрахунку елементів гідрологічного режиму для проектування та будівництва.
- Вивчення впливу гідротехнічних споруд і водогосподарських заходів в руслах річок і водосховищ на зміну природного гідрологічного режиму водоймищ і русло - берегоутворюючих процесів.
- Розробка методів оцінювання впливу антропогенних та кліматичних факторів на режим річкового стоку води та баланс водозборів річок і прогноз цього впливу на перспективу з урахуванням зміни чисельності населення та розвитку господарства.
- Розробляння нових наукових гіпотез, схем розрахунків та прогнозів, моделей гідрологічних процесів, а також їхню перевірку на матеріалах спостережень та в оперативній роботі.
- Методичне керівництво науково-дослідними роботами з гідрологічного режиму, які виконуються прогностичними та спеціалізованими підрозділами управління гідрометеорології ДСНС України.

© УкрГМІ 2022вгору