English
Про Інститут | Наші розробки | Конференції | Проекти | Супутникові зображення | Агрометеорологічне моделювання
ЗМІ про нас | Відділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Прогноз погоди | Система грозопеленгації
     

ВІДДІЛИ

ВІДДІЛ ГІДРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завідувач відділом – к.геогр.н. Горбачова Людмила Олександрівна

Завідувач відділом – д.геогр.н. Горбачова Людмила Олександрівна

Teл: +38 044 525-86-70,
Fax: +38 044 525-53-63
E-mail: lyudgor@list.ru


Закінчила у 1992 році Харківський гідрометеорологічний технікум з відзнакою за спеціальністю «технік-метеоролог», потім у 1998 році Одеський гідрометеорологічний інститут (ОГМІ) також з відзнакою за спеціальністю «прикладна екологія» та здобула кваліфікацію магістра-еколога. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Чинники, структура і динаміка виносу розчиненого цезію-137 з водним стоком у басейні Прип’яті» за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. В УкрНДГМІ працює з 2001 року на посадах інженера ІІ та І категорії, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. З 2008 року очолює відділ гідрологічних досліджень. Основні напрямки наукової та професійної діяльності: вивчення процесів змиву радіонуклідів з радіоактивно забруднених водозборів річок з урахуванням генезису водного стоку; удосконалення методів сучасного просторового представлення гідрологічної інформації з застосуванням географічних інформаційних систем; адаптація програмних моделюючих комплексів для гідрологічного прогнозування в басейнах річок Карпатського регіону.

До складу відділу входять:

- лабораторія досліджень процесів стоку та гідрологічних прогнозів (при зав. відділом)
- лабораторія гідрологічних досліджень та розрахунків.

Чисельність відділу складає 27 науково-інженерні посади. У відділі працює 6 кандидатів наук: к.геогр.н. Горбачова Л.О., к.геогр.н. Соседко М.М., к.геогр.н. Грищенко В.Ф., к.геогр.н. Приймаченко Н.В., к.геогр.н. Лук’янець О.І. та к.геогр.н. Коноваленко О.С. (за сумісництвом).
В аспірантурі навчаються чотири аспіранти (Василенко Є.В., Дутко В.О., Москаленко С.О., Баужа Т.О.) та два здобувача (Клок С.В., Аксюк О.М.).

Завдання відділу:

- розробка методів прогнозування різних характеристик гідрологічного режиму річок;
- математичне моделювання процесів і умов формування річного стоку;
- вивчення небезпечних гідрологічних явищ (селів, снігових лавин, льодових явищ);
- науково-методичний і технологічний супровід розроблених басейнових систем прогнозування паводків, повеней, льодових явищ і селів;
- удосконалення методів сучасного просторового представлення гідрологічної інформації з застосуванням географічних інформаційних систем;
- оцінка водних ресурсів та водного балансу річкових басейнів, економічних районів і адміністративних областей України;
- розробка і удосконалення методів розрахунку елементів гідрологічного режиму для проектування та будівництва;
- розробка методів оцінки впливу антропогенних факторів на режим та баланс води і прогноз цього впливу на перспективу з урахуванням зміни чисельності населення та розвитку господарства;
- вивчення впливу гідротехнічних споруд і водогосподарських заходів в руслах річок і водосховищ на зміну природного гідрологічного режиму водоймищ;
- дослідження впливу кліматичних змін на водні ресурси та галузі економіки України;
- науково-методичне керівництво з різних питань гідрологічних розрахунків та прогнозів та інших видів гідрологічних робіт, які виконуються підрозділами гідрометеорологічної служби України;
- впровадження в оперативну практику підрозділів Державної гідрометеорологічної служби України та організацій інших відомств результатів розроблених методів гідрологічних розрахунків і прогнозів, апробацію й експертизу робіт по гідрологічних розрахунках і прогнозах.


Функції відділу:

- теоретичні та прикладні гідрологічні дослідження;
- розробка пропозицій щодо основних перспективних напрямків розвитку гідрологічних досліджень та рекомендацій практичного використання результатів виконаних робіт та їх впровадження;
- розробка науково-технічних та календарних планів виконання науково-дослідних робіт у рамках завдань відділу;
- теоретичні та експериментальні дослідження по гідрологічному обґрунтуванню будівництва водогосподарських об’єктів;
- дослідження впливу гідротехнічних споруд і водогосподарських заходів в руслах річок, гирлах і водосховищах на зміни природного гідрологічного режиму, гідротехнічних та руслоутворюючих процесів та інше;
- надання консультації по різних аспектах діяльності відділу;
- проведення наукових семінарів;
- підготовка наукових кадрів та підвищення кваліфікації співробітників;
- популяризація досягнень відділу.


Основні напрямки наукової діяльності відділу:

- розробка та модернізація басейнових прогностичних систем;
- адаптація програмних моделюючих комплексів для гідрологічного прогнозування в басейнах річок Карпатського регіону;
- розробка та створення довідника зі снігового покриву гірських районів України (Карпати, Крим);
- розробка та створення довідника з характеристик льодового режиму річок і водосховищ України;
- розробка методичних засад просторового представлення гідрологічної інформації з застосуванням географічних інформаційних систем (ГІС);
- оцінка основного та бокового припливу (добового, місячного, квартального, сезонного) до каскаду дніпровських водосховищ для уточнення діючих прогностичних залежностей;
- розроблення методологічних основ кількісної оцінки впливу кліматичних змін на водні ресурси та галузі економіки України;
- підготовка до видання серії монографій “Ресурси поверхневих вод України” по басейнах головних річок України.


Участь фахівців відділу у наукових заходах:

- Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins (Goslar Hahnenklee, Federal Republic of Germany 30 March – 2 April 2009):
Liudmyla Gorbachova The using of the observation data on the small river basins in Ukraine

- ХХІV конференція Дунайських кран з гідрологічних прогнозів і гідрологічних основ водного господарства (Словенія, 2-4 червня 2008 р.):
Liudmyla Gorbachova The creation of the Databases of the calculated hydrological information with using of the geographical information systems. Gryshchenko V., Aksyuk O., Shcherbak A., Tavrov Y. Estimation snow reserves in the Ukrainian Carpathians. Levgeniia Vasylenko Underlying principles and consequences of capacity reduction of the right bank rivers of Prypyat. Tеtyana Maslova, Oksana Lypkan Flood regime of the gold period of year in transcarpathian and features of its forecasting. Nataliia Pryimachenko, Mykhaylo Sosedko Spatial-temporal evaluation of maximal quantity of precipitation for hydrological calculation and forecast. Mykhaylo Sosyedko, Olga Luk’yanets Detailed estimation of water levels in the Tisza river basin for determination of streamside flooding area probability. Olga Luk’yanets, Mykhaylo Sosyedko, Vira Balabukh Forecast’s assessments of water content in Ukraine in the first half of XXI th century. Veronika Dutko The temporal and spatial changeabiliti of the runoff of rain floods in the basin of Tisza river (on the territory of Ukraine).

- ІІІ міжнародна конференція: спостереження на водних об’єктах і створення інформаційних систем (Македонія, 27-31 травня 2008 р.):
Veronika Dutko, Olga Luk’yanets Estimation of water content of the Danube basin’s rivers within the limits of Ukraine.

Stanislav Moskalenko, Olga Luk’yanets Origin reasons of the mud-stream of the Ukrainian Carpathians and actions for their prevention. - XIV Гляциологический симпозиум (Иркутск, Россия, 3–11 сентября 2008 г.):
Грищенко В.Ф., Аксюк О.М. Снежный покров в Украинских Карпатах.

- VІ Міжнародний водний форум AQVA UKRAINE (Київ, 8 жовтня 2008 р.):
Шерешевський А.І. Сучасна оцінка водозабезпеченості адміністративних областей України.


Основні публікації:

1.  Грищенко В.Ф., Аксюк О.М., Гончаренко Г.А. Кадастр снігових лавин України (Карпати, Крим). – Український гідрометеорологічний інститут. - К.: 2014, 238 с. повний текст >>

2.  Грищенко В.Ф., Аксюк О.М., Гончаренко Г.А. Довідник зі снігового покриву в горах України (Карпати, Крим). – Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К.: 2013, 218 с. повний текст >>

3. Горбачова Л.О. Методи інтерполяції норм річного стоку та їх просторове представлення у ГІС // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – Одеса. – 2008. – Вип. 50. – Ч. 2. – С.72-77.

4. Горбачова Л.О., Шерешевський А.І. Цифрові бази даних розрахункової гідрологічної інформації // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2008. – Т. 15. – С. 59 - 63.

5. Шерешевський А.І. О рационализации наблюдений за поверхностным стоком воды на реках Украины // Доклады VI Всероссийского гидрологического съезда. Секция 3, М.: Метеоиздат. – 2008. – С. 74 -78.

6. Лук’янець О.І., Дутко В.О. Оцінка водності річок Закарпатья // Географія в інформаційному суспільстві. Збірник наукових праць. К.:ВГЛ Обрій. – Т.ІІІ. - 156-158 с.

7. Лук’янець О.І. Сусідко М.М. Математична модель формування дощового стоку на гірському водозборі: результати використання в прогностичних системах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2008. – T. 14. – С

8. Аксюк О.М. Особливості просторового розподілу опадів у Закарпатті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2008. – Т.15. – С.210-213.

9. Шерешевський А.І.,Синицька Л.К. Сучасна оцінка водозабезпеченості адміністративних областей України // Матеріали науково-практичної конференції “Вода та довкілля”, К. – 2008. – С. 45-47.

10. Шерешевський А.І., Синицька Л.К. Сучасна оцінка розрахункового випаровування з водної поверхні дніпровських водосховищ // Сучасна оцінка розрахункового випаровування з водної поверхні дніпровських водосховищ. – Наук. праці УкрНДГМІ. – 2006. – Вип. 255. – С. 212-227.

11. Горбачова Л.О. Особливості створення тематичних блоків цифрових баз даних розрахункової гідрологічної інформації // Наук. праці УкрНДГМІ. – 2006. – Вип. 255. – С.282-289.

12. М.Сусідко, А.Щербак, М.Зеленська, В.Данильчук // Льодовий режим рівнинних річок і водосховищ України. Система короткотермінового прогнозування його характеристик. – Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія. – 2007. – Т.13. – С. 62-72.

Дизайн MEDuza Studioвгору