English
Про Інститут | Наші розробки | Конференції | Проекти | Супутникові зображення | Агрометеорологічне моделювання
ЗМІ про нас | Відділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Прогноз погоди | Система грозопеленгації
     Catalogue of Etalon
MSLP fields - Antarctica
more >>>

Каталог еталонних полів - Антарктика
докладніше >>>

ВІДДІЛ КЛІМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОГНОЗІВ ПОГОДИ

Завідувач відділу д.ф-м.н., професор Мартазінова Вазіра Файзулівна.

До складу відділу входять:

лабораторія довгострокового прогнозу погоди та змін клімату (при зав. відділом)

лабораторія кліматичних досліджень

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

  Зав. відділу, д.фіз-мат.н., професор Мартазінова Вазіра Файзулівна, Почесний працівник Гідрометслужби України, експерт Всесвітньої метеорологічної організації по кліматичним дослідженням, експерт Всесвітньої метеорологічної організації по атмосферним наукам. Всесвітньо відомий фахівець у галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди. Займається дослідженням великомасштабної атмосферної циркуляції, аналізом її передбачливості та побудовою сценаріїв зміни клімату Північної півкулі і України протягом ХХІ століття, відкрила двомісячну квазіперіодичність атмосферної циркуляції за допомогою винайденого нею методу "плаваючого аналогу", розробила фізико-статистичний метод довгострокового прогнозу погоди на місяць, сезон. Проводить дослідження атмосферної циркуляції і клімату Південної півкулі (району Антарктичного півострова, ст. Академік Вернадський). Прогнози на місяць за її методом складаються щомісячно по території Європи і України для обслуговування Гірометслужбою України державних установ, різних галузей економіки і населення. За час роботи в інституті опубліковано понад 100 наукових робіт та монографій. Працює в УкрНДГМІ з 1975 р.
  Провідний наук.спів., к.геогр.н. Бабіченко Валентина Миколаївна, Почесний працівник Гідрометслужби України, Представник українських кліматологів у Міждержавній раді з гідрометеорології СНД та міжнародних організацій. Нагороджена орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Відомий фахівець у галузі кліматології та прикладної кліматології. За час роботи в інституті опубліковано понад 200 наукових робіт, є автором та співавтором понад 20 монографій, серед них "Опасные явления на Украине", "Температура воздуха на Украине", "Клімат України", "Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.)", цілого ряду монографій з клімату міст України. Працює в УкрНДГМІ з початку заснування інституту, 1953 р.
  Старший наук.спів., к.геогр.н. Рибченко Людмила Степанівна. Фахівець в галузі сонячної радіації та мікроклімату. Займається дослідженнями мікрокліматичних особливостей різних категорій ландшафтів України, в тому числі мікрокліматичних особливостей району розташування АЕС, оцінки змін радіаційного режиму за останні 40-50 років на території України в умовах коливання і зміни клімату. За час роботи в інституті опубліковано понад 70 наукових робіт, є співавтором роботи "Разработка и внедрение метода контроля состояния природной среды в районе АЭС", яка удостоєна премії диплома ІІІ ступеня Міненерго УРСР. Працює в УкрНДГМІ з 1964 р.
  Старший наук.спів., к.геогр.н. Тимофєєв Владислав Євгенович. Захистив кандидатську дисертацію "Фізико-статистичний аналіз умов формування струминних течій граничного шару над різними географічними районами" у 1993 р. Наукова діяльність: клімат, атмосферна циркуляція Південної півкулі (район Антарктичного півострова, ст. Академік Вернадський); адаптація чисельних моделей короткострокового прогнозу до території України. Працює в УкрНДГМІ з 2006 р.
  Старший наук.спів., к.геогр.н. Іванова Олена Костянтинівна. Спеціаліст у галузі дослідження передбачливості атмосферної циркуляції. Розробила додатковий блок прогнозу щоденного поля приземного тиску для прогностичного місяця на території Атлантико-Європейського сектора до оперативної прогностичної схеми довгострокового прогнозу погоди УкрНДГМІ, яка представлена в 2008р. у кандидатській дисертації "Класифікація баричних полів і синоптико-статистичний метод деталізованого прогнозу погоди з місячною завчасністю для територіїи України", науковий керівник проф. В.Ф.Мартазінова. Приймає участь у складанні прогнозів на місяць за методом В.Ф.Мартазінової по території України для обслуговування Гірометслужбою України державних установ, різних галузей економіки и населення. За час роботи в інституті у співавторстві опубліковано біля 25 наукових робіт. Працює в УкрНДГМІ з 1985р.
  Наук. спів. Бондаренко Зоя Сергіївна, Почесний працівник Гідрометслужби України, Ветеран праці. Під керівництвом В.М.Бабіченко провадить дослідження клімату України. Співавтор декількох монографій. Працює в УкрНДГМІ з 1961 р.
  Наук. спів. Рудішина Світлана Федорівна, Почесний працівник Гідрометслужби України, Ветеран праці. Співавтор декількох монографій. Під керівництвом В.М.Бабіченко провадить дослідження клімату України. Працює в УкрНДГМІ з 1966 р.
  Пров. інженер Гущина Ліна Михайлівна, Почесний працівник Гідрометслужби України, Ветеран праці. Співавтор декількох монографій. Під керівництвом В.М.Бабіченко провадить дослідження клімату України. Працює в УкрНДГМІ з 1965 р.
  Старший наук.спів., Чайка Дар'я Юріївна. Закінчила аспірантуру УкрНДГМІ у 2007 р. Спеціаліст у галузі дослідження зміни великомасштабної атмосферної циркуляції протягом ХХ століття в період глобального потепління. Розробила сценарії зміни атмосферної циркуляції в глобальному та регіональному масштабах до середини ХХІ століття, погодні умови яких визначають глобальний та регіональний клімат. Захистила кандидатську дисертацію "Зміна поля тиску повітря над Північною півкулею, над територією Атлантико-Європейського сектору та Україною в ХХ-ХХІ століттях". За час роботи в інституті у співавторстві опубліковано біля 15 наукових робіт. Працює в УкрНДГМІ з 2002 р.
  Наук.спів. Андреєв Олексій Олександрович. Закінчив аспірантуру КНУ імені Тараса Шевченка у 2007 р. Підготував до захисту дисертацію. Здійснює розробку автоматизованої системи складання довгострокових прогнозів погоди. Має понад 10 публікацій. Працює в УкрНДГМІ з 2004 р.
  Мол. наук. спів. Гребенюк Надія Петрівна, Ветеран праці. Під керівництвом М.Б.Барабаш приймає участь у розробці сценаріїв і прогнозу регіонального температурного режиму. За час роботи в інституті опубліковано біля 20 наукових робіт. Працює в УкрНДГМІ з 1973 р.
  Мол. наук. спів. Татарчук Ольга Гаврилівна. Під керівництвом М.Б.Барабаш приймає участь у розробці сценаріїв і прогнозу регіонального режиму опадів. За час роботи в інституті опубліковано біля 20 наукових робіт. Працює в УкрНДГМІ з 1972 р.
  Мол. наук. спів. Савчук Світлана Валентинівна. Закінчила аспірантуру КНУ імені Тараса Шевченка у 2001р. Провадить дослідження зміни середньодобової температури повітря над територією України протягом періоду глобального потепління, а також досліджує тривалість сонячного сяйва протягом ХХ століття. Готує кандидатську дисертацію "Стан центрів дії атмосфери при різких змінах середньодобової температури повітря у холодний період над територією України у ХХ-ХХІ століттях". За час роботи в інституті опубліковано біля 10 наукових робіт. Працює в УкрНДГМІ з 2002р.
  Пров. інженер, Козленко Ірина Леонідівна. Відповідає за поповнення та контроль електронного архіву метеорологічних полів Північної півкулі, території Атлантико-Європейського сектору та України за ХХ століття, необхідного для розробки методів та складання довгострокового прогнозу погоди і дослідження зміни клімату. Працює в УкрНДГМІ з 1986 р.
  Пров. інженер Корж Тетяна Віталіївна. Під керівництвом М.Б.Барабаш приймає участь у дослідженні і аналізі формування атмосферної засухи на Україні. За час роботи в інституті опубліковано біля 12 наукових робіт. Працює в УкрНДГМІ з 1984р.
  Інженер Ткаченко Тетяна Петрівна. Виконує режимні кліматичні роботи для досліджень клімату України під керівництвом В.М.Бабіченко. Працює в УкрНДГМІ з 1975 р.
  Інженер Довгопола Лариса Василівна. Відповідає за поповнення електронного архіву щоденними метеорологічними полями Північної півкулі, території Атлантико-Європейського сектору та України. Працює в УкрНДГМІ з 1988 р.

Дизайн MEDuza Studioвгору