English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада | Репозиторій даних
Агрометеорологічне моделювання
     Catalogue of Etalon
MSLP fields - Antarctica
more >>>

Каталог еталонних полів - Антарктика
докладніше >>>

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

Тел. (044) 525-87-90E-mail: nigmi2@yandex.ua

ВІДДІЛ КЛІМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОГНОЗІВ ПОГОДИ

Структура відділу

До складу відділу Кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди входять:
 • лабораторія довгострокового прогнозу погоди та змін клімату (при зав. відділом докторі фіз.-мат. наук професорі Мартазіновій В.Ф.)
 • лабораторія кліматичних досліджень (зав. лабораторією доктор геогр. наук В.Є. Тимофєєв)

Історія відділу

Відділ кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди було створено у 1993 р. на базі лабораторії кліматичних досліджень відділу чисельних та синоптичних досліджень під керівництвом д. фіз.-мат. н. В.А. Прусова. У 1998 р. до створеного відділу увійшла наукова група під керівництвом .к.геогр н. Барабаш М.Б., а у 1999 р. група фахівців під керівництвом к. геогр. н. В.М. Бабіченко.

З 1998 р. по теперішній час відділ кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди, як самостійний науковий підрозділ інституту, очолює д.фіз.-мат. н., професор Мартазінова Вазіра Файзулівна.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

Діяльність відділу здійснюється на основі планів інституту та відділу, завдань Державної служби України з надзвичайних ситуацій та директора інституту.

Відділ кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди створено для розвитку досліджень зміни клімату в Україні та розробки методів довгострокового прогнозу погоди.

Метою діяльності відділу кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди є організація і здійснення цілеспрямованих фундаментальних та прикладних досліджень зі зміни клімату, розробка методів середньострокового й довгострокового прогнозу погоди та впровадження їх в оперативне гідрометеорологічне обслуговування і різні галузі економіки.

Метою діяльності Лабораторії довгострокового прогнозу погоди є організація та здійснення цілеспрямованих фундаментальних та прикладних кліматичних досліджень у кліматології, розробка методів середньострокового та довгострокового прогнозу погоди та впровадження їх в оперативне гідрометеорологічне обслуговування та різні галузі економіки.

Метою діяльності Лабораторії кліматичних досліджень є організація та здійснення цілеспрямованих фундаментальних і прикладних кліматичних досліджень у кліматології та впровадження їх в оперативне гідрометеорологічне обслуговування і різні галузі економіки.

Основні завдання відділу кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди полягають у наступному:

 • Наукові дослідження, науково-методичні та дослідно-оперативні роботи.
 • Розробка сценарію та моделей глобального і регіонального клімату.
 • Розробка методів середньострокового та довгострокового прогнозування клімату України.
 • Вивчення фізичних механізмів та закономірностей впливу кліматоутворюючих факторів і умов, атмосферних явищ, у тому числі стихійних метеорологічних явищ погоди в Україні на діяльність різних галузей економіки.
 • Вивчення процесів генезису зміни клімату і закономірностей просторово-часової структури полів метеорологічних величин, атмосферних явищ, у тому числі стихійних метеорологічних явищ погоди, їх зміни у природних зонах України.
 • Вивчення мікроклімату в умовах різних природних та антропогенно-змінених ландшафтів, які перебувають у постійній взаємодії.
 • Дослідження впливу зміни клімату на діяльність людини, створення банків щоденних метеорологічних даних, створення банків кліматичних даних.
 • Дослідження впливу клімату на діяльність людини.
 • Розробка системи кліматичного моніторингу, створення банків кліматичних даних.

ОСНОВНІ ФУНКЦІІ ВІДДІЛУ

Відділ кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди виконує наступні функції:

 • Виконує самостійно або разом з іншими відділами, організаціями, установами теоретичні прогностичні та кліматичні дослідження, розробляє пропозиції щодо основних напрямів подальшого розвитку досліджень, готує рекомендації щодо практичного використання результатів виконаних робіт, сприяє їх впровадженню.
 • Узагальнює результати власних теоретичних досліджень із урахуванням вітчизняних і зарубіжних досягнень, готує їх до друку у вигляді монографій, праць інституту, статей, атласів, довідників, посібників, методичних вказівок, рекомендацій і т.ін.
 • Розробляє за результатами власних досліджень і відповідних даних методи опрацювання і узагальнення кліматологічної інформації.
 • Формує цільові програми сценаріїв і моделей глобального і регіонального клімату, мінливості та змін клімату, впливу клімату на різні галузі народного господарства. Здійснює координацію науково-дослідних робіт з довгострокового прогнозу погоди та змін клімату з організаціями і установами України та зарубіжних країн за дорученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій і НАНУ.
 • Організовує проведення дискусій з наукових питань прогнозу погоди та змін клімату за дорученням дирекції інституту.
 • Здійснює популяризацію і пропаганду досягнень кліматичної науки.
 • Здійснює підвищення науково-технічної кваліфікації співробітників, керівництво дипломною і виробничою практикою студентів, участь у підготовці наукових кадрів через аспірантуру, здобуття наукового ступеня, спеціальні курси.
 • Здійснює впровадження завершених наукових і методичних робіт, консультує виробничі та оперативні установи з питань довгострокового прогнозу погоди та змін клімату.
 • Проводить консультації представників інших організацій з основних питань діяльності відділу.
 • Взаємодіє з організаціями НАНУ у питаннях довгострокового прогнозу погоди та змін клімату, бере участь у відповідних науково-технічних конференціях, семінарах, нарадах.

Окремі результати діяльності відділу протягом останніх років

У жовтні 2011 р. в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України на базі відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ за сприяння НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень було проведено науковий семінар «Проблемы и достижения долгосрочного метеорологического прогнозирования» за участю фахівців України та Росії.

Співробітники відділу у 2015 р. брали участь у 5-й Міжнародній науковій конференції «Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменяющегося климата» 5-8.05. 2015 р. Мінськ, Республіка Беларусь.

У 2017 р. співробітники відділу взяли участь у проведенні Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду із міжнародною участю, який проходив 22-23 березня 2017 р., у м. Одеса, а також у Міжнародній конференції в рамках Днів науки в Україні «Астрономія та фізика космосу в Київському університеті», 23–26 травня 2017р., та у XVІII Міжнародній науково-практичній конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті», 27-29 вересня 2017 р., м. Київ. У тому ж році фахівці відділу приймали участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды», що проходила 25-27 вересня 2017 р. у м. Брест, Республіка Беларусь. У жовтні 2017 р. члени колективу приймали участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» (6-8 жовтня 2017 р., м. Херсон, Україна). Також було представлено результати досліджень на закордонних конференціях за результатами досліджень із змін клімату в Антарктиді в Італії (Past Antarctic Ice Sheet Dynamics (PAIS) Conference 2017 September 10-15th 2017 - Trieste – Italy; Past Antarctic Ice Sheet Dynamics (PAIS) Conference, 2017 September 10-15th 2017. ? Trieste – Italy. Palazzo dei Congressi della Stazzione Marttima); Int. Conference The Effects of Climate Change on the World's Oceans. Washington, USA, June 2018; 4th Int. Conference on Earth System Modeling. Hamburg, Germany, 28 August – 1 Sept. 2017; V Congress of Oceanografy, Meteorology and Climate of the East Pacific, Univ. of Concepcion, Chile, 6-10 Nov. 2017 та у грудні 2017 р. у Санкт-Петербурзі на конференції Гидрометеорология и экология: научные и образовательные достижения и перспективы, 19-20 грудня 2017 р.

У вересні 2018 співробітники відділу взяли участь у проведенні Міжнародної наукової конференції «Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму», яка проводилась в Інституті геограіфї НАН України та була присвячена 100-річчю заснування НАН України.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ З ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІМАТУ АНТАРКТИКИ

Протягом останніх років разом із Національним антарктичним науковим центром України (НАНЦ України) у відділі проводяться науково-дослідні роботи з дослідження метеорологічних умов Антарктичного півострова на станції «Академік Вернадський». Досліджуються температура повітря, вітровий режим, хмарність, стан та динаміка снігового покриву, стан гідрологічних та льодових умов акваторії поблизу станції, концентрація приземного озону.

У 2015 р. (у рамках госпдоговірної теми “Особливості змін атмосферної циркуляції та гідрометеорологічних умов на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» та Антарктичному півострові в останнє десятиріччя за даними спостережень за програмою Всесвітньої Метеорологічної Організації”, згідно з Державним класифікатором України ДК 015-97 код І.1 05. 00. 09): було поповнено базу даних регулярними гідрометеорологічними спостереженнями за програмою ВМО для наукових досліджень. Встановлено особливості змін атмосферної циркуляції та її впливу на гідрометеорологічні умови станції «Академік Вернадський» та Антарктичного півострова в останні десятиріччя. Створено базу даних поточних гідрологічних спостережень станції «Академік Вернадський» за програмою ВМО для наукових досліджень. Оцінено поточні гідрологічні умови.

У 2016 р. (в межах госпдоговірної теми “Сучасний кліматичний режим, реконструкція великомасштабної атмосферної циркуляції Південної півкулі і регіональної циркуляції Антарктичного півострова до середини ХХ1 століття”): було поповненно та підготовлено бази даних гідрометеорологічних і синоптичних спостережень на антарктичній станції «Академік Вернадський». Було досліджено зміни регіонального клімату Антарктичного півострова і регіону станції «Академік Вернадський». Було отримано схеми зміни великомасштабної атмосферної циркуляції і погодних умов антарктичного півострова до середини ХХІ сторіччя. Проведено реконструкцію атмосферної циркуляції Антарктики до середини ХХІ сторіччя та визначення майбутнього клімату Антарктики. У період 31.03.2016-27.04.2017 співробітник відділу пров. інж. Безнощенко Б.О. став учасником ХХІ Української антарктичної експедиції (2016-2017 рр.) на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський» у якості дослідника – гідрометеоролога. Ним сформована база даних швидкості і напрямку вітру на станції «Академік Вернадський» за період з 1957 р. по 2016 р., а також виконано аналіз вітрового режиму на станції «Академік Вернадський» впродовж 21 УАЕ.

У 2017 р. (у межах госпдоговірної теми “Атмосферні процеси тропосфери Південної півкулі та розроблення довгострокового прогнозування погоди для Антарктичного півострова”) було поповнено та підготовлено бази даних за регулярними гідрометеорологічними і синоптичними спостереженнями на станції «Академік Вернадський» відповідно до програми Всесвітньої Метеорологічної Організації. Отримано кількісні характеристики верифікації даних встановленої автоматизованої метеорологічної станції. В результаті роботи було досліджено зміни сучасного регіонального клімату Антарктичного півострова над станцією «Академік Вернадський» у період глобального потепління, вивчено особливості циркуляції атмосфери Південної полярної області, виконано реконструкцію атмосферної циркуляції над Антарктикою та Антарктичним півостровом та її прогноз до середини ХХІ сторіччя.

У 2018 рр. (у межах госпдоговірної теми (реєстр № 0118u007230) «Довготривалі зміни атмосферної циркуляції та клімату у південній півкулі та в районі Антарктичного півострову», за договором № н/3 – 2018 від 19 листопада 2018 р.) проведено порівняльну оцінку сучасного стану клімату в регіоні Антарктичного півострова. Після періоду потепління у кінці ХХ сторіччя, характерною рисою зміни температури повітря є тенденція до відносного похолодання в усі сезони року. Проаналізовано багаторічну зміну атмосферної циркуляції у низькій, середній тропосфері та низькій стратосфері, з особливою увагою до періоду розвитку озонової аномалії впродовж полярної весни. Показано значну ступінь тропосферно-стратосферних зав’язків, Зазначено залежність мінливості погодних умов та клімату Антарктичного півострова від явища Ель-Ніньо – Південне коливання, а також вплив останнього на розвиток озонової діри.

Популяризація та пропаганда результатів досліджень

На базі відділу та за участі інших співробітників інституту протягом останнього часу було видано ряд монографій з проблем стану та зміни клімату:
 • 2003 р. - Клімат України / За ред. В.М.Ліпінського, В.А.Дячука, В.М. Бабіченко – К.: Вид-во «Раєвського». – 343 с.
 • 2006 р. – Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.) / За редакцією В.М.Ліпінського, В.І. Осадчого, В.М.Бабіченко – К.: Вид-во «Ніка-Центр». – 311 с.
 • 2010 р. – Клімат Києва / За ред. В.І.Осадчого, В.М.Бабіченко – К.: Вид-во «Ніка-Центр». – 319 с.
 • 2010 – Мартазинова В.Ф., В.Е Тимофеев, Е.К. Иванова Атмосферная циркуляция южной полярной области и климат Антарктичесого полуострова. - К.: Вид-во СМП «Аверс». – 90 с.
 • 2010 – Мартазінова В.Ф., О.К. Іванова Сучасний клімат Київської області. – К.: Вид-во СМП «Аверс». – 69 с.
 • 2013 р. – Динаміка температури повітря в Україні за період інструментальних метеорологічних спостережень / За ред. В.І. Осадчого, В.М. Бабіченко, Ю.Б. Набиванця, О.Я. Скринника – 307 с.

Професор Мартазинова В.Ф. регулярно приймає участь у міжнародних конференціях, де представляє результати досліджень із довгострокових прогнозів погоди та змін клімату в Україні. Вона проводить консультації співробітників Гідрометцентру із складання та оцінки прогнозів; дає прес-конференції із стану погодних умов на опалювальний період в Україні на основі розробленого нею методу довгострокового прогнозу за допомогою плаваючого аналога; виступає з довгостроковими прогнозами в інформаційному агенстві УкрІнформ при Кабінеті Міністрів України. Неодноразово виступала з науковими доповідями щодо прогнозу погодних умов на антарктичній станції «Академік Вернадський». Також у прес-конференціях, на радіо- і телеефірах, виступав д.геогр.н., зав.лаб. Тимофєєв В.Є. з доповідями про стан погодних умов протягом окремих сезонів на території України та з інформацією щодо історії та результатів досліджень на ураїнській антарктичній станції «Академік Вернадський».

Підготовка наукових кадрів у відділі кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди

Під керівництвом зав. відділом д.фіз-мат.н., професора Мартазинової В.Ф. з 2000 р. років було захищено 5 дисертацій на здобуття звання наукового ступеня кандидата географічних наук:

 • Свердлик Т.О. – 2000 р.;
 • Остапчук В.В. - 2002 р.;
 • Іванова О.К. - 2008 р;
 • Чайка Д.Ю. - 2008 р.;
 • Клок С.В. - 2013 р.

У січні 2016 р. під керівництвом д.фіз-мат.н., професора Мартазинової В.Ф. підготовлено та успішно захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук Тимофєєвим В.Є. за темою - «Циркуляція атмосфери Південної полярної області у період глобальної зміни клімату і методи довгострокового прогнозу погоди а районі Антарктичного півострова».

На теперішнеій час підготовлена до захисту дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географчних наук аспірантом та науковим співробітником відділу Щегловим О.А. “Модель прогнозу погоди за ансамблем аналогових процесів” (науковий керівник д.фіз.-мат. наук Мартазінова В.Ф.)

У відділі на постійній основі працює науковий семінар, на якому обговорюються результати досліджень. Проводяться семінари з аналізу поточних синоптичних ситуацій.

Особовий склад відділу. Напрямки наукової діяльності співробітників відділу та їх здобутки

У різні роки у відділі працювали ряд фахівців: провідний наук. спів., к.геогр.н. Бабіченко Валентина Миколаївна (1927-2014 рр.) - почесний працівник Гідрометслужби України, член Міждержавної ради з гідрометеорології СНД та міжнародних організацій, відомий фахівець у галузі кліматології та прикладної кліматології (опубліковано понад 200 наукових робіт, є автором та співавтором понад 20 монографій); старший науковий співробітник., к. геогр. н. Барабаш М.Б. (по 2009 р.), наукові співробітники Бондаренко З. С., Рудішина С.Ф. (по 2011 р.), провідний інженер Гущіна Л.М. (по 2014 р.), старший науковий співробітник, к. геогр. н. Іванова Олена Костянтинівна (1958-2015 рр.) яка працювала в інституті з 1985 по 2015 рр. За час роботи в інституті вона приймала участь у підготовці 3 монографій, нею опубліковано 30 наукових робіт, подано 40 тез доповідей на наукові конференції.

Завідувачка відділу, д. фіз.-мат. н., професор Мартазінова Вазіра Файзулівна, працює у УкрГМІ з 1975 р. Почесний працівник Гідрометслужби України, експерт Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) по кліматичним дослідженням, та атмосферним наукам. Відомий у світі фахівець у галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди. У 1998 р. відбувся захист В.Ф. Мартазіновою дисертації по темі “Стійкість великомасштабних атмосферних процесів та фізико-статистичні методи довгострокового прогнозу погоди” і їй було присвоєно науковий ступінь доктора фіз.-мат. наук, а пізніше професора (2003 р.). Робота отримала оцінку ВАКу як “видатна”. Вона є провідним спеціалістом у дослідженні великомасштабної атмосферної циркуляції, аналізом її передбачливості та побудовою сценаріїв зміни клімату Північної півкулі і України протягом ХХІ століття. Нею відкрито двомісячну квазіперіодичність атмосферної циркуляції та за допомогою винайденого методу "плаваючого аналогу" розроблено фізико-статистичний метод довгострокового прогнозу погоди на місяць та сезон. Проводить дослідження атмосферної циркуляції і клімату Південної півкулі (Антарктида, станція «Академік Вернадський»). За її методом щомісячно складаються прогнози із завчасністю місяць та сезон по території Європи і України для обслуговування Гірометслужбою України різних галузей економіки. Регулярно проводить консультації співробітників Гідрометцентру. Постійно приймає участь у міжнародних семінарах та нарадах із змін клімату (з проблем циркуляції атмосфери) та довгострокових прогнозів погоди. Є науковим керівником НДР, які виконуються у відділі та головою секції метеорології Ученої ради УкрГМІ. Вона була Експертом Всесвітньої метеорологічної організації по атмосферним наукам та кліматичним дослідженням. (2014 р.). Також вона була членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2014-2015 рр.), а також членом Вченої ради Д 64.157.01 Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, м. Харьків. (2014 р.). Приймала участь у проекті BlackSeaHazNet (PIRSES-GA-2009-246874) по лінії Сьомої рамкової програми Європейського союзу «Комплексне дослідження можливостей передбачування землетрусів і кореляцій сейсмічності і кліматичних змін». У червні 2015 р. зав. відділом д.фіз-мат.н., професора Мартазінову В.Ф., як єдиного представника наукової спільноти України, було обрано до складу Міжнародної комісії по присудженню премій у галузі досліджень Антарктики (Член журі конкурсу з присудженням премії Martha T. Muse Prize. The meeting of the Selection Committee for the Martha T. Muse Prize for Science and Policy in Antarctica 2015 (Cape Town, South Africa in 15-17 June 2015)). Вона приймала участь у засіданнях цієї комісії які було проведено у Кейптауні (ПАР), Куала-Лумпурі (Малайзія), Веллінгтоні (Нова Зеландія). Була членом комісії Наукового комітету з антарктичних досліджень (SKAR), для роботи у відбірковому Комітеті комісії з присудження премії Marta Muze prize 2016. Poland, Warsaw (5-10 June 2016). Приймала участь у складанні «Національного кадастру парникових газів». Розділ «Background information on climate change. «Annual National Inventory Report for Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol» 2016 р. Приймала участь у роботі Scientific Committee on Antarctic Research (SKAR), Current Selection Committee Member for the 2017 «Tinker-Muse Prize for Science and Policy in Antarctica». 2017р. Antarctic Research Centre, Victoria University of Wellington, New Zealand (July 21, 2017). 28 березня 2016 р. вона була нагороджена почесною медаллю з нагоди 20-річчя станції Академік Вернадський за вагомий внесок у наукові дослідження та підготову наукових кадрів. Також 31.03.2017 р., Мартазіновій В.Ф. було вурчено нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність. Є Членом робочої групи Scientific Committee on Antarctic Research (SKAR), Current Selection Committee Member for the 2018 «Tinker-Muse Prize for Science and Policy in Antarctica» 2018. Приймала участь у роботі Scientific Committee on Antarctic Research (SKAR), Current Selection Committee Member for the 2018 «Tinker-Muse Prize for Science and Policy in Antarctica». 2018. Є Керівником Секції метеорології Ученої ради УкрГМІ. За час діяльності в інституті нею опубліковано 183 наукові роботи (90 - статей, 4 монографії, 89 - тез конференцій у тому числі міжнародних).

Старший науковий співробітник, к. геогр.н. Рибченко Людмила Степанівна, працює в УкрГМІ з 1964 р. Фахівець у галузі сонячної радіації та мікроклімату. Займається оцінкою змін радіаційного режиму протягом останніх 40-50 років на території України в умовах коливання і зміни клімату. Є співавтором НДР "Разработка и внедрение метода контроля состояния природной среды в районе АЭС", яка удостоєна диплома ІІІ ступеня Міненерго УРСР. Натепер нею опубліковано 73 статті, 9 матеріалів у атласі та монографіях, 18 матеріалів і тез на конференціях у тому числі з міжнародною участю.

Завідувач лабораторією д. геогр. н. Тимофєєв Владислав Євгенійович, працює в УкрГМІ з 2006 р. Захистив дисертацію на звання кандидата географічних наук у 1993 р. у Одеському державному екологічному університеті (ОДЕКУ), з 2001 р. - доцент. Кілька разів приймав участь в Українських антарктичних експедиціях на станції «Академік Вернадський» (I, IV, ХVI експедиції) у якості метеоролога - дослідника. Напрямок наукової діяльності - клімат та атмосферна циркуляція Південної півкулі (Антарктичний півострів, станція «Академік Вернадський») та адаптація чисельних моделей короткострокового прогнозу (WRF) для території України. Результати дослідження з клімату та атмосферної циркуляції на станції «Академік Вернадський» опубліковано ним у відповідній монографії («Атмосферная циркуляция южной полярной области и климат Антарктичесого полуострова» Киев СМП «Аверс»). Займається викладацькою діяльністю. Викладає курси – «Авіаційна метеорологія 2006-2019 рр.»; «Синоптична метеорологія – 2013-2019 рр.»; «Регіональна синоптика 2010-2019 рр.»; «Супутникова метеорологія 2018 р.»; «Теоритичні основи прогнозу погоди 2018 р.». Керує роботами: 1 бакалавр, 3 магістри (2014, 2017, 2018 рр.). 16 січня 2016 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за темою «Циркуляція атмосфери Південної полярної області у період глобальної зміни клімату і методи довгострокового прогнозу погоди а районі Антарктичного півострова» (науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Мартазінова В.Ф.). 28 березня 2016 р. Тимофеєву В.Є було вручено почесний нагрудний відомчий знак НАНЦ «Україна в Антарктиці – 20 років» та відомчий знак НАНЦ “Учасник Антарктичної експедиції”. Протягом 2016-2018 рр був членом Спеціалізованої вченої ради Д26.001.22 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальностями 11.00.07 та 11.00.09. Загалом ним опубліковано 51 наукових робіт, 1 монографія та подано 57 тез на конференції у тому числі міжнародних.

Старший науковий співробітник ., к. геогр. н. Пясецька Світлана Іванівна, працює в УкрГМІ з 1984 р. спочатку у відділі фізики атмосфери, а з 2009 р. у відділі кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук (науковий керівник член-кор. АПН України, д.геогр.н., проф., Шищенко П.Г. (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка)) з дослідження особливостей випадання опадів у холодний період року, їх трасформації в ландшафтах південно-західної частини Кримських гір (динаміка та особливості прояву небезпечних та стихійних явищ в них, пов’язаних із випаданням опадів) та можливості штучного збільшення кількості опадів в районі розташування водосховищ південно-західної частини Кримських гір для їх акумуляції. Керувала виробничою практикою студентів географчного факультету Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна. Рецензує бакалаврські та магістрські роботи студентів КНУ та Педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ). У травні 2015 р. допомагала в організації виставки присвяченої 160-річчю від дня заснування Центральної гідрометеорологічної обсерваторії ім. Б. Срезневськогоз (матеріали з історії гідрометеорологічних спостережень). Натепер сфера її наукових інтерисів полягає у дослідженні особливостей виникнення та прояву ожеледо-паморозевих явищ та їх відкладень на території України на сучасному етапі зміни клімату, а також виявлення кліматовразливих регіонів. Допомагає у роботі секретарю семінару відділу та секретарю Секції метеорології Ученої ради інституту Савчук С.В. За час роботи в УкрГМІ опубліковано 73 наукових публікацій, з них 59 статей, є співавтором 1 колективної монографії, подано 13 тез конференції у тому числі з міжнарордною участю.

Старший науковий співробітник, к. геогр. н. Клок Сергій Володимирович, працює в УкрГМІ з 2009 р. спочатку на посаді наукового співробітника відділу синоптичної метеорології, а з 2013 р. на посаді старшого наукового співробітника у відділі кліматичних досліджень та довгостроковогих прогнозів погоди. У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук по результатах його досліджень клімату Антарктиди в районі станції «Академік Вернадський» (науковий керівник д.фіз-мат.н., професор Мартазінова В.Ф.). Натепер напрямок наукової діяльності – дослідження термічного режиму України (мінімальна температура, заморозки), а також дослідження клімату Антарктичного півострова (Антарктида) в районі станції «Академік Вернадський». Декілька разів приймав участь у роботі Українських антарктичних експедицій (VI та XI) у якості метеоролога – дослідника. 28 березня 2016 р. Клоку С.В. було вручено почесний нагрудний відомчий знак НАНЦ «Україна в Антарктиці – 20 років» та відомчий знак НАНЦ “Учасник Антарктичної експедиції”. Натепер є профоргом відділу. Станом на 2018 р. у його творчому доробку 47 наукових друкованих праць.

Науковий співробітник Савчук Світлана Валентинівна, працює у УкрГМІ з 2002 р. Закінчила аспірантуру КНУ імені Тараса Шевченка у 2001 р. Проводить дослідження зміни середньодобової та максимальної температури повітря на території України протягом періоду глобального потепління, а також досліджує тривалість сонячного сяйва протягом ХХ – початку ХХІ століччя. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук (науковий керівник д.фіз-мат.н., професор Мартазінова В.Ф.). Є секретарем семінару відділу та секретарем секції метеорології Вченої ради інституту. За час роботи в інституті опубліковано 13 статей, 4 матеріалів у атласі та монографіях, 24 матеріалів і тез конференцій.

Молодший науковий співробітник Гребенюк Надія Петрівна, працює у УкрГМІ з 1973 р. На початку діяльності працювала під керівництвом к.геогр.н Барабаш М.Б. над розробкою сценаріїв і прогнозом регіонального температурного режиму, а на теперішньому етапі під керівництвом к.геогр.н. Пясецької С.І. займається дослідженням ожеледо-паморезевих відкладень на території України, виявленням найбільш вразливих регіонів. Приймала участь у підготовці 4 монографій. Усього має 36 наукових друкованих праць.

Молодший науковий співробітник Татарчук Ольга Гаврилівна, працює в УкрГМІ з 1972 р. На початку діяльності працювала під керівництвом к.геогр.н. М.Б. Барабаш над розробкою сценаріїв і прогнозом регіонального режиму опадів, зараз працює під керівництвом к. геогр. н Тимофєєва В.Е., займається дослідженням особливостей розподілу та повторюваності сильних снігопадів на території України на сучасному етапі зміни клімату, а також літніх процесів, які супроводжуються випадінням граду та сильних опадів. За час роботи в інституті приймала участь у підготовці 4 монографій, має 35 наукових друкованих праць.

Науковий співробітник Щеглов Олександр Андрійович, працює в УкрГМІ з 2012 р. з початку на посаді інженера ІІ категорії, а після закінчення навчання у КНУ з липня 2015 р. на посаді провідного інженера, молодшого наукового співробітника, а потім наукового співробітника. Під безпосереднім керівництвом д.фіз-мат.н., професора Мартазінової В.Ф. приймає участь у дослідженнях із змін кількості опадів по території України на сучасному етапі зміни клімату, а також досліджує зміни у температурному режимі на український антарктичній станції «Академік Вернадський» та проводить аналіз і автоматизоване зведення баз даних п’ятихвилинних вимірів вимірювальних комплексів MAWS та «Тропосфера», встановлених на станції «Академік Вернадський». Складає макрос-програми для синхронізації вимірювань і обчислення відхилень комплексів по температурі, атмосферному тиску, швидкості вітру, відносній вологості повітря. Натепер завершив навчання в аспірантурі під керівництвом д.фіз.-мат.н., проф. Мартазінової В.Ф., закінчує роботу над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук “Модель прогнозу погоди за ансамблем аналогових процесів”. Ним опубліковано 11 статей, та 10 матеріалів і тез на конференціях.

Провідний. інженер Козленко Ірина Леонідівна, працює в УкрГМІ з 1986 р. Керує групою, що відповідає за поповнення та контроль електронного архіву метеорологічних полів Північної півкулі за ХХ століття, необхідного для розробки методів та складання довгострокового прогнозу погоди і дослідження зміни клімату, робить розрахунки справджуваності прогнозів. Має 2 наукові опубліковані праці у співавторстві.

Провідний інженер Корж Тетяна Віталіївна, працює в УкрГМІ з 1984 р. спочатку під керівництвом к.геогр.н. М.Б. Барабаш приймала участь у дослідженні та аналізі умов формування атмосферної посухи на Україні, натепер є членом групи електронного архіву метеорологічних полів Північної півкулі під керівництвом д.ф.-м.н, проф. Мартазінової. Займається поповненням електронного архіву щоденними метеорологічними полями та опрацьовує синоптичні карти. Є заступником голови комісії із соціального страхування УкрГМІ. За час роботи в інституті має 19 наукових друкованих праць.

Іженер ІІ категорії Довгопола Лариса Василівна, працює в УкрГМІ з 1988 р. Є членом групи електронного архіву, відповідає за поповнення електронного архіву щоденними метеорологічними полями Північної півкулі, території Атлантико-Європейського сектору та України. Є матеріально відповідальною особою відділу.

Інженер ІІ категорії Мазепа Оксана Володимирівна, працює в УкрГМІ з травня 2017 р. спочатку на посаді інженера, а натепер інженера ІІ категорії та навчається на кафедрі метеорології (денне відділення), закінчуе 1 курс магістратури. Працює під керівництвом д.геогр.н Тимофеєва В.Є. Займається чисельним моделюванням та аналізом справджуваності короткострокових прогнозів сильних опадів. Протягом 2018 р. результати роботи викладено у матеріалах 3-х конференцій, 2 з яких - з міжнародною участю.

© УкрГМІ 2022вгору