English
Про Інститут | Наші розробки | Конференції | Проекти | Супутникові зображення | Агрометеорологічне моделювання
ЗМІ про нас | Відділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Прогноз погоди | Система грозопеленгації
     

КОНФЕРЕНЦІЯ


Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
МНС України та НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кафедра гідрології та гідроекології

Українське географічне товариство

Національний комітет України із здійснення Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та
Оперативної гідрологічної програми ВМО

ПРОГРАМА

ТРЕТЬОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ, ГІДРОЕКОЛОГІЯ"
15 - 17 ЛИСТОПАДА 2006
КИЇВ

Київ – 2006

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Ліпінський В.М. (співголова, Державна гідрометеорологічна служба, голова НК України з МГП ЮНЕСКО/ОГП ВМО);
Осадчий В.І., к.геогр.н. (співголова, Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут);
Набиванець Ю.Б., к.геогр.н. (співголова, Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут);
Хільчевський В.К., д.геогр.н. (співголова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Мостова Н.М. (відповідальний секретар, Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут);
Войцехович О.В., к.геогр.н. (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут);
Шерешевський А.І., к.т.н. (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут);
Сусідко М.М., к.геогр.н. (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут);
Щербак А.В., к.геогр.н. (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут);
Манукало В.О., к.т.н. (Державна гідрометеорологічна служба);
Бойко В.М., к.геогр.н. (Український гідрометеорологічний центр);
Ободовський О.Г., д.геогр.н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Самойленко В.М., д.геогр.н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Гопченко Є.Д., д.геогр.н. (Одеський державний екологічний університет);
Тімченко В.М., д.геогр.н., (Інститут гідробіології НАН України);
Линник П.М., д.х.н. (Інститут гідробіології НАН України);
Терлик Т.О. (технічний секретар, Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут)

ПОРЯДОК
РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Середа 15.11.2006

  900 – 1030 Реєстрація учасників конференції
1030 – 1100 Відкриття конференції
1100 – 1300 Пленарне засідання
1300 – 1400 Обідня перерва
1400 – 1600 Робота секцій
1600 – 1630 Перерва
1630 – 1800 Робота секцій
           1830 Фуршет


Четвер 16.11.2006

  930 – 1100 Робота секцій
1100 – 1130 Перерва
1130 – 1300 Робота секцій
1300 – 1400 Обідня перерва
1400 – 1600 Робота секцій
1600 – 1630 Перерва
1630 – 1800 Робота секцій


П’ятниця 17.11.2006

  930 – 1100 Робота секцій
1100 – 1130 Перерва
           1130 Заключне засідання


ПРОГРАМА

Середа 15.11.2006

1030 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Актова зала інституту

Вступне слово:
Осадчий В.І. Директор Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС України та НАН України

Ліпінський В.М. Голова Державної гідрометеорологічної служби

Хільчевський В.К. Завідувач кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса ШевченкаПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Актова зала інституту
Регламент пленарних доповідей 20 хв.

Середа 15.11.2006     1100 – 1300

Головує к.геогр.н. Осадчий В.І.

1.Осадчий В.І. Основні тенденції зміни якості поверхневих вод України в сучасний період (1990-2005 рр.) (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

2. Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Романчук О.К. Теоретична база для нормування характеристик максимального стоку річок (Одеський державний екологічний університет; Одеське обласне виробниче управління водного господарства)

3. Тімченко В.М. Об экологических требованиях к режиму эксплуатации днепровских водохранилищ (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

4. Хільчевський В.К., Курило С.М., Савицький В.М., Забокрицька М.Р. Оцінка трансформації хімічного складу природних вод на прикладі модернізованої класифікації О.О.Алекіна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Волинський інститут економіки і менеджменту, м. Луцьк)

5. Ободовський О.Г., Ярошевич О.Є. Типологія та методика гідроморфологічної оцінки якості річок басейну верхньої Тиси (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

6. Войцехович О.В., Лаврова Т.В., Костеж А.Б. Стратегия и методы радиационного мониторинга окружающей среды в зоне влияния бывших урановых предприятий (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

СЕКЦІЯ "ГІДРОЛОГІЯ, ВОДНІ РЕСУРСИ"
Кімната 22
Регламент секційних доповідей 10 хв.

Середа 15.11.2006

1400 – 1800 ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ
1600 – 1630 Перерва

Головують: д.геогр.н. Гопченко Є.Д., к.геогр.н. Лук’янець О.І.

1.Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р., Ейсмонт Т.О., Андреєвська Г.М. Довгострокове просторове прогнозування максимального весняного стоку на основі автоматизованого комп’ютерного комплексу (Одеський державний екологічний університет; Одеський національний морський університет)

2. Сусідко М.М., Лук’янець О.І. Ймовірнісне прогнозування сельових явищ у Карпатах: методичні та технологічні рішення (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

3. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А. Практическая реализация операторной модели максимального стока на примере рек бассейна Днестра (Одеський державний екологічний університет)

4. Ромась М.І., Чунарьов О.В., Шевчук І.О. До питання водозабезпечення атомних електростанцій України при введенні на них нових потужностей (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

5. Морозов В.Н., Черой Н.И. Экстремальное половодье 2006 года на украинском участке Дуная (Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія, м. Ізмаїл)

6. Ліпінський В.М., Манукало В.О., Митник Т.Г. До питання впровадження Системи управління якістю в гідрометеорологічній службі України (Державна гідрометеорологічна служба, м. Київ)

7. Манукало В.О., Трофіменко В.О. Нові гідрологічні і гідрохімічні прилади та устаткування в гідрометеорологічній службі України (Державна гідрометеорологічна служба, м. Київ)

8. Ющенко Ю.С. Класифікування алювіальних русел річок (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

9. Іванова Н.О., Смирнова В.Г., Ткачук І.І., Явкін В.Г. Динаміка режиму витрат і рівнів води річок басейну Черемошу (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича; Чернівецький обласний центр з гідрометеорології)

10. Явкін В.Г., Березка І.С., Ясенчук В.І. Дослідження параметрів розрахункових моделей дощових паводків (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича)

11. Ніколаєв А.М. Зміни водності ділянки річки Прут у межах м.Чернівці під впливом господарської діяльності (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Четвер 16.11.2006

  930 – 1300 РАНКОВЕ ЗАСІДАННЯ
1100 – 1130 Перерва

Головують: д.гегр.н., проф. Ободовський О.Г., к.т.н. Шерешевський А.І.

12. Шерешевський А.І., Синицька Л.К. Сучасна оцінка розрахункового випаровування з водної поверхні дніпровських водосховищ (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

13. Гопченко Є.Д., Діденко Г.В., Довгич М.І. Особливості багаторічної мінливості річного стоку деяких річок України (Одеський державний екологічний університет; Центральна геофізична обсерваторія, м. Київ)

14. Сусідко М.М. Надзвичайно високі повені в басейні Прип’яті (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

15. Зубов О.Р. К вопросу прогнозирования размера половодий (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, м. Луганськ)

16. Чунарьов О.В., Хільчевський В.К., Ромась М.І. Особливості водокористування в басейні р. Південний Буг (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

17. Кирилюк А.О. Оцінка вертикальних переформувань гірської частини русла р. Прут (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

18. Щербак А.В., Зеленська М.В., Гайдай Ю.М. Льодовий режим річок України (льодоутворення та його характеристики) (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

19. Захарова М.В. Аналіз результатів розрахунків гідрографів паводкового стоку за просторовою моделлю (Одеський державний екологічний університет)

20. Черой А.І. Исследование полей мутности в рукаве Быстрый Килийской дельты Дуная (Одеський державний екологічний університет)

21. Кутовий С.С. Вплив сонячної активності на водність р. Прип’ять (Волинський університет імені Лесі Українки, м. Луцьк)

22. Дубняк С.С. Оцінка стану підтоплення земель у зоні впливу дніпровських водосховищ (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

1300 – 1400 Обідня перерва

Четвер 16.11.2006

1400 – 1800 ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ
1600 – 1630 Перерва

Головують: д.геогр.н. Гопченко Є.Д., к.геогр.н. Лук’янець О.І.

23. Корнєєв В.Н., Станкевич А.П. Оценка русловых процессов и устойчивости русел при обосновании инженерных мероприятий в бассейнах рек (Центральний науково-дослідний інститут комплексного викорисатння водних ресурсів, м. Мінськ, Білорусь)

24. Горбачова Л.О. Блоково-модульний принцип організації реляційної структури баз даних розрахункової гідрологічної інформації (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

25. Грищенко В.Ф., Соколов С.Б., Тавров Ю.С. Особливості лавиноутворення та прогнозування сходження лавин у багатосніжну зиму 2005-2006 рр. (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ; Центральна геофізична обсерваторія, м. Київ; Київський славістичний університет)

26. Маслова Т.В. Оцінювання зволоженості гірських водозборів при математичному моделюванні дощових паводків (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

27. Бойко В.М., Петренко Л.В. Стихійні гідрологічні явища на річках України за останні 10-15 років та проблеми їхнього оперативного попередження (Український гідрометеорологічний центр, м. Київ)

28. Буднік С.В. Взаимодействие факторов образования склонового стока и смыва (Національний аграрний університет, м. Київ)

29. Желєзняк О.О. Особливості впливу підземних вод на геодинамічні процеси (Національний авіаційний університет, м. Київ)

30. Грищенко В.Ф. Характеристика зледеніння Берега Грейама (Антарктичний півострів) та островів Аргентинського архіпелагу (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

31. Приймаченко Н.В. Значущість процесів формування дощового стоку на гірських водозборах (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

32. Кирилюк О.В. Застосування басейнового підходу для еколого-руслознавчих досліджень Хотинської височини (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

33. Лукашенко Н.С. Методичні засади оцінки теплового запасу Канівського водосховища (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

34. Тодосієнко С.В., Войцехович О.В. Обоснование стратегии безопасного вывода из эксплуатации водоема-охладителя ЧАЭС. Обзор проблемы и путей ее решения (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

П’ятниця 17.11.2006

  930 – 1100 РАНКОВЕ ЗАСІДАННЯ


Головують: д.геогр.н., проф. Ободовський О.Г., к.т.н. Шерешевський А.І.

35. Струтинська В.М. Сучасні зміни температури приземного шару повітря в басейні Дніпра як передумова змін термічного режиму річок (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

36. Сусідко М.М., Полякова С.О., Щербак А.В. Структура Каталогу дощових і сніго-дощових паводків на річках Карпатського регіону за період 1989-2002 роки (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

37. Коноваленко О.С. Застосування критеріальних оцінок для уточнення схеми розповсюдження типів русел для гірських річок басейну верхньої Тиси (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

СЕКЦІЯ "ГІДРОХІМІЯ, ЯКІСТЬ ВОДИ"
Інформаційний центр (I поверх)
Регламент секційних доповідей 10 хв.

Середа 15.11.2006

1400 – 1800 ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ
1600 – 1630 Перерва

Головують: д.х.н., проф. Набиванець Б.Й., д.геогр.н. Ромась М.І.

1.Осипенко В.П., Васильчук Т.О. Особливості обміну білковоподібних речовин і вуглеводів у  системі “донні відклади – вода” за умов різної мінералізації (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

2. Линник П.М., Ігнатенко І.І. Десорбція молібдену з донних відкладів за дії різних чинників (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

3. Набиванець Б.Й., Набиванець Ю.Б. Характеристика та перспективи використання реактивних індикаторних систем для позалабораторного оперативного контролю за забрудненням поверхневих вод (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

4. Соловей Т.В. Гідрохімічне районування річок басейну Пруту в період літньої межені (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

5. Осадчий В.І. Многолетняя динамика и внутригодовое распределение растворенного кислорода в поверхностных водах Украины (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

6. Линник П.М., Зубко О.В. Міграція цинку і плюмбуму в системі "донні відклади-вода" за підвищеної мінералізації в умовах експериментального моделювання (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

7. Шевчук Ю.Ф. Дослідження екологічного стану річки Прут як джерела централізованого водопостачання міста Чернівці (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

8. Ігнатенко І.І., Линник П.М. Вміст та форми міграції молібдену в поверхневих водах (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

9. Коломієць С.С., Яцик М.В., Стасюк Н.О., Воропай Г.В. Забруднення нітратами поверхневих і ґрунтових вод в агроландшафтах Лісостепу України (Інститут гідротехніки і меліорації УААН, м. Київ)

10. Рябінін А.І., Мальченко Ю.А., Салтикова Л.В., Боброва С.А. Содержание и динамика микроэлементов в морских водах у побережья западного Крыма и их соотношение с микроэлементным составом вод Крымского полуострова (Морське відділення УкрНДГМІ, м. Севастополь)

11. Ситник Ю.М., Шевченко П.Г., Засєкін Д.А. Гідрохімічні дослідження озер Шацького національного природного парку (1996-2001 рр.) (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ; Національний аграрний університет, м. Київ)

Четвер 16.11.2006

  930 – 1300 РАНКОВЕ ЗАСІДАННЯ
1100 – 1130 Перерва

Головують: д.геогр.н., проф. Хільчевський В.К., д.геогр.н. Ромась М.І.

12. Осадча Н.М. Розподіл та міграція гумусових речовин у річкових екосистемах (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

13. Станкевич А.П. Оценка экологического состояния водных объектов с использованием эталонных показателей (Центральний науково-дослідний інститут комплексного викорисатння водних ресурсів, м. Мінськ, Білорусь)

14. Медведь В.О., Кирпенко Н.І., Горбунова З.Н. Изменение показателей качества воды под влиянием метаболитов водных растений (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

15. Ільїн Ю.П. Гідрологічний режим поширення річкових вод у північно-західній частині Чорного моря (Морське відділення УкрНДГМІ, м. Севастополь)

16. Осадчий В.І., Чернишова Л.О., Мостова Н.М. Круговорот тяжелых металлов в замкнутых водных экосистемах (на примере водоема-охладителя Запорожской АЭС) (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

17. Осадча Н.М., Лутковський В.В. Проблема моделировании стока гумусовых веществ в бассейне Днепра (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Київ)

18. Лаврова Т.В., Костеж О.Б. Методичні проблеми впровадження рідинно-сцинтиляційних та гамма-спектрометричних методів визначення активності радіонуклідів уран-торієвих рядів у практику радіаційного моніторингу водних об’єктів України (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

19.Шевченко П.Г., Ситник Ю.М. Изучение особенностей гидрохимического режима Ташлыкского водоема-охладителя Южноукраинской АЭС (1996-2001 гг.) (Національний аграрний університет, м. Київ; Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

20. Осадчий В.І., Ковальчук Л.А., Осадча Н.М. Статистична оцінка ймовірності перевищення гранично допустимого забруднення та рівня екологічної безпеки поверхневих вод України на прикладі мінералізації (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

21. Ільїн Ю.П., Рябінін А.І., Мальченко Ю.А., Боброва С.А., Клименко Н.П., Чайкіна А.В., Катуніна Е.В., Салтикова Л.В., Ліпченко А.Е. Состояние загрязнения атмосферных осадков г. Севастополя (Морське відділення УкрНДГМІ, м. Севастополь)

22. Ільїн Ю.П., Рябінін А.І., Шибаєва С.А., Клименко Н.П., Мезенцева І.В. Результаты мониторинга гидрохимического состояния и загрязнения Азовского и Черного морей в 2001-2005 гг. (Морське відділення УкрНДГМІ, м. Севастополь)

23. Засєкін Д.А., Шевченко П.Г., Ситник Ю.М. Вміст важких металів у воді деяких озер Шацького національного природного парку (Національний аграрний університет, м. Київ; Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

1300 – 1400 Обідня перерва

Четвер 16.11.2006 ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ

1400 – 1800
1600 – 1630 Перерва

Головують: д.х.н., проф. Набиванець Б.Й., д.г.н., проф. Хільчевський В.К.

24. Тімченко О.В. Гідрологічні чинники поліпшення кисневого режиму Канівського водосховища (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

25. Зубенко І.Б. Десорбция хрома из донных отложений в воду в присутствии фульвокислот в условиях эксперимента (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

26. Морозова А.О. К вопросу о взаимосвязи взвешенных форм железа и фосфора в воде Днепровско-Бугского лимана (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

27. Мостова Н.М. Особливості температурного і кисневого режимів водойми-охолоджувача Запорізької АЕС (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

28. Аксюк О.М. Пристрій "СПРУТ" для концентрування розчиненого Cs137 з використанням целюлозно-неорганічних сорбентів типу "БІФЕЖ" (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

29. Дьяченко Т.М. Восстановление качества природных вод (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

30. Клебанов Д.О., Осадча Н.М. Оцінка виносу сполук азоту водами Дунаю в сучасний період (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

31. Чунарьов О.В., Ромась М.І. Хільчевський В.К. Гідроекологічні умови Ташлицької водойми-охолоджувача (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

32. Пірнач Л.С., Тодосієнко С.В. Кинетика обмена и трансформация форм нахождения радионуклидов в системе «почва-вода» в условиях долговременного затопления речных пойм зоны влияния Чернобыльской аварии по результатам экспериментальных исследований 1992 и 2006 годов (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

33. Коломієць С.С., Яцик М.В., Воропай Г.В., Овчиннікова Н.Б. Методичні підходи до оцінки впливу осушувальних меліорацій на хімічний склад річок гумідної зони України (Інститут гідротехніки і меліорації УААН, м. Київ; Інститут геологічних наук НАНУ, м. Київ)

34. Білецька С.В., Осадча Н.М. Вміст гумусових речовин у ґрунтовому покриві басейну Дніпра (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

35. Шевченко П.Г., Засєкін Д.А., Ситник Ю.М., Осадча Н.М. Гідрохімічні дослідження річок Інгулець і Саксагань у зоні впливу підприємств Кривбасу (1994-2001 рр.) (Національний аграрний університет, м. Київ; Інститут гідробіології НАН України, м. Київ; Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

П’ятниця 17.11.2006 РАНКОВЕ ЗАСІДАННЯ

  930 – 1100

Головують: д.геогр.н., проф. Хільчевський В.К., д.геогр.н. Ромась М.І.

36. Маджд С.М., Франчук Г.М., Кіпніс Л.С. Гідроекологічна оцінка якості ґрунтових вод у зоні аеропорту (Національний авіаційний університет, м. Київ; Інститут гідробіології НАН України, Київ)

37. Хорєв М.Ю. Методичні аспекти моніторингу специфічних забруднювальних речовин у поверхневих водах (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

38. Бакуменко Н.А. Формування хімічного складу води р. Десни під впливом природних чинників (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

СЕКЦІЯ "ГІДРОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ"
Кімната 40
Регламент секційних доповідей 10 хв.

Середа 15.11.2006

1400 – 1800 ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ
1600 – 1630 Перерва

Головують: д.геогр.н. Тімченко В.М., д.геогр.н. Щербак В.І.

1. Щербак В.І., Майстрова Н.В., Насвіт О.І., Кленус В.Г. Багаторічна динаміка різноманіття фітопланктону в залежності від антропогенного навантаження на водойму-охолоджувач-Чорнобильської АЕС (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ; Інститут проблем національної безпеки, м. Київ)

2. Матчинська С.Ф., Машина В.П. Вплив антропогенного забруднення на якісний і кількісний склад угруповань олігохет верхньої ділянки Канівського водосховища (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

3. Пашкова О.В., Примак О.Б. Вплив попусків Київської ГЕС на стан зоопланктоценозів річкової ділянки Канівського водосховища (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

4. Гриб Й.В., Яковлєв Є.А., Войтишина Д.Й., Жицька Н.В. Регіональні явища підтоплення та засолення земель в басейнах річок півдня України (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ; Інститут проблем національної безпеки при РНБО України, м. Київ; Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне; Черкаський державний технологічний університет)

5. Головко Т.В., Юришинець В.І. Гетеротрофный микропланктон в условиях действия антропогенных факторов (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

6. Головко Т.В., Якушин В.М. Экологический анализ бактериопланктона верхнего участка Каневского водохранилища. (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

7. Мольчак Я.О., Фесюк В.О. Оцінка впливу господарської діяльності в межах зон санітарної охорони підземних водозаборів міст північно-західної України (Луцький державний технічний університет)

8. Фесюк В.О., Панькевич С.Г. Екологічні наслідки впливу осадів стічних вод очисних споруд м. Луцька на навколишнє середовище та шляхи їх мінімізації (Луцький державний технічний університет)

9. Каглян О.Є., Кленус В.Г., Широка З.О., Гудков Д.І., Бєляєв В.В. Забруднення 137Cs риб-іхтіофагів верхів’я Київського водосховища (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

10. Машина В.П. Особливості сукцесій мікро- і мезобентосу Канівського водосховища (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

11. Плігін Ю.В., Пархоменко А.О., Железняк Н.І. Антропогенні та природні передумови інвазії чужорідних видів безхребетних в екосистеми водосховищ Дніпра (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ)

Четвер 16.11.2006

  930 – 1300 РАНКОВЕ ЗАСІДАННЯ
1100 – 1130 Перерва

Головують: д.геогр.н., проф. Самойленко В.М., д.геогр.н. Щербак В.І.

12. Зубова Л.Г., Зубов О.Я. Экологическое состояние водохранилищ и прудов Луганской области (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, м. Луганськ)

13. Ярмошенко Л.П., Якушин В.М. Добові попуски Київської ГЕС як фактор формування донних альгоценозів у верхній частині Канівського водосховища (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

14. Самойленко В.М., Верес К.О. Модельна оцінка водно-якісної параметрично-інтегральної стійкості малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

15. Пазинич В.Г. Палеокліматичні умови формування долин річок Говтви та Полузери (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

16. Матчинська С.Ф. Продукция олигохет сем.Naididae Каневского водохранилища (на примере Stylaria lacustris (Linnaeus), Nais communis Piguet) (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

17. Плігін Ю.В., Магон К.Д., Короткевич Т.М. Оцінка якості води верхньої урбанізованої частини Канівського водосховища за складом макрозообентосу (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ)

18. Цапліна К.М. Сучасний стан вищої водяної рослинності урбанізованого озера Видубицьке (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

19.Пашкова О.В. Вплив наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на придонний зоопланктон мілководь Київського водосховища (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ) 20. Каленіченко К.П. Бактеріопланктон Канівського водосховища (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

21. Ніколаєв А.М. Зміни водності ділянки річки Прут у межах м. Чернівці під впливом господарської діяльності (Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича)

22. Ільїна О.В. Болота Волині: сучасний стан і антропогенні зміни (Волинський університет імені Лесі Українки, м. Луцьк)

23. Корогода Н.П. Моделювання екомережі в річковому басейні (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)


1300 – 1400 Обідня перерва

Четвер 16.11.2006

1400 – 1800 ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ
1600 – 1630 Перерва

Головують: д.геогр.н., проф. Самойленко В.М., д.геогр.н. Щербак В.І.

24. Ковальчук А.А., Ковальчук Н.Є., Стегун В.І., Пляшечник В.І,, Драчук Т.В. Гідроекологічні дослідження водойм долини р. Уж (Закарпаття, басейн Тиси): історія, сучасний стан та перспективи (Ужгородський національний університет)

25. Плігін Ю.В., Пархоменко А.О., Железняк Н.І. Антропогенні та природні передумови інвазії чужорідних видів безхребетних в екосистеми водосховищ Дніпра (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ)

26. Грушка І.Г. Нові технічні засоби моніторингу вологості і температури ґрунтів (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ)

27. Грушка І.Г., Бедратенко, В.Т., Сахацький О.І., Сидорова Н.П., Соколов В.В., Федоренко Т.М. Використання приладу ВПГ-4 для перевірки супутникових даних при гідроекологічних дослідженнях (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, м. Київ; Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, м. Київ; Баришівська ОГМС)

28. Діброва І.О. Рекогносцирувальне обстеження макрогеотону берегової зони Київського водосховища (південно-західна частина) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

29. Яворський В.Ю. Сезонна динаміка макрозообентосу Десни в нижній ділянці річки (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

30. Шалаєва Г.В. Оцінка оригінальності та подібності видового складу зоопланктону різних типів біотопів (Інститут гідробіології НАН України, м. Київ)

31. Сич Г.О. Вплив препарату імуномоделюючої дії “Ізатізон” на природну резистентність цьогорічок коропових риб (Інститут рибного господарства УААН, м. Київ)

32. Федотов М.М. Моніторинг природних вод у зоні Шацьких озер (Інститут гідротехніки і меліорації, м. Київ)

33. Ільїн Л.В. Особливості озерних комплексів Українського Полісся (Волинський університет імені Лесі Українки, м. Луцьк)

34. Іванова В.М. Особливості динаміки гідрологічних, гідрохімічних та гідроекологічних показників Молочного лиману на сучасному етапі (Мелітопольський державний педагогічний університет)

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ
Актова зала інституту

П’ятниця 17.11.2006     1130

Головують: д.геогр.н., проф. Хільчевський В.К., к.геогр.н. Осадчий В.І.

1. Заключний виступ від Оргкомітету.

2. Прийняття Ухвали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
“Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія”

Дизайн MEDuza Studioвгору