English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Агрометеорологічне моделювання
     


Головна сторінка
Напрями роботи конференції
Програма конференції
Тези доповідей
Організаційний комітет
Вимоги уточнені

Контакти

Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки України>
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міжвідомча комісія з питань участі у Міжнародній гідрологічній програмі ЮНЕСКО та Програмі з гідрології та водних ресурсів ВМО

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут гідробіології НАН України

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут гідробіології НАН України

VII Всеукраїнська наукова конференція
Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології
присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України
м. Київ, 13-14 листопада 2018 р.

Місце проведення конференції:

Український гідрометеорологічний інститут
ДСНС України та НАН України
м. Київ, проспект Науки, 37


Вимоги до змісту та оформлення тез доповідей:

1. Мова публікації: українська, англійська, російська.
2. Тези доповідей:
- обсяг до 2 сторінок тексту у форматі А4;
- поля 2 см з кожної сторони;
- шрифт Times New Roman 12пт;
- інтервал між рядками одинарний;
- формули повинні бути набрані в Microsoft Equation;
- форматування по ширині сторінки без переносів та нумерації сторінок;
- абзац 1,25 см;
- текстовий редактор Microsoft Office, документ в форматі .doс або .rtf;
- ілюстрації вставляються у текст та подаються в окремому файлі формату .bmp або .jpeg;
- тези можуть доповнюватися списком використаної літератури, що оформлений згідно вимог ДСТУ 7.1:2006.
Перша позиція - УДК (у верхньому лівому куті).
Друга позиція – ініціали та прізвища авторів (з правого боку)
Третя позиція – повна назва установи (навчального закладу, науково-дослідного інституту, підприємства); назва міста і країни (курсивом з правого боку).
Порожній рядок.
Четверта позиція – назва доповіді (великими літерами напівжирним шрифтом по центру).
Порожній рядок.
П’ята позиція – текст тез.

Тези доповідей, тематика яких не відповідає напрямам конференції, і такі, що оформлені без дотримання вимог чи подані невчасно, оргкомітетом розглядатися не будуть.
Тези доповідей будуть опубліковані до початку VII Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології”.

Публікація матеріалів конференції
Матеріали доповідей (до 15 стор.) після рецензування Оргкомітетом будуть опубліковані окремою книгою. Рекомендація – матеріали до публікації готувати заздалегідь. Звернути увагу на розширену анотацію англійською мовою. Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:

Завантажити вимоги уточнені

Анкети учасника конференції та тези доповідей надсилати електронною поштою за адресою
е-mail: uhmi@uhmi.org.ua з позначкою «VII конференція Київ-11-2018»


Анкету учасника подавати згідно зразка:

Прізвище, ім'я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Установа, посада
Адреса, тел., факс, ел. пошта
Назва доповіді
Назва секції

© УкрГМІ 2022вгору