English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада
Агрометеорологічне моделювання
     Загальна інформація Нормативна база Освітньо-наукова програма
Організація та забезпечення освітнього процесу
Додаткові відомості Акредитація освітньо-наукової програми Рецензії на освітньо-наукову програму Скринька довіри Міжнародне співробітництво Контакти

Організація та забезпечення освітнього процесу

Положення про приймальну комісію

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня)

Положення про визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин

Положення про політику і процедуру врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти третього рівня права на вибір навчальних дисциплін

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

© УкрГМІ 2022вгору