English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада
Агрометеорологічне моделювання
     Загальна інформація Нормативна база Освітньо-наукова програма
Організація та забезпечення освітнього процесу
Додаткові відомості Акредитація освітньо-наукової програми Рецензії на освітньо-наукову програму Скринька довіри Міжнародне співробітництво Контакти

Організація та забезпечення освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня)

Положення про визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин

Положення про політику і процедуру врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти третього рівня права на вибір навчальних дисциплін

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

© УкрГМІ 2022вгору