English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада
Агрометеорологічне моделювання
     Загальна інформація Нормативна база Освітньо-наукова програма Організація та забезпечення освітнього процесу Додаткові відомості Акредитація освітньо-наукової програми Рецензії на освітньо-наукову програму Скринька довіри
Міжнародне співробітництво
Контакти

Міжнародне співробітництво

Участь аспірантів і молодих учених у міжнародних проєктах, навчальних курсах і програмах, 2020 рік

- Проєкт Enviro-PEEX on ECMWF HPC «Пан-Євразійський експеримент (PEEX) розробка комплексної онлайн-інтегрованої модельної платформи та дослідження взаємозв’язків метеорологія – хімія – аерозолі під час моделювання погоди, клімату та складу атмосфери» (“Pan-Eurasian Experiment (PEEX) Modelling Platform research and development for online coupled integrated meteorology-chemistry-aerosols feedbacks and interactions in weather, climate and atmospheric composition multi-scale modelling”), 2018–2020 рр. (асп. Писаренко Л.А., Савенець М.В.).
– Аспірантка Писаренко Л.А. отримала індивідуальний грант для проведення досліджень із використанням високоефективних комп’ютерних обчислень High Performance Computing Europa-3 (HPC-Europa3) Transnational Access programme на тему «Integrated modelling and analysis of influence of land cover changes on regional weather conditions/patterns» (2020-2021) , брала участь в проєкті Enviro-PEEX on ECMWF HPC «Пан-Євразійський експеримент (PEEX) розробка комплексної онлайн-інтегрованої модельної платформи та дослідження взаємозв’язків метеорологія – хімія – аерозолі під час моделювання погоди, клімату та складу атмосфери».
– Аспірантка Чигарева А.Ю. брала участь у проєкті Світового банку «Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів для України у зв’язку зі зміною клімату» (Оцінка зміни клімату в Україні до 2030, 2050, 2100 рр. за різних сценаріїв РТК).
– Аспірантка Чигарева А.Ю. пройшла навчання в осінній онлайн школі по використанню кліматичних даних для оцінки впливів “IS-ENES3 (Infrastructure for the European Network for Earth System Modelling) virtual Autumn School on Climate data use for impact assessments”, 04.11.2020 – 11.12.2020.

Тематика співробітництва з зарубіжними партнерами, 2020 рік

Країна- партнер

Установа- партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації

Велика Британія

Портсмутський університет, Велика Британія

Проведення досліджень на озерах у зоні відчуження ЧАЕС

Угода про проведення досліджень за проєктом «Відновлення Чорнобильськог о ландшафту: оцінка для ремедіації та управління» iCLEAR

Продовжувалися спостереження на озерах у зоні відчуження ЧАЕС, здійснено систематизацію даних спостережень за роки після аварії на ЧАЕС. Участь у наукових семінарах, які було проведено в Україні за фінансової підтримки бюджету проєкту

Казахстан

Регіональний екологічний центр Центральної Азії

Системи моніторингу за станом та розвитком основних сільськогосподар ських культур країн Центральної Азії: Казахстану, Узбекистану та Туркменістану

Міжнародний проєкт CAREC (ДОГОВІР # CCSE-2019-C- 055) 2020-2021рр.

Прототипування візуалізації даних (метеорологічні, фенологічні, модельні, статистичні) відносно часового ряду (графіки). Інтегрування графіків у Веб-інтерфейс СGMS- CA.
Розробка структури бази даних з урахуванням їхньої специфіки.
Реалізація модуля прогнозування врожайності на основі переданих алгоритмів (множинна регресія)

Німеччина

Технічний університет Дрездена

Управління транскордонним и річковими басейнами

Грантова угода між Технічним університетом Дрездена та УкрГМІ ДСНС та НАН України. Проєкт
«Management of Transboundary Rivers between Ukraine, Russia and the EU – Identification of Science-Based Goals and Fostering Trilateral Dialogue and Cooperation» Термін дії – вересень 2016 р. – вересень 2018 р. (подовження до лютого 2020 р.)

На основі зібраної та проаналізованої інформації підготовлено рекомендації з розроблення та впровадження заходів, спрямованих на покращення національної системи моніторингу поверхневих вод у відповідності з міжнародними стандартами, а також рекомендації покращення системи інформаційного забезпечення, включаючи обмін первинною інформацією, результатами прогнозних розрахунків тощо.

Фінляндія

Університет Гельсінкі

Пан- Євразійський експеримент Pan-Eurasian Experiment (PEEX).
Дослідження та розробка платформи моделювання для онлайн- поєднаних інтегрованих метеорологічно- хімічних аерозольних зворотних зв'язків  та взаємодії в багатовимірному моделюванні погоди, клімату та складу атмосфери

Проєкт Enviro-PEEX on ECMWF HPC Термін дії – 2018 – 2020 рр.

Практичні аспекти встановлення та роботи з моделлю Enviro- HIRLAM/ HARMONIE. Налаштування модельних характеристик для можливості застосування на території України. Аналіз розповсюдження чорного вуглецю в результаті природних пожеж.
Публікація: Savenets M., Osadchyi V., Oreshchenko A., Pysarenko L.
Air Quality Changes in Ukraine during the April 2020 Wildfire Event.
Geographica Pannonica.
2020. Vol. 24
  doi: 10.5937/gp24-27436

Японія

Інститут радіоактивності навколишнього середовища Університету Фукусіми (IER), Центр досліджень в галузі навколишнього середовища і динаміки ізотопів Університету Цукуби (CRIED)

Спільні дослідження довготривалих наслідків радіоактивного забруднення водних систем після аварій на Чорнобильській АЕС і АЕС Фукусіма Дайчі

Проєкт SATREPS
«Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development» («Науково технічні дослідження для сталого розвитку») Термін дії – 2017–2021 рр.

Результати вивчення параметрів змиву радіонуклідів з водозборів на експериментальних стокових майданчиках “Рудий Ліс”, “Копачі”, “Корогод”, водозборах річок Сахан та Брагінка, у водоймі-охолоджувачі ЧАЕС, озерах зони відчуження ЧАЕС і зони навколо АЕС Фукусіма Дайчі


© УкрГМІ 2022вгору