English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Прогноз погоди |  Агрометеорологічне моделювання |  Супутникові зображення |  Система грозопеленгації
     Оголошення про прийом до аспірантури
Додаткові відомості Контакти

УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ДСНС України та НАН України

здійснює освітню діяльність у сфері вищої освіти на ІІІ освітньо - науковому рівні з галузі знань «10 – Природничі науки» та проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з підготовки докторів філософії з відривом та без відриву від виробництва

за спеціальністю:
103 - Науки про Землю

(спеціалізації: гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія).

Вступники до аспірантури подають:

- заяву вступника на ім’я директора Інституту,
- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією;
- копію диплома про вищу освіту та додаток до нього;
- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
- список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з обраної наукової спеціальності;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.

Для вступу до аспірантури складаються такі іспити:

- зі спеціальності (на базі Інституту);
- з філософії (Центр гуманітарної освіти НАН України);
- з іноземної мови (Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України).

Додаткову інформацію щодо УМОВ складання ВСТУПНИХ іспитів з філософії та англійської мови можна знайти за посиланнями: http://cgo.nbuv.gov.ua та http://langcenter.kiev.ua

Документи приймаються до 1 вересня поточного року за адресою:

03028, м. Київ, проспект Науки, 37.

Довідки за телефоном: 525-86-53, 525-86-93.
Дизайн MEDuza Studioвгору