English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада
Агрометеорологічне моделювання
     Загальна інформація
Нормативна база Освітньо-наукова програма Організація та забезпечення освітнього процесу Додаткові відомості Акредитація освітньо-наукової програми Рецензії на освітньо-наукову програму Скринька довіри Міжнародне співробітництво Контакти

УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ДСНС України та НАН України

здійснює освітню діяльність у сфері вищої освіти на ІІІ освітньо-науковому рівні з галузі знань 10 Природничі науки та проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з підготовки докторів філософії з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 103 Науки про Землю (спеціалізації: гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія).

Правила прийому до аспірантури УкрГМІ ДСНС України та НАН України в 2023 році

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
на здобуття вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) 2023


ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОПОЗИЦІЯ: ВИМОГИ та ЗРАЗОК для вступників до аспірантури

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ 2023

Розклад занять

Вступники до аспірантури подають:

- заяву вступника на ім’я директора Інституту,
- особовий листок з обліку кадрів та автобіографією;
- копію диплома про вищу освіту та додаток до нього;
- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
- список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з обраної наукової спеціальності;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У.
- дві фотокартки.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.

Вступники до аспірантури складають:

- вступний іспит із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
- вступний іспит з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів Test of English as a Foreign Language (TOEFL), або International English Language Testing System (IELTS), або сертифікатом Сambridge English (FCE, CAE, CPE) на рівні не нижче В2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Додаткову інформацію щодо умов складання вступних іспитів з іноземної мови можна знайти за посиланнями http://langcenter.kiev.ua

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі, можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Документи приймаються до 8 вересня поточного року за адресою:

03028, м. Київ, проспект Науки, 37, к. 26, 34.
Довідки за телефоном: 525-86-53, 525-86-93; 525-12-50
© УкрГМІ 2022вгору